Υπουργικό: Νέο ασφαλιστικό και μείωση εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης παρουσίασε  στο υπουργικό συμβούλιο τις βασικές αρχές του υπό διαμόρφωση ασφαλιστικού νομοσχέδιου. Καθιερώνονται επτά επίπεδα εισφορών και παρέχεται στον κάθε ασφαλισμένο η δυνατότητα να επιλέγει το επίπεδο των εισφορών που θα καταβάλλει, το οποίο θα μπορεί να το διαφοροποιεί ετησίως ανάλογα με την εισφοροδοτική του ικανότητα.

Προβλέπεται ειδική μέριμνα για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και τους αγρότες, ενώ ενισχύεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση του ΕΦΚΑ (e-ΕΦΚΑ) στον οποίο εντάσσεται και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

Θεσμοθετείται η πρώτη φάση μείωσης των εργοδοτικών εισφορών στη μισθωτή εργασία, κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες με έναρξη εφαρμογής το δεύτερο εξάμηνο του 2020, επιδιώκοντας μέσω της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους εργασίας, την ενθάρρυνση νέων προσλήψεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της συνολικής απασχόλησης.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τις τρέχουσες εξελίξεις στην οικονομία, εστιάζοντας κυρίως στον προϋπολογισμό του 2020. Όπως σημείωσε, πρόκειται για τον πρώτο προϋπολογισμό που όχι μόνο δεν επιβάλλει πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, αλλά που -όπως υποστήριξε- μειώνει τα βάρη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για άλλη μια φορά, ο υπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του για τον ρυθμό ανάπτυξης, εκτιμώντας ότι θα φτάσει στο 2,8% για το 2020.

Αναφορά έκανε και στο σχέδιο «Ηρακλής» για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, το οποίο αναμένει την έγκριση της ΕΚΤ. Όπως τόνισε, το σχέδιο προχωρά σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές και τις τράπεζες.

Αξιολόγηση, Αναβάθμιση, Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Την ίδρυση μιας ενισχυμένης Αρχής με ευρύτερες, ουσιαστικές, αρμοδιότητες, της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), περιλαμβάνει το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας. Η Αρχή αυτή θα αντικαταστήσει την ΑΔΙΠ. Ειδικότερα προβλέπεται:

· Ενίσχυση με νέες αρμοδιότητες όπως η αξιολόγηση των Πανεπιστημίων, η σύνδεσή της με την χρηματοδότηση και ο στρατηγικός σχεδιασμός.

  • Διεύρυνση των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων πιστοποίησης.
  • Προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των μελών της Αρχής με την πρόβλεψη περαιτέρω εγγυήσεων κατά τη διαδικασία ορισμού των μελών της.
  • Προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό της χρηματοδότησης να εξαρτάται από την αξιολόγηση.
  • Πιστοποιούνται τα προγράμματα σπουδών πριν την έναρξη της λειτουργίας τους.
  • Εξετάζεται αν τα ΑΕΙ πληρούν ποιοτικές προϋποθέσεις για να οργανώνουν προγράμματα σπουδών α’, β’ και γ ́ κύκλου.
  • Εντάσσονται θεματικές και συγκριτικές αξιολογήσεις των Ιδρυμάτων σε κρίσιμα πεδία, π.χ. πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, ηλεκτρονική μάθηση, εξωστρέφεια.
  • Προβλέπεται αυτοτελής αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων των ΑΕΙ.

Παρουσίαση Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα

Στο υπουργικό συμβούλιο παρουσιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) με στόχο να αποτελέσει το βασικό εργαλείο πάνω στο οποίο θα σχεδιαστεί η εθνική πολιτική για την Ενέργεια και το Κλίμα για την επόμενη δεκαετία. Ειδικότερα, το ΕΣΕΚ:

α) θέτει στόχο μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πάνω από 40% σε σχέση με τις εκπομπές του 1990 και σε πάνω από 55% σε σχέση με τις εκπομπές του 2005,

β) αυξάνει τη διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, με μερίδιο συμμετοχής στο 35% (από 31%) και ειδικά στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας άνω του 60% και,

γ) ενισχύει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ώστε η τελική κατανάλωση ενέργειας κατά το έτος 2030 να είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη του έτους 2017.

Στο πλαίσιο των παραπάνω εντάσσεται και η δέσμευση για την απολιγνιτοποίηση του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, έως το 2028, οδηγώντας σε ριζικό μετασχηματισμό τον ενεργειακό τομέα και συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των κεντρικών ενεργειακών και κλιματικών στόχων. Συζητήθηκε επίσης η εκπόνηση ειδικών σχεδίων για τη στήριξη των περιοχών στις οποίες λειτουργούν σήμερα λιγνιτικές μονάδες, με στόχο να αποτελέσουν πρότυπα ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι, το ΕΣΕΚ ενσωματώνει επενδύσεις ύψους 43,8 δις ευρώ τη δεκαετή περίοδο 2020-2030 σε μια σειρά από άξονες από τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις υποδομές ηλεκτροπαραγωγής, μέχρι τους διασυνοριακούς αγωγούς, τα δίκτυα και την κυκλική οικονομία.

Προσλήψεις 2020

Το σχέδιο για τις προσλήψεις του 2020 παρουσίασε ο Τάκης Θεοδωρικάκος και ζήτησε την καταγραφή των αναγκών για προσλήψεις όλων των Υπουργείων, ενώ έγινε ειδική αναφορά για τους ευαίσθητους τομείς της Υγείας και της Παιδείας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε ότι το δημοσιονομικό περιθώριο που δημιουργείται από την ανάπτυξη της οικονομίας και την καλύτερη εκτέλεση του προϋπολογισμού θα χρησιμοποιηθεί για τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και όχι έκτακτου, όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, το Υπουργικό Συμβούλιο προέβη στην προεπιλογή δικαστικών λειτουργών για τις θέσεις των Αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αντιπροέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συγκεκριμένα, κατά την προεπιλογή προτείνονται οι 10 πρώτοι στην επετηρίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι 6 πρώτοι στην επετηρίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here