Το Πράσινο Ταμείο αναζητά 5 εξωτερικούς συνεργάτες για το Πρόγραμμα Life

 

Το Πράσινο Ταμείο προτίθεται να προσλάβει 5 εξωτερικούς συνεργάτες – ειδικούς εμπειρογνώμονες για θέματα προστασίας περιβάλλοντος, πληροφορικής και επικοινωνίας, με σύμβαση έργου διάρκειας ενός έτους και δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη της διάρκειας του Προγράμματος LIFE 14/CAP/GR/000003-GR LTF.

Οι συνεργάτες θα στελεχώσουν την ομάδα κρούσης (Task Force) για το Πρόγραμμα Life που θα δημιουργηθεί στο Πράσινο Ταμείο και χρειάζεται να συγκεντρώνουν τα παρακάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

• 1 Εμπειρογνώμονας με ειδίκευση σε ζητήματα προστασίας της φύσης και της βιοποικι- λότητας [Nature and Biodiversity Expert]

• 1 Εμπειρογνώμονας με ειδίκευση σε ζητήματα περιβάλλοντος (βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, διαχείριση αποβλήτων, προστασία ατμόσφαιρας, προστασία εδάφους, προστασία και διαχείριση υδάτων) [Environment Expert]

• 1 Eμπειρογνώμονας με ειδίκευση σε θέματα κλιματικής αλλαγής [Climate Change Expert]

• 1 Εξωτερικός συνεργάτης με ειδίκευση σε ζητήματα διαχείρισης δεδομένων περιβαλλοντικών γεωγραφικών /GIS [Data Management Expert]

• 1 Εξωτερικός συνεργάτης με ειδίκευση σε ζητήματα επικοινωνίας και ενημέρωσης σε σχέση με το περιβάλλον [Environment Communication Expert] Η επιλογή των καταλληλότερων από τους υποψήφιους εμπειρογνώμονες θα γίνει έπειτα από συνολική εκτίμηση των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων τους, καθώς και από σχετική συνέντευξη Επιτροπής Αξιολόγησης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου: http://www. prasinotameio.gr

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here