Οι 10 λόγοι για να επιλέξετε ΗΡΩΝ για το ρεύμα σας – Μιλάει στο P.P o Διευθυντής Πωλήσεων του Ομίλου Φώτης Οικονομίδης

Όλα ξεκίνησαν με στόχο το 2004. Σε μια άλλη Ελλάδα που στον οικονομικό τομέα τρέχει με χίλια αλλά στον ενεργειακό, αγωνιά να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της εποχής. Σε αυτά τα πλαίσια, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μητρική εταιρεία της εταιρείας ΗΡΩΝ, σχεδιάζει και αναπτύσσει τον πρώτο ιδιωτικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα. Το έργο υλοποιείται επιτυχώς και ξεκινά να λειτουργεί, με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αυτό ήταν το πρώτο βήμα για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και το πρώτο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής για την εταιρεία ΗΡΩΝ, που δημιουργήθηκε έξω από την πόλη της Θήβας.

Η διαδρομή έχει μόνο θετικά πρόσημα για την πορεία της  εταιρείας ΗΡΩΝ, καθώς από το 2007 μέχρι το 2009 ο Όμιλος αναπτύσσει και ολοκληρώνει επιτυχώς την κατασκευή και ενός δεύτερου, μεγαλύτερου ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο, ισχύος 435 MW.

Δεκατρία χρόνια μετά από το 2004 κι αφού μεσολαβούν σημαντικές αλλαγές στο χώρο της ενέργειας, ο Όμιλος ΗΡΩΝ έχει πετύχει να βρίσκεται κατά την τελευταία πενταετία στην πρωτοπορία και της λιανικής αγοράς ενέργειας, φθάνοντας να εκπροσωπεί πάνω από το 3% της συνολικής κατανάλωσης της χώρας.

Για την πορεία του ΗΡΩΝΑ και την παρουσία του σήμερα στο χώρο της ενέργειας, μιλάει στο Presspublica ο Διευθυντής Πωλήσεων του Ομίλου, χημικός μηχανικός, Φώτης Οικονομίδης.

Ποια είναι η εικόνα του Ομίλου σήμερα;

Μετά από μια υπερδεκαετήεπιτυχημένη πορεία στην αγορά ενέργειας, ο Όμιλος ΗΡΩΝ κατέχει και λειτουργεί δύο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με παραγωγικό δυναμικό 600 ΜW, που αντιστοιχείκατά προσέγγιση στο 5% της εγκατεστημένης ισχύος της χώρας από συμβατικές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες. Διαθέτει επιπλέον ισχυρή παρουσία από το 2010 στην αγορά της λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με μερίδιο αγοράς που ανέρχεται στο 3%, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει διαρκώς τη θέση του στον τομέα της προμήθειας Φυσικού Αερίου σε μεγάλους τελικούς καταναλωτές, στα πλαίσια της σταδιακής απελευθέρωσης του τομέα. Επομένως, μετά από μια υπερδεκαετή πορεία, ο Όμιλος έχει θέσει ισχυρότατες βάσεις για την παροχή ολοκληρωμένων και καθετοποιημένων υπηρεσιών ενέργειας, προς το σύνολο των αγορών ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου .

Πότε απελευθερώνεται η αγορά ενέργειας στη χώρα μας;

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε., το πρώτο χρονικό ορόσημο για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στον τομέα της λιανικής, είναιη 1η Ιανουρίουτου 2004, ημερομηνία κατά την οποία για πρώτη φορά, θεσμοθετείται η δυνατότητα επιλογής Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για σημαντική μερίδα τελικών καταναλωτών. Το άνοιγμα της αγοράς ολοκληρώνεται το 2007, ορόσημο κατά το οποίο όλοι οι τελικοί καταναλωτές χαρακτηρίζονται ως Επιλέγοντες Πελάτες και μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, τον Προμηθευτή της αρεσκείας τους.

Ποια είναι η σχέση του Ομίλου με την Πράσινη Ενέργεια;

Ο Όμιλος ΗΡΩΝ, μέσω της λειτουργίας των δύο σταθμών βάσης με χρήση φυσικού αερίου, σε κάθε περίπτωση συνεισφέρει με θετικό πρόσημο στο ενεργειακό ισοζύγιο και στο περιβάλλον. Αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ενός αποδοτικού και καθαρού καυσίμου, με χαμηλές εκπομπές αερίων ρύπων, συγκριτικά με άλλες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και διεθνώς, για την παραγωγή ενέργειας.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ιδρυτής και κατά 50% μέτοχος του Ομίλου ΗΡΩΝ, ενισχύει διαρκώςτον ισχυρό ενεργειακό βραχίονα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, πρωτοπορεί στο χώρο της πράσινης ενέργειας χωρίς διακοπή από το 1994, μέσω της αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού της χώρας, αλλά και όλων των λοιπών πηγών ανανεώσιμης παραγωγής (νερό, ήλιος, βιομάζα, κ.α.). Ο διεθνής εταίρος του Ομίλου ΗΡΩΝ, ο Όμιλος ENGIE, κορυφαίος ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας στον κόσμο, κατέχει ήδη ποσοστό 19.5% επί της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του σε έργα ΑΠΕ, ενώ πλέον επενδύει συστηματικά σε ποσοστό 50% επί των νέων έργων παραγωγής ενέργειας, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Πότε μπαίνει ο Όμιλος ΗΡΩΝ στον τομέα της λιανικής πώλησης;

Ο ΗΡΩΝ ξεκίνησε τις λειτουργικές του δραστηριότητες στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές ήδη από το 2005, πρωτοπορώντας στον τομέα αυτό.

Ποιοι ιδιωτικοί προμηθευτές κυριαρχούν σήμερα στην αγορά;

Οι καθετοποιημένες εταιρείες του κλάδου, οι οποίες διαθέτουν σύγχρονους σταθμούς βάσης και αποτελούν πυλώνα ευστάθειας για την κάλυψη των αναγκών ενέργειας της χώρας, είναι πλέον οι παίκτες που πρωτοστατούν στο άνοιγμα της λιανικής αγοράς. Η ισχυρή μετοχική βάση και το παραγωγικό δυναμικό υψηλής απόδοσης που διαθέτουν, αποτελούν τα θεμελιώδη συστατικά στοιχεία με τα οποία πορεύονται διαχρονικά, πρωταγωνιστώντας στη νέα εποχή.

Τι μερίδιο αγοράς κατέχει ο ΗΡΩΝ;

Ο ΗΡΩΝ, υλοποιώντας συστηματικά το πλάνο ανάπτυξης του Ομίλου κατά την τελευταία πενταετία, αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων ιδιωτών προμηθευτών ρεύματος, με μερίδιο αγοράς το οποίο ξεπέρασε το 3% μέσα στο 2016.

Καλύπτουμε πλέον δηλαδή το 3% της τελικής κατανάλωσης στη χώρα. Αξίζει δε να επισημανθεί ότι εντός του 2016, τα μερίδια αγοράς της ΔΕΗ περιορίστηκαν για πρώτη φορά κάτω από το 90% στη λιανική αγορά, καταγράφοντας ένα πρώτο σημαντικό ορόσημο, στη διαδρομή της εθνικής υποχρέωσης για το σταδιακό άνοιγμα τις αγοράς, με ορίζοντα τον κεντρικό στόχο του 50% για το 2020.

Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεστε κυρίως;

Κατά τα πρώτα χρόνια της δραστηριότητας μας, απευθυνθήκαμε συστηματικά στους καταναλωτές μέσης τάσης, δηλαδή στη βιομηχανία και στις μεγάλες εμπορικές εγκαταστάσεις. εμπορικά κέντρα , κλινικές, κλπ. Σε αυτούς τους καταναλωτές βασίσθηκε  η αρχική διείσδυση του ΗΡΩΝΑ στην αγορά. Κατά την τελευταία τριετία, γίνονται σημαντικά και συστηματικά βήματα διείσδυσηςτης εταιρίας μας στο σύνολο των καταναλωτών της χώρας, δηλαδή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στον οικιακό τομέα.

Σε αριθμούς το πελατολόγιό σας;

Ο ΗΡΩΝ σήμερα εκπροσωπεί περίπου 1.000 μεγάλους καταναλωτές, εκ των οποίων 700 βιομηχανικές εγκαταστάσεις και περίπου 300 εμπορικοί καταναλωτές, όπως εμπορικά κέντρα, κλινικές, και λοιπές εμπορικές εγκαταστάσεις μέχρι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλυσίδες ηλεκτρονικών ειδών, τηλεπικοινωνίες , τράπεζες και άλλες συναφείς δραστηριότητες που περιλαμβάνουνσημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων.

Αυτή υπήρξε η βάση κατά την πρώτη περίοδο ανάπτυξης. Όπως αναφέραμε, ο ΗΡΩΝ υλοποιεί συστηματικά το πλάνο για τη διείσδυσή του στο σύνολο των καταναλωτών της χώρας, απολαμβάνοντας ήδη την εμπιστοσύνη χιλιάδων επαγγελματιών και οικιακών καταναλωτών.

Προς τα εκεί ανοίγετε δηλαδή τα πανιά σας.

Αυτή είναι η στόχευση μας για το άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον. Σε αυτό το μοτίβο θα κινηθούμε σύμφωνα με τα πλάνα της εταιρείας, δεδομένης της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης της αγοράς για ανταγωνιστικές προτάσεις και λύσεις, που καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης αλλά και όλων των νοικοκυριών της χώρας.

Είναι πιο δύσκολο να απευθυνθείτε σε οικιακούς καταναλωτές;

Η χώρα περνά εδώ και αρκετά χρόνια μία φάση έντονης οικονομικής κρίσης. Τα νοικοκυριά της χώρας καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τους, στις πλέον απαιτητικές συνθήκες. Σε αυτά τα πλαίσια, ο ΗΡΩΝ προσφέρει μία από τις πλέον ανταγωνιστικές και ολοκληρωμένες λύσεις για τον οικιακό τομέα. Με την αξιοπιστία των μετόχων του, με σημαντικές επενδύσεις άνω των 400 εκατ. € στις σύγχρονες παραγωγικές μονάδες του, με την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει εδώ και χρόνια από εκατοντάδες μεγάλες επιχειρήσεις και χιλιάδες νοικοκυριά της χώρας.

Το πιο βασικό όμως είναι η τιμή;

Εξ ορισμού η ανταγωνιστικότητα στη τιμή αποτελεί το βασικό κίνητρο για την αρχική επιλογή αλλαγής προμηθευτή. Ωστόσο, υπάρχει μία σειρά από βασικούς παράγοντες που κάθε τελικός καταναλωτής πρέπει να λαμβάνει υπόψιν, προκειμένου να καταλήξει στην τελική του επιλογή.

Συγκεκριμένα: H αξιοπιστία και η ασφάλεια που παρέχει έκαστος προμηθευτής, το παραγωγικό δυναμικό που διαθέτει, η διαχρονική παρουσία του στον τομέα, το πελατολόγιο που διαθέτει, η πελατοκεντρική φιλοσοφία που τον διακρίνει, η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Οι εξειδικευμένες λύσεις που ο Όμιλος ΗΡΩΝ προσφέρει ήδη για τους μεγαλύτερους καταναλωτές, όπως, ενεργειακές επιθεωρήσεις, μελέτες και τεχνικοοικονομικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Τα δεδομένα μιλούν για εμάς.

Γι αυτό και τέτοιος ανταγωνισμός στα διαφημιστικά πακέτα;

Ο τομέας βρίσκεται σε μία φάση σταδιακής εξωστρέφειας και εντατικοποίησης της επικοινωνίας του με τους τελικούς καταναλωτές, προκειμένου να κάνει γνωστές τις εναλλακτικές επιλογές που προσφέρονται. Περαιτέρω πληροφόρηση επί των προσφερόμενων τιμών και συνοδευτικών όρων, διατίθεται σε πλήρη έκταση στο διαδίκτυο, στις επίσημες ιστοσελίδες όλων των προμηθευτών.

Οι τελικοί καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν το σύνολο των ανταγωνιστικών πακέτων που προσφέρονται, καθώς και το σύνολο των λοιπών παραγόντων ενδιαφέροντος. Η επικοινωνία αποτελεί κίνητρο για αναζήτηση, η ουσιαστική γνώση και αξιολόγηση είναι η δύναμη και το ορθό κριτήριο τελικής επιλογής για όλους μας.

Για ποιους λόγους να προτιμήσει τον ΗΡΩΝΑ ο καταναλωτής;

Ο ΗΡΩΝ στην παρούσα φάση προσφέρει το πλέον ανταγωνιστικό και ολοκληρωμένο πακέτο της αγοράς για τους οικιακούς καταναλωτές, με τελική ωφέλεια που αγγίζει το 30% επί της καθαρής αξίας του ρεύματος στο λογαριασμό κάθε νοικοκυριού, για όλη τη χρονική περίοδο ισχύος του προγράμματος. Με απόλυτη διαφάνεια, για όλους. Ταυτόχρονα, συνεχίζει την μακροχρόνια στήριξη όλων των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, με ισχυρή ανταγωνιστικότητα και συνοδευτικά επιπλέον κίνητρα για τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας του επαγγελματικού κλάδου.

Αυτό το όφελος είναι καθαρό;

Είναι απολύτως καθαρό, διάφανο και εύκολα μετρήσιμο. Αφορά όλους τους καταναλωτές, χωρίς περιορισμούς η κριτήρια επιλογής, πέραν των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Το όφελος αναφέρεται στο κομμάτι της κατανάλωσης;

Το οικονομικό όφελος που απολαμβάνουν οι καταναλωτέςπου επιλέγουν καθημερινά τα προγράμματά μας, αναφέρεταιστην καθαρή αξία του ρεύματος, δηλαδή στο λεγόμενο Ανταγωνιστικό Σκέλος του λογαριασμού.

Αν κάποιος φύγει από τη ΔΕΗ και έρθει στον ΗΡΩΝΑ τι αλλαγές γίνονται;

Το μόνο που αλλάζει στην καθημερινότητα των καταναλωτών, είναι ο λογαριασμός του ρεύματος. Η λήψη των ενδείξεων του μετρητή και όλα τα λοιπά ζητήματα τεχνικής υποστήριξης του δικτύου, είναι υπηρεσίες που συνεχίζουν να προσφέρονται στους καταναλωτές από το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ).

Είναι δηλαδή μια απλή διαδικασία;

Πρόκειται για απλούστατη διαδικασία που περιλαμβάνει τη συμπλήρωση μίας μονοσέλιδης αίτησης, συνοδευόμενης από το λογαριασμό του καταναλωτή. Οι λοιπές ενέργειες για την εκπροσώπηση της παροχής, αναλαμβάνονται πλήρως από τον ΗΡΩΝΑ, και, εντός ολίγων ημερών, εκκινεί η ενεργοποίηση της συνεργασίας με την εταιρεία μας.

Το σκάνδαλο της ΕnergaPower λειτούργησε θετικά ως προς το να θωρακιστεί το θεσμικό πλαίσιο;

Σήμερα ο τομέας διαθέτει ώριμο θεσμικό πλαίσιο το οποίο προστατεύει το τελικό καταναλωτή και δεν αφήνει ερωτηματικά ως προς τη λειτουργία της αγοράς. Κατά σημαντική έννοια,τα ζητήματα του παρελθόντος, προσέφεραν σημαντικές εμπειρίες και διδάγματα, για την θεσμική – ρυθμιστική ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς.

Ποια είναι η εικόνα της αγοράς σε αυτό το επίπεδο;

Σήμερα το timing για τον τελικό καταναλωτή είναι το καλύτερο δυνατό. Η ωριμότητα της αγοράς, τα προσφερόμενα πακέτα, οισυνοδευτικές υπηρεσίες, και οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, συνιστούν θετικούς παράγοντες για τους καταναλωτές, προκειμένου να αξιοποιήσουν άμεσα τις εναλλακτικές επιλογές που διαθέτουν. Με σταθερά αυξανόμενο ρυθμό διείσδυσης στον οικιακό και επαγγελματικό τομέα και μερίδια αγοράς που ξεπερνούν πλέον το 12% για τους εναλλακτικούς προμηθευτές, έχουν τεθεί οι βάσεις για την επόμενη ημέρα της απελευθέρωσης της αγοράς.

Το σκάνδαλο πάντως λειτούργησε αρνητικά για τους καταναλωτές;

Κάθε επιχειρηματικό εγχείρημα με ανεπιτυχή κατάληξη προκαλεί αρνητικούς συνειρμούς. Βέβαια αν δει κανείς με ρεαλισμό τα πράγματα, οι τελικοί καταναλωτές που εκπλήρωσαν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους δεν ζημιώθηκαν. Το θεσμικό πλαίσιο ενεργοποίησε άμεσα τις πρόνοιες για την προστασία τους και μετέβησαν σταδιακά στον προμηθευτή της επιλογής τους. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε περάσει εδώ και αρκετό διάστημα στη νέα εποχή της ενέργειας, με απολύτως αξιόπιστες επιλογές για όλους.

Εάν ανακληθεί η άδεια μιας εταιρείας που πάνε οι καταναλωτές;

Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι καταναλωτές μεταβαίνουν άμεσα στον προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου για επαρκές διάστημα, προκειμένου να επιλέξουν τον επόμενο προμηθευτή τους.

Πάει δηλαδή αυτοδίκαια στη ΔΕΗ, δεν σταματάει η παροχή, δε μένει χωρίς ρεύμα;

Δε σταματάει ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Πρόκειται για μία μεταβατική κατάσταση που παρέχει απόλυτη προστασίαστους καταναλωτές.

Χωράει η δική μας αγορά τόσους πολλούς παρόχους;

Η επόμενη ημέρα της αγοράς εκτιμούμε βάσιμα ότι θα περιλαμβάνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους επιχειρηματικούς ομίλους που επενδύουν συστηματικά στους τομείς της παραγωγής, των ενεργειακών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Τι εκτιμάτε ότι θα συμβεί;

Ως ένα βαθμό, οι τηλεπικοινωνίες έχουν δείξει το δρόμο. Οι επενδύσεις στις υποδομές και στην τεχνολογική αναβάθμιση της ενεργειακής αλυσίδας, θα κάνουν τη διαφορά.

Αυτοί δηλαδή που έχουν παραγωγή θα επικρατήσουν στην αγορά;

Το παραγωγικό δυναμικό προσφέρει το συγκριτικό πλεονέκτημα της οικονομικής καθετοποίησης και της εξισορρόπησης του ρίσκου σε μία αγορά που από τη φύση της είναι ευμετάβλητη στις τιμές, σύμφωνα με διεθνείς αλλά και εθνικές παραμέτρους που μεταβάλλονται στην περίοδο του χρόνου. Δεδομένου ότι στην ελληνική αγορά υπάρχουν συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι με ισχυρό παραγωγικό δυναμικό, ισχυρή μετοχική σύνθεση και πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά, είναι εύλογο να ειπωθεί ότι αυτοί θα είναι οι πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας.

Στο κομμάτι της πράσινης ενέργειας, ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ΗΡΩΝΑ;

Ο Όμιλος ΗΡΩΝ είναι το επιτυχές αποτέλεσμα της κοινοπραξίας των Ομίλων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ENGIE. Δεδομένου ότι ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι leader στον τομέα των ΑΠΕ στην Ελλάδα, με ταυτόχρονη ισχυρή διεθνή παρουσία και ο Όμιλος ΕΝGIE διαθέτει ήδη το 20% του παραγωγικού δυναμικού του μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο ΗΡΩΝ περιλαμβάνει ήδη στα επιχειρηματικά του πλάνα σχεδιασμούς και εφαρμογές για έργα ΑΠΕ, αποκεντρωμένες εφαρμογές παραγωγής ενέργειας και λύσεις εξοικονόμησης/ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, στα πλαίσια της υψηλής τεχνογνωσίας και εμπειρίας των μετόχων του.

Τι είναι το Πιστοποιητικό Πράσινης Ενέργειας;

Πρόκειται για πιστοποίηση προέλευσης της καταναλισκόμενης ενέργειας ενός εκάστου καταναλωτή, από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο ΗΡΩΝ, σε συνεργασία με τη μητρική εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, πρωτοπορώντας εκ νέου και σε αυτόν τον τομέα, παρέχει ήδη σχετικά πιστοποιητικά προέλευσης πράσινης ενέργειας σε μεγάλους καταναλωτές ενέργειας που εκπροσωπεί.

10 Λόγοι για να επιλέξετε ΗΡΩΝ για το ρεύμα του νοικοκυριού σας

1. Γιατί παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα για πάνω από 13 χρόνια

2. Γιατί είμαστε ιστορικά ο Νο 1 ιδιώτης παραγωγός και προμηθευτής ρεύματος στη χώρα.

3. Γιατί έχουμε επενδύσει 400 εκατ.€ στα εργοστάσια της Θήβας.

4. Γιατί έχουμε ισχυρή μετοχική βάση: τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με πολυετή πρωτοπορία στις ΑΠΕ και τον Όμιλο ENGIE, No1 ανεξάρτητο παραγωγό ρεύματος παγκοσμίως.

5. Γιατί συνεισφέρουμε στην ευστάθεια του Ελληνικού Συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

6. Γιατί είμαστε ο Νο 1 εναλλακτικός προμηθευτής ρεύματος στους μεγάλους καταναλωτές της χώρας.

7. Γιατί προσφέρουμε το πλέον ανταγωνιστικό πρόγραμμα για όλα τα νοικοκυριά της χώρας.

8. Για την ασφάλεια που παρέχουμε στους καταναλωτές.

9. Για την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες που χτίζουμε κάθε μέρα.

10. Για την ευαισθησία μας στο περιβάλλον.

Print Friendly, PDF & Email

3 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Καλό θα είναι κύριοι της ΗΡΩΝ να επισημαίνετε, ότι το νυκτερινό 24/7 επιβαρύνεται με πάγιο 5,58 € το μήνα (με ΦΠΑ), δηλαδή το τετράμηνο 22,32 €, πράγμα που σημαίνει ότι είσαστε πιο ακριβοί από την ΔΕΗ στις χαμηλές καταναλώσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here