Διαφάνεια

Απόλυτη διαφάνεια

παντού

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Publica λειτουργεί με απόλυτα διαφάνεια, σε όλα τα επίπεδα.

Πέρα από τις ανοικτές δημοκρατικές διαδικασίες με τις οποίες λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που αφορούν την οργάνωση και την παραγωγή του δημοσιογραφικού έργου, απόλυτα ανοικτές και διαφανείς είναι και οι διαδικασίες που αφορούν τα οικονομικά μας.

Εμείς δεν έχουμε και δεν θέλουμε να κρύψουμε τίποτα. Η πρωτοβουλία μας ξεκίνησε με αποκλειστικά δική μας συμμετοχή και εργασία και έχει μοναδικό στόχο, όχι την επιδίωξη κέρδους για διανομή αλλά εσόδων για πληρωμή των εργαζόμενων και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Για το σκοπό αυτό:

        – Όλα μας τα έσοδα και οι πηγές τους, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν την πραγματικότητα.

        – Στην ιστοσελίδα μας θα αναρτούμε επίσης όλους τους ισολογισμούς και τις δηλώσεις που υποβάλλουμε, ώστε όλοι να έχουν εικόνα της οικονομικής κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε.

        – Ο Εσωτερικός Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας, μόλις συνταχθεί, θα αναρτηθεί, ώστε να είναι δημόσιοι και ελέγξιμοι οι όροι με τους οποίους επιτελούμε το έργο μας.

        – Στόχος μας να συμβάλουμε στην αποκάλυψη της αλήθειας και την πλουραλιστική διακίνηση απόψεων και ιδεών.