Υπουργείο Υγείας: Μέτρα προστασίας κατοίκων και εργαζομένων στις πυρόπληκτες περιοχές

 

 Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, από την επόμενη ημέρα των φονικών πυρκαγιών της 23ης Ιουλίου, ενεργοποίησε άμεσα τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου και το ΚΕΕΛΠΝΟ,  σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Εργασίας,  με στόχο την επιστημονικά τεκμηριωμένη και διαχειριστικά λειτουργική και  έγκυρη ενημέρωση των πολιτών και τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας.

Αυτό  αναφέρει σε ανακοίνωσή ο Γ.Γ  Δημόσιας Υγείας, Γ. Μπασκόζος και συνεχίζει:

Το πρώτο βήμα για την εξυπηρέτηση του παραπάνω εξαιρετικά σημαντικού στόχου, έγινε από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του ΚΕΕΛΠΝΟ, με ελέγχους που ξεκίνησαν άμεσα και αφού ολοκληρώθηκε το έργο της πυρόσβεσης. Αυτοί εστιάστηκαν σε δυο επίπεδα.

Το πρώτο αφορά τη μέτρηση της ποιότητας των νερών και της ατμόσφαιρας, με δειγματοληψίες στο θαλασσινό νερό, που τα αποτελέσματα αναμένονται εντός της ημέρας, στο πόσιμο νερό, που διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό και την ατμόσφαιρα και το έδαφος των πληγεισών περιοχών,  όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα του ΥΠΕΝ.  Το δεύτερο επίπεδο αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων οργανικών υπολειμμάτων, των εκσκαφών και  του καθαρισμού, των ηλεκτρικών και άλλων συσκευών και του ογκώδους οικιακού εξοπλισμού και των αυτοκινήτων, κυρίως από πιστοποιημένους φορείς  και με τη συνεργασία των ΟΤΑ και του ΕΣΔΝΑ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον οδηγό διαχείρισης αποβλήτων των πυροπλήκτων περιοχών.

Το επόμενο βήμα ήταν η διαμόρφωση οδηγιών που αναφέρονται σε ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας, των πολιτών και των εργαζομένων στον καθαρισμό και στην  αποκατάσταση του οικοσυστήματος στις πληγείσες περιοχές. Με την επικαιροποιημένη εγκύκλιο Δ1γ/Γ.Π οικ.58468 της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, από 26 Ιουλίου,  κοινοποιήθηκαν τα άμεσα μέτρα που οφείλουν να υλοποιήσουν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και ιδιαίτερα οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής.

Ταυτόχρονα δημοσιοποιήθηκαν αναλυτικές οδηγίες για πρόληψη και προστασία από το ΚΕΕΛΠΝΟ, που αφορούν τους κατοίκους των περιοχών και εστιάζουν κυρίως στις δράσεις της καθημερινότητας, αμέσως μετά τις πυρκαγιές, όπως έκθεση σε καπνό, υδροληψία και τροφές.  Στη συνέχεια ανακοινώθηκαν ανάλογες οδηγίες από το ΚΕΕΛΠΝΟ προς εργαζόμενους και κατοίκους που ασχολούνται με τον καθαρισμό των περιοχών μετά την πυρκαγιά, με λήψη ατομικών μέσων προστασίας προκειμένου να αποφύγουν πιθανές επιπτώσεις από την έκθεση σε επικίνδυνα υπολείμματα των πυρκαγιών. Παράλληλα με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση των επιπτώσεων στους πολίτες των περιοχών, είναι σε εξέλιξη σχέδιο δράσης από την 1η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, με τη συνδρομή κοινωνικών και ιδιωτικών φορέων(Ομοσπονδία ΑΡΓΩ).

Τέλος σε συνεργασία  με το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνονται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων που οφείλουν να τηρούν οι εργοδότες που έχουν αναλάβει τον καθαρισμό των περιοχών και συνοπτικά είναι: α) η λήψη των κατάλληλων οργανωτικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες κατά περίπτωση, β) η χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού εργασίας , ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων γ) η χορήγηση στους εργαζόμενους των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (υποδήματα ασφαλείας, μάσκες, προστατευτικά γυαλιά, γάντια, κράνη κλπ) και η αυστηρή επίβλεψη της χρήσης τους. Επιπλέον, σε περιπτώσεις απομάκρυνσης επικίνδυνων υλικών, οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο συνεργείο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.

Η ευθύνη της πολιτείας για άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών στον κρίσιμο ζήτημα της Δημόσιας Υγείας, απαιτεί την στενή και συνεχή συνεργασία, των συναρμόδιων Υπουργείων, των Δημόσιων, ιδιωτικών και κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στις πληγείσες περιοχές, με σκοπό την συντομότερη και ασφαλέστερη επιστροφή των κατοίκων  στα  σπίτια τους.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, με τη συνδρομή και την επιστημονική τεκμηρίωση των υπηρεσιακών υπαλλήλων της αλλά και του ΚΕΕΛΠΝΟ, συντονίζει με συνέπεια και βαρύ αίσθημα ευθύνης, τις δράσεις πρόληψης και προστασίας των κατοίκων και των εργαζομένων στις περιοχές της Κινέτας, στη Ραφήνα και στο Μάτι.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΝ – ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για θέματα ποιότητας περιβάλλοντος το ΥΠΕΝ στην Ανατολική Αττική παρακολουθεί τις κάτωθι δραστηριότητες :

Δειγματοληψίες για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων Βορειοανατολικής Αττικής

Προκειμένου να εκτιμηθεί η ποιότητα θαλάσσιων υδάτων στην παράκτια ζώνη των πληγεισών, από την πρόσφατη πυρκαγιά, περιοχών της Βορειοανατολικής Αττικής (Άγιος Ανδρέας έως και Ραφήνα) επιστημονικό κλιμάκιο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. πραγματοποίησε στις 02/08/2018 δειγματοληψία θαλασσινού νερού, στις περιοχές. Τα πρώτα αποτελέσματα από τη δειγματοληψία θα αποσταλούν στο ΥΠΕΝ στις 09/08/2018, ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερη δειγματοληψία, μετά από βροχόπτωση στην περιοχή, και εν συνεχεία θα έχουμε οριστικά αποτελέσματα.

 

Μετρήσεις για την ποιότητα πόσιμου νερού πληγεισών περιοχών

Προκειμένου να εκτιμηθεί η ποιότητα υδάτων πόσιμου νερού στις πληγείσες περιοχές πραγματοποιήθηκαν δώδεκα (12) δειγματοληψίες ύδατος στις 26/07/2018, σε δημόσιες και ιδιωτικές βρύσες, εντός των ορίων του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και οι τιμές των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων βρέθηκαν εντός των ορίων που απαιτούνται για την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017).

 

Μετρήσεις για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και του εδάφους πληγεισών περιοχών

Προκειμένου να μετρηθούν οι ατμοσφαιρικοί ρύποι, αλλά και η ποιότητα του εδάφους στις πληγείσες περιοχές, έχει ενεργοποιηθεί από τον Αναπλ. Υπουργό Κ. Φωτάκη το ΕΚΕΦΕ  «Δημόκριτος»  τον άμεσο προγραμματισμό και την ανάλυση δειγμάτων.

 

Υλοτόμηση πληγεισών περιοχών

Από τις 26/07/2018, μετά από συσκέψεις στο Δημαρχείο  Ραφήνας και στο ΔΔ Νέας Μάκρης, παρουσία του Αν. ΥΠΕΝ, υλοποιούνται μέτρα καθαρισμού από καμένη ξυλεία στον αστικό χώρο. Έχει εκδοθεί σχετική διάταξη από το Δασαρχείο Πεντέλης, έγινε πρόσκληση σε Δασικούς Συνεταιρισμούς, σήμανση δέντρων από δασικούς υπαλλήλους, επιλογή περιοχών και ρεμάτων πρώτης παρέμβασης, φιλοξενία υλοτόμων και συνεταιρισμών, έγινε κοπή των δέντρων επί της ζώνης απαλλοτρίωσης της Λεωφόρου, υλοτομία των καμένων δέντρων σε δύο (2) οικόπεδα του Δήμου Ραφήνας,  υλοτόμηση των ιστάμενων καμένων δέντρων εντός της κοίτης του ρέματος Καβουνίδου, εντός του οικιστικού ιστού του Δήμου Ραφήνας από το Μάτι προς την Κυανή Ακτή από τον Δασικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων και η δημιουργία κορμοδεμάτων στα καθαρισμένα ρέματα του οικιστικού ιστού Ραφήνας, προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Διαχείριση αποβλήτων στις πληγείσες περιοχές

Σε συνέχεια συσκέψεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 03 και 06/08/2018, σε Ραφήνα και Μέγαρα το ΥΠΕΝ εξέδωσε οδηγό για τη διαχείριση των αποβλήτων εκ μέρους των ΟΤΑ στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής, ο οποίος και απεστάλη στους Δήμους των περιοχών αυτών μαζί με κατευθύνσεις για την προστασία από τα αμιαντούχα υλικά.

Στον οδηγό υπάρχει πρόβλεψη για όλες τις κατηγορίες αποβλήτων καμένων ή μη (οικοδομικά, κλαδέματα, βλάστηση και ξυλεία, δασική και μη, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, ογκώδη απόβλητα οικιακού εξοπλισμού) και δίνονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Οι πολίτες και οι επαγγελματίες των περιοχών θα μπορούν να εναποθέτουν τα απόβλητα στον ειδικό εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί ή να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου τους. Βασικός κανόνας είναι η χωριστή συλλογή και διαχείριση των ανωτέρω αποβλήτων και η αποφυγή ανάμειξής τους.

Ειδική μέριμνα υπάρχει για τα κατεστραμμένα οχήματα, τα οποία θα συγκεντρωθούν σε συνεργασία του Δήμου με Φορέα Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης για την αποκομιδή και ανακύκλωσή τους με την επίβλεψη του ΕΟΑΝ. Έχει οργανωθεί ήδη η απλοποίηση της διαδικασίας διαγραφής τους, με τη μέριμνα της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν δήλωσης του πολίτη.

Τέλος, ειδικές οδηγίες για τους πολίτες δίνονται για τα αμιαντούχα επικίνδυνα οικοδομικά απόβλητα. Αν είναι αναγκαίο να απομακρυνθεί αμίαντος, η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Για όλες τις εργασίες και για την αναγνώριση πιθανών επικίνδυνων και αμιαντούχων αποβλήτων στις περιοχές που επλήγησαν, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τους ΟΤΑ για να τους επισκεφθεί εξειδικευμένη εταιρεία, χωρίς κόστος για αυτούς.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here