Ζωή: Κάποιοι επιμένουν στο «για όλα φταίει η απερχόμενη Πρόεδρος»

ΦΩΤΟ: ΙΝ ΤΙΜΕ(Κ. ΜΠΑΛΤΑΣ)

Με μακροσκελή, αναλυτική ανακοίνωση της η απερχόμενη Ζωή Κωνσταντοπούλου, απαντά  και διαψεύδει διαρροές που την έφεραν να ευθύνεται για την καθυστέρηση στον ορισμό νέας ηγεσίας Ανωτάτων Δικαστηρίων(Συμβουλίου Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου), αποδίδοντας όλη την ευθύνη στον υπουργό Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλο και την προηγούμενη κυβέρνηση συνολικά.

Εκτός κι αν η νέα κυβέρνηση επιμείνει στο δόγμα ότι για όλα φταίει η απερχόμενη Πρόεδρος της Βουλής», καταλήγει η κ. Κωνσταντοπούλου.

Η ανακοίνωσή της κ. Κωνσταντοπούλου

«Διάψευση διαρροών Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορούν τον ορισμό προσώπων στην ηγεσία της Δικαιοσύνης

Με αφορμή δημοσιεύματα που φέρουν τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Νίκο Παρασκευόπουλο, να αποδίδει ευθύνες στην Πρόεδρο της Βουλής για καθυστέρηση στην τοποθέτηση Προέδρων και Αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επισημαίνονται τα εξής:

Οι προτάσεις της Κυβέρνησης προς τη Βουλή εστάλησαν με περίπου 1,5 μήνα καθυστέρηση σε σχέση με τα οριζόμενα στο Νόμο και, ειδικότερα, εστάλησαν στις 8 Ιουνίου 2015 αντί του τέλους Απριλίου που ορίζει ο Νόμος ως απώτατη προθεσμία (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων άρθρο 49 § 3 περ. δ’).

Μολονότι ο Νόμος (το ίδιο ως άνω άρθρο § 3 περ. ε’) ορίζει ότι η Διάσκεψη συνεδριάζει εντός διμήνου από την αποστολή του αιτήματος της Κυβέρνησης, η Διάσκεψη συνεκλήθη αμέσως και, ειδικότερα, στις 26 Ιουνίου 2015, με αντικείμενο την ακρόαση των προσώπων που προτείνονταν για τις θέσεις Προέδρων του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στις 26/6/2015 ολοκληρώθηκε η ακρόαση των προτεινομένων για τη θέση Προέδρου του Αρείου Πάγου και το σχετικό πρακτικό εστάλη στον Υπουργό στις 28/6/2015 (αρ. πρωτ. 2624/28-6-2015). Σχετικώς, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο για το διόρισμό της κας Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου στη θέση Προέδρου του Αρείου Πάγου (Π.Δ. της 30ης Ιουνίου 2015, ΦΕΚ Γ’ 622/1-7-2015). Η Αντιπολίτευση είχε τότε κατηγορήσει την Κυβέρνηση για υπερβολική σπουδή και όχι για καθυστέρηση.

Η προγραμματισμένη για την ίδια ημερομηνία ακρόαση των προτεινομένων για τη θέση Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναβλήθηκε με ομόφωνη απόφαση της Διάσκεψης, λόγω του προχωρημένου της ώρας.

Πρόταση της Προέδρου της Βουλής στη Διάσκεψη της 30 Ιουνίου 2015 ήταν να γίνει συνεδρίαση για τους υπόλοιπους προτεινόμενους και διαρκούσης της εβδομάδας προ του δημοψηφίσματος, αλλά η σχετική πρόταση συνάντησε αντιδράσεις καταγεγραμμένες στα πρακτικά.

Τελικώς συνεδρίασε η διάσκεψη των Προέδρων στις 7 Ιουλίου 2015 με αντικείμενο την ακρόαση των προτεινομένων για τη θέση Προέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου και το σχετικό πρακτικό εστάλη στον Υπουργό στις 8 Ιουλίου 2015 (αρ. πρωτ. 2679/8-7-2015). Μέχρι την παραίτηση της Κυβέρνησης, ωστόσο, δεν εκδόθηκε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο εξέδωσε εν τω μεταξύ αρκετές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ενδ. ΠΝΠ της 14ης Ιουλίου 2015, ΠΝΠ της 18ης Ιουλίου 2015 και ΠΝΠ της 31ης Ιουλίου 2015).

Στις 31/7/2015 ο Πρωθυπουργός ζήτησε από την Πρόεδρο της Βουλής να κλείσει η Βουλή από τις 3 έως και τις 16 Αυγούστου 2015. Η πρόεδρος της Βουλής, σε επιστολή της την οποία έστειλε στον Πρωθυπουργό την ίδια ημερομηνία, του γνωστοποίησε ότι θα έπρεπε να λειτουργήσει η Βουλή μέχρι και τις 5/8/2015, προκειμένου να προχωρήσουν εκκρεμότητες. Στις 3/8/2015 συνεδρίασε η Διάσκεψη των Προέδρων και πραγματοποίησε την ακρόαση των προτεινομένων για την Προεδρία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το σχετικό πρακτικό εστάλη στον Υπουργό στις 5/8/2015 (αρ. πρωτ. 2839/5-8-2015).

Στην τελευταία Διάσκεψη, προγραμματίσθηκε οι επόμενες διασκέψεις και ακροάσεις να γίνουν όταν θα άνοιγε εκ νέου η Βουλή, μετά τις 17/8.

Μεσολάβησε το αιφνιδιαστικό άνοιγμα της Βουλής στις 13/8/2015 και η αιφνιδιαστική παραίτηση της Κυβέρνησης στις 20/8/2015.

Μετά την παραίτηση της Κυβέρνησης πραγματοποιήθηκε Διάσκεψη των Προέδρων στις 23/8/2015 κατόπιν αναβολής από τις 22/8/2015 και ασχολήθηκε μόνον με θέματα για τα οποία είχαν ήδη ληφθεί αποφάσεις προηγούμενων συνεδριάσεων (συζήτηση στην Ολομέλεια του ζητήματος των Γερμανικών Οφειλών και της Προκαταρκτικής Έκθεσης της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους), λόγω της άρνησης της πλειοψηφίας των μελών της Διάσκεψης και των Κομμάτων να προσέλθουν. Ωστόσο, μετά την παραίτηση της κυβέρνησης δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει απαρτία ούτε στην Ολομέλεια, λόγω της συντονισμένης απουσίας των περισσότερων κομμάτων.

Στην επίσημη συνάντησή της με την Υπηρεσιακή Πρωθυπουργό κα Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου στις 29/8/2015, η Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε την Πρωθυπουργό για την εκκρεμότητα.

Για όλα τα ανωτέρω λαμβανόταν μέριμνα από την Πρόεδρο της Βουλής, εν μέσω των εξελίξεων που άλλοι αποφάσιζαν και προωθούσαν (4 κατεπείγουσες διαδικασίες σε 1 μήνα, 3ο Μνημόνιο, παραίτηση Κυβέρνησης και αιφνιδιαστικές και εσπευσμένες εκλογές) και την ώρα που ο Πρωθυπουργός ζητούσε να κλείσει περισσότερες ημέρες η Βουλή και διαβεβαίωνε ότι δεν θα υπήρχαν αιφνιδιασμοί.

Αυτά τα γνωρίζει και ο τότε και σήμερα Υπουργός Δικαιοσύνης, στον οποίο αποδίδονται οι σχετικές διαρροές, χωρίς να έχουν μέχρι αυτή τη στιγμή διαψευσθεί.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είχε στα χέρια του από τις 8/7/2015 και τις 5/8/2015 αντιστοίχως τα πρακτικά της Διάσκεψης των Προέδρων και το Υπουργικό Συμβούλιο δεν προχώρησε σε ορισμό Προέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας μέχρι την παραίτηση της Κυβέρνησης (την οποία αποφάσισε η Κυβέρνηση χωρίς καν να ενημερώσει την Πρόεδρο της Βουλής). Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο, η γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων πρέπει να είναι ομόφωνη ή κατά πλειοψηφία 4/5, η οποία δεν επετεύχθη σε καμία από τις σχετικές συνεδριάσεις. Η γνώμη της Διάσκεψης δεν είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση. Περαιτέρω, αν παρέλθει δίμηνο από την αποστολή των προτάσεων της Κυβέρνησης χωρίς να γνωμοδοτήσει η Διάσκεψη, η Κυβέρνηση μπορεί, σύμφωνα με τον νόμο, να προβαίνει στους σχετικούς διορισμούς χωρίς να γνωμοδοτήσει η Διάσκεψη.

Συνοψίζοντας, η Κυβέρνηση δεν τοποθέτησε μέχρι σήμερα πρόσωπα στην ηγεσία της Δικαιοσύνης ούτε για τις περιπτώσεις που είχαν γίνει συνεδριάσεις της Διάσκεψης (7/7 και 3/8) και αποσταλεί τα σχετικά πρακτικά, ούτε για τις περιπτώσεις για τις οποίες είχε παρέλθει δίμηνο.

Εάν, συνεπώς, αναζητούνται υπαίτιοι για τον μη ορισμό προσώπων στην ηγεσία της Δικαιοσύνης πριν την έναρξη του Δικαστικού έτους, στις 16/9/2015, αυτοί θα πρέπει να αναζητηθούν στα πρόσωπα των μελών της Κυβέρνησης.

Εκτός εάν η νέα Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να εφαρμόσει το δόγμα «για όλα φταίει η απερχόμενη Πρόεδρος της Βουλής».

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here