Υποχρεωτικοί οι τιμοκατάλογοι σε γραφή Braille. Συνεννοηθήκαμε;

 

Του ΑΝΤΩΝΗ ΣΚΟΡΔΙΛΗ

Η είδηση είναι στα σίγουρα καλή, όμως θα είναι κριθεί ως σημαντική – για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους – όταν τα αναγνωρισμένα στη θεωρία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στην πράξη.

Ιδού η καλή είδηση:

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμό 91354 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι υπεύθυνοι των καταστημάτων μαζικής εστίασης και αναψυχής οφείλουν να εξασφαλίζουν την πληροφόρηση ατόμων με αναπηρία επί του τηρούμενου τιμοκαταλόγου.

Τι συνεπάγεται αυτό;

Δεδομένου ότι: Βάσει της ελληνικής Νομοθεσίας και συγκεκριμένα κατά τον Ν.4488/2017, η Ελληνική γραφή Braille αναγνωρίζεται ως ο τρόπος γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών, το δε κράτος υποχρεούται να λάβει μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των ως άνω πολιτών.

Συνεπάγεται ότι: Μετά την επίσημη αναγνώριση της γραφής Braille τα καταστήματα μαζικής εστίασης και αναψυχής θα πρέπει να διαθέτουν τιμοκαταλόγους σε γραφή Braille για τους τυφλούς. Πρέπει να υπάρχει η σχετική μέριμνα ώστε και οι τυφλοί πελάτες των καταστημάτων για λόγους ίσης μεταχείρισης να έχουν τους καταλόγους τους στην κατά νόμο αναγνωρισμένη γραφή τους και να έχουν ισότιμη πληροφόρηση, όπως και οι βλέποντες»

Σε αντίθετη περίπτωση; Σε αντίθετη περίπτωση – αυτό, δηλαδή, που στην πράξη θα συμβεί – εδώ θα είμαστε για να αποκαλύψουμε, να συνδράμουμε την διαμαρτυρία, να πιέσουμε, να το παλέψουμε. Μέχρι να…

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here