Πρώτη φορά εισακούγεται η άποψη των υπαλλήλων για τις δημόσιες υπηρεσίες

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης εγκύκλιος με θέμα: «Ολομέλειες Διευθύνσεων και Τμημάτων κατά τη διαδικασία καθορισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της στοχοθεσίας – Σύνθεση και Λειτουργία».

Υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν. 4369/2016, καθιερώνεται, μεταξύ άλλων, ένα πιο λειτουργικό και συμμετοχικό περιβάλλον, που διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Με τη «Διοίκηση μέσω Στόχων» ενισχύεται η συμμετοχή, όχι μόνο όλων των ιεραρχικών επιπέδων διοίκησης, αλλά και των υπαλλήλων αυτής, κατά τη διαδικασία καθορισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της στοχοθεσίας σε κάθε υπηρεσία.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται για πρώτη φορά η διάδραση της Δημόσιας Διοίκησης με τους εργαζομένους, στο επίπεδο της αποτίμησης των διαθέσιμων πόρων και των πραγματικών αναγκών κάθε υπηρεσίας.

Για πρώτη φορά, δηλαδή, εισακούγεται η πραγματική βούληση και άποψη των δημοσίων υπαλλήλων για τις δημόσιες υπηρεσίες, στις οποίες υπηρετούν, τους διαθέσιμους πόρους και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Έτσι, οι δημόσιοι υπάλληλοι συμβάλλουν ουσιαστικά και δημοκρατικά στην αποτύπωση όχι μόνο των στόχων, αλλά και του στρατηγικού οράματος, το οποίο είναι συμβατό με τις ανάγκες των πολιτών.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα της ολοκληρωμένης προσέγγισης του συνολικού έργου της Διοίκησης, αλλά και του περιβάλλοντος εντός του οποίου καλείται να δραστηριοποιηθεί. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί εκτός από εργαλείο διοίκησης, πράξη εκδημοκρατισμού της ίδιας της λειτουργίας των δημόσιων οργανώσεων.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here