ΧΥΤΑ Γραμματικού: Η επιστολή και τα ερωτηματικά

Με αφορμή το ρεπορτάζ με τίτλο «Παρανομίες-διαπλοκή βλάπτουν περιβάλλον και δημόσιο συμφέρον στο Γραμματικό» η Περιφέρεια Αττικής μας έστειλε την εξής επιστολή:

Με αφορμή το άρθρο της συντάκτριας Νάντιας Βασιλειάδου με τίτλο «Παρανομίες-διαπλοκή βλάπτουν περιβάλλον και δημόσιο συμφέρον στο Γραμματικό» που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα σας https://www.presspublica.gr/paranomiesdiaploki-vlaptoun-perivallon-dikosio-symferon-sto-grammatikosto-grammatiko/, τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2015, παρακαλούμε όπως δημοσιευτεί, εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής και για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών σας, η παρέμβαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, Κοσμά Παπαχρυσοβέργη, στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16.04.2015, με θέμα τη διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα (ΧΥΤΑ Γραμματικού και Φυλής).

Επισυνάπτονται α) η αναλυτική ομιλία του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, κ. Κοσμά Παπαχρυσοβέργη και β) το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από την Περιφέρεια Αττικής στις 17.04.2015.

α) Παραθέτουμε την αναλυτική ομιλία των 3,5 σελίδων:

«Η νέα Περιφερειακή Αρχή καλείται, σε ελάχιστο πραγματικά χρόνο, να υπερβεί τα λάθη του παρελθόντος και να υλοποιήσει τις βέλτιστες λύσεις σε πλήρη ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, ώστε να θεμελιώσει την πορεία προς μια κοινωνία ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Η νέα Περιφερειακή Αρχή δεσμεύτηκε προεκλογικά, να αλλάξει ριζικά τη φιλοσοφία του υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης, περιβαλλοντικά και οικονομικά διαχείρισής τους.  Σήμερα, σε μια κατεξοχήν κρίσιμη οικονομική και ανθρωπιστική κρίση για τη χώρα, η Περιφέρεια Αττικής τηρώντας τις δεσμεύσεις της, εργάζεται έχοντας κατά νου, τους στόχους που ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, για:

*βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων,

*τόνωση της καινοτομίας στον τομέα της ανακύκλωσης,

*περιορισμό της υγειονομικής ταφής,

*δημιουργία κινήτρων για την αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών

*μείωση του όγκου των σύμμεικτων απορριμμάτων που εισέρχονται ή θα εισέρχονται στο μέλλον σε χώρους υγειονομικής ταφής,

*προσεκτική επιλογή χωροθέτησης στη βάση αξιόπιστων επιστημονικών στοιχείων, διαφάνειας και κοινωνικής συμμετοχής,

*εντατικοποίηση των ελέγχων

Ως πρώτο βήμα, η Περιφέρεια Αττικής, με επιστολή της, απηύθυνε στους Δήμους της Αττικής, έκκληση για άμεση ενεργοποίησή τους στο πνεύμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων.

Το δεύτερο βήμα ήταν η ακύρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών των 4 μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ.

Το τρίτο είναι η συνεχής διαβούλευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, όπως σηματοδοτήθηκε από το διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής τον Φεβρουάριο, για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Το τέταρτο βήμα είναι η πρόσφατη έκδοση Οδηγού Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων προκειμένου να υποστηρίξει τους Δήμους της Αττικής στο έργο τους.

Η νέα Περιφερειακή Αρχή σε συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση, την ΕΕ, τις τοπικές αρχές, τον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής, την επιστημονική κοινότητα και τους πολίτες, θέτει τις βάσεις για μια αποκεντρωμένη, αποτελεσματική, περιβαλλοντικά και οικονομικά ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, διατηρώντας ταυτόχρονα το δημόσιο χαρακτήρα της διαδικασίας αυτής, όπως θα αποτυπωθεί στην επιχειρούμενη συνολική αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής.

Σχετικά με τον ΧΥΤΑ Γραμματικού:

«Το έργο, όπως γνωρίζετε, αποτέλεσε πεδίο έντονης κοινωνικής και πολιτικής διαμάχης αλλά και μεγάλων καθυστερήσεων. Η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή είχε ήδη υπόψη της, από το 2010, τόσο τις καταγγελίες πολιτών για την αστοχία των περιβαλλοντικών όρων, όσο και τις πρώτες διαπιστώσεις των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος χωρίς να λάβει κάποια ιδιαίτερα μέτρα.

Οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, εξετάζοντας τις επισημάνσεις των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος προέβησαν σε σειρά ενεργειών προκειμένου να διαπιστώσουν το άρτιο ή μη της κατασκευής και των προβλέψεων προστασίας του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τις τεχνικές μελέτες και έρευνες φαίνεται ότι καταρχάς αυτό προκύπτει.
Όμως, παρά το γεγονός ότι εκδόθηκαν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που δίνουν τη δυνατότητα συνέχισης των έργων, τις οποίες λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και έχει ήδη εκδοθεί θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων, η νέα Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει να εξετάζει ζητήματα νομιμότητας και κυρίως τεχνικές ή άλλες αστοχίες ή και ζητήματα επικινδυνότητας που μπορεί να υφίστανται. Με κύριο μέλημα την τήρηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων που προωθεί.
Αυτό λοιπόν που προέχει για την Περιφέρεια Αττικής, παρά το γεγονός ότι το έργο, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, είναι να λάβει σοβαρά υπόψη της τις συστάσεις της Έκθεσης της Επιτροπής Αναφορών της Ευρωβουλής.
Στην περίπτωση λοιπόν που διαπιστωθούν τεκμηριωμένα, με την επιστημονική συμβολή ανεξάρτητων και επίσημων εμπειρογνωμόνων και μελετητών, οι υπαρκτοί κίνδυνοι ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, η Περιφέρεια Αττικής θα αναζητήσει τις βέλτιστες εκείνες τεχνικές λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την οριστική εξάλειψη των όποιων κινδύνων ελλοχεύουν γι’ αυτό, προκειμένου να εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
H νέα Περιφερειακή αρχή, σε αντίθεση με την προηγούμενη διοίκηση, τηρώντας τις προεκλογικές της δεσμεύσεις απέναντι στους πολίτες και τα όργανα της ΕΕ, όπως η δική σας επιτροπή, αποκλείει ρητά τη λειτουργία ΧΥΤΑ στο Γραμματικό. Από εδώ και στο εξής κοινό έργο της νέας Περιφερειακής αρχής, του Δήμου, της τοπικής κοινωνίας και των αρμόδιων οργάνων της ΕΕ, είναι η αναζήτηση εκείνης της βέλτιστης περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά λύσης προκειμένου να αξιοποιηθεί η σημερινή ολοκληρωμένη εγκατάσταση προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα επιβαρύνει το περιβάλλον και θα θέτει σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία».

β) Από το δισέλιδο δελτίο τύπου αναρτούμε το απόσπασμα που αφορά στο Γραμματικό:

«…Σε ό,τι αφορά στο Γραμματικό, η Περιφέρεια Αττικής, τόνισε την πρόθεσή της να λάβει σοβαρά υπόψη της τις συστάσεις της Έκθεσης της Επιτροπής Αναφορών της Ευρωβουλής και επανέλαβε τη δέσμευσή της για τη μη λειτουργία ΧΥΤΑ. Υπογράμμισε επίσης ότι θα αναζητήσει με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο τις βέλτιστες εκείνες τεχνικές λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την οριστική εξάλειψη των όποιων κινδύνων ελλοχεύουν γι’ αυτό, εναρμονιζόμενη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Το ζήτημα των αναφορών για τις οποίες συνεδρίασε η Επιτροπή, παραμένει ανοιχτό μέχρι να γίνει επανέλεγχος της συμμόρφωσης των ελληνικών αρχών σύμφωνα με τις συστάσεις σχετικής Έκθεσης της Επιτροπής Αναφορών».

rsz_xyta_2

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑΣ 

Τα έγγραφα επιβεβαιώνουν πλήρως το ρεπορτάζ μας. Η Περιφέρεια κινείται στην λογική της αποφυγής απώλειας κοινοτικών πόρων προκειμένου το Δημόσιο να μην πληρώσει τις αποζημιώσεις προς την εργολαβική κοινοπραξία, αναζητούνται τρόποι βελτίωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου και η Περιφέρεια δεσμεύεται να μην γίνει ΧΥΤΑ.

Λέγαμε ακριβώς: «Η Περιφέρεια Αττικής κινούμενη στην ίδια λογική (σσ. της αποφυγής απώλειας κοινοτικών πόρων) αποφάσισε, στις 30 Μαρτίου 2015, την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του ΧΥΤΑ Γραμματικού, για τους οδικούς άξονες που οδηγούν στην εγκατάσταση. Την ίδια στιγμή η Ρένα Δούρου σε σχετική τοποθέτησή της υπογράμμιζε: «Το αν θα γίνει ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, Μουσείο ή Μνημείο Διαφθοράς δεν έχει να κάνει με τους οδικούς άξονες. Η αντίθεσή μας στη δημιουργία ΧΥΤΑ είναι δεδομένη».

Θεωρούμε επιβεβλημένο, εντούτοις, να σταθούμε στο σημείο της ομιλίας του  Εκτελεστικού Γραμματέα που αναφέρει ότι «στην περίπτωση που διαπιστωθούν τεκμηριωμένα, με την επιστημονική συμβολή ανεξάρτητων και επίσημων εμπειρογνωμόνων και μελετητών, οι υπαρκτοί κίνδυνοι ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, η Περιφέρεια Αττικής θα αναζητήσει τις βέλτιστες τεχνικές λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την οριστική εξάλειψη των όποιων κινδύνων ελλοχεύουν γι’αυτό…».

Δεν θεωρούνται, άραγε, επίσημοι και επαρκώς καταρτισμένοι εμπειρογνώμονες οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, που πραγματοποίησαν αυτοψίες στο ΧΥΤΑ Γραμματικού και επιβεβαίωσαν, και με την επιβολή προστίμου στην κατασκευαστική κοινοπραξία και την Περιφέρεια, την παραβίαση εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των κριτηρίων χωροθέτησης καθώς το έργο έχει κατασκευαστεί πάνω σε ρέμα και εγκυμονεί κινδύνους για τον υδροφόρο ορίζοντα;

Δεν θεωρούνται επαρκή και τεκμηριωμένα τα επιστημονικά πορίσματά τους, όταν επί μακρόν θεωρούνταν «ευαγγέλια» από τη νέα Περιφερειακή Αρχή; Ποιοί μπορεί να είναι οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και μελετητές;

Δεν θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό το πόρισμα-καταπέλτης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κατέληγε στα ίδια συμπεράσματα με αυτά των Επιθεωρητών;

Σημειώνεται οτι, κατά την προεκλογική περίοδο, τα ευρήματα και των δυο φορέων (Επιθεωρητές, Επιτροπή Αναφορών) βρίσκονταν στην κορυφή της επιχειρηματολογίας αναφορικά με «το σκάνδαλο του ΧΥΤΑ Γραμματικού». Στις 20/3/2014, αμέσως μετά την έκδοση πράξης βεβαίωσης παράβασης από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, δήλωνε η κ Δούρου:

«Οι ευθύνες του απερχόμενου Περιφερειάρχη όπως και του ΥΠΕΚΑ, σχετικά με τις σοβαρότατες παραβάσεις στη χωροθέτηση και την κατασκευή του ΧΥΤΑ Γραμματικού που καθιστούν το έργο επικίνδυνο για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών, είναι τεράστιες. Εξ ου άλλωστε και η παραπομπή της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και της κατασκευάστριας κοινοπραξίας, στον Εισαγγελέα από τους Έλληνες Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι ο ΧΥΤΑ παραβιάζει την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τα κριτήρια χωροθέτησης καθώς κατασκευάζεται πάνω σε ρέμα ενώ εγκυμονεί κινδύνους για τον υδροφόρο ορίζοντα.

«Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από σχετική απόφαση – κόλαφο για την Περιφέρεια, της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είχε επισημάνει προβληματική χωροθέτηση με κίνδυνο ρύπανσης των υδάτων.

«Οι εξελίξεις αυτές εκθέτουν την Περιφέρεια Αττικής και το ΥΠΕΚΑ, καθώς επί χρόνια επέδειξαν αδιαφορία στις καταγγελίες των πολιτών για σειρά παρανομιών, για ύπαρξη ρεμάτων, για υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, κ.α..

«Ειδικότερα, ο απερχόμενος Περιφερειάρχης, ως κύριος του έργου, οφείλει άμεσα να σταματήσει κάθε εργασία που έχει σχέση με την κατασκευή του ΧΥΤΑ Γραμματικού, ενός έργου που αποδεικνύεται άκρως επικίνδυνο για την υγεία των πολιτών και το περιβάλλον», κατέληγε η κ. Δούρου.

Στις 29/6/2014, λίγο μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές,  σε ανοικτή διαβούλευση στην κεντρική πλατεία Γραμματικού, η νέα Περιφερειάρχης χαρακτήρισε «ευαγγέλια» την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, την έκθεση των μελών του Ευρωκοινοβουλίου και το πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, που αποδεικνύει ότι η χωροθέτηση του ΧΥΤΑ έχει γίνει πάνω σε ρέμα.

Λίγο νωρίτερα, τον Μάιο του 2014, αναφερόμενη στην γνωμοδότηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για τον ΧΥΤΑ, που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι εντός της έκτασης δεν υφίσταται ρέμα -υπενθυμίζουμε ότι έφερε την υπογραφή του διορισμένου από την προηγούμενη κυβέρνηση Κ. Τριάντη- η νεοεκλεγείσα Περιφερειάρχης Αττικής, τόνιζε ότι «είναι φανερό πως σκοπός της είναι να «ακυρώσει» επιστημονικά πορίσματα και εκθέσεις που διαπιστώνουν τη λάθος χωροθέτηση του ΧΥΤΑ. Δηλαδή α) το πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, β) την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γ) τους «χάρτες της Γεωλογικής Υπηρεσίας Στρατού» από τη «Γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Αττικής».

Τέλος να θυμίσουμε ότι το έργο έχει κατασκευαστεί με χρήματα του Ταμείου Συνοχής οπότε, βάσει της Οδηγίας 2008/98, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ΧΥΤΑ, από το 2012 και μετά, αλλά μόνο ως ΧΥΤΥ.

 

Print Friendly, PDF & Email

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. Λονδίνο 14-05-2015

  Αξιότιμη Κυρία Δούρου,

  Σας ενημερώνω, ότι αφού διαβάσετε ΟΛΑ τα σχετικά, και κακώς έστειλε η Περιφέρεια Αττικής εκ νέου με αφορμή το άρθρο της συντάκτριας κυρίας Νάντιας Βασιλειάδου με τίτλο«Παρανομίες-διαπλοκή βλάπτουν περιβάλλον και δημόσιο συμφέρον στο Γραμματικό» που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα σαςhttps://www.presspublica.gr/paranomiesdiaploki-vlaptoun-perivallon-dikosio-symferon-sto-grammatikosto-grammatiko/, τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2015, όπως δημοσιευτεί, εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής και για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών, η παρέμβαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, κ. Κοσμά Παπαχρυσοβέργη, στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16.04.2015, με θέμα τη διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα (ΧΥΤΑ Γραμματικού και Φυλής).

  Και λέω κακώς γιατί το άρθρο της κυρίας Νάντιας Βασιλειάδου ήταν ξεκάθαρο. ΚΑΙ τα εκ νέου ερωτήματα που σας υποβάλει επίσης, ξεκάθαρα !!! Και η επιστολή με ημερομηνία 11/03/2015 προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ΕΥΣΕΥΠ για λογαριασμό στο Ταμείου Συνοχής φαίνεται ξεκάθαρα, Η ΣΤΑΣΗ ΣΑΣ, την οποία θα κρατήσετε από εδώ και στο εξής για τον ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ ή ΧΥΤ Γραμματικού.

  ΔΗΛΑΔΗ Στροφή 180 μοιρών από τις προεκλογικές ΣΑΣ δεσμεύσεις !!!
  Σας υπενθυμίζω, ότι και ο κύριος Θεόδωρος Πάγκαλος, Αντιπρόεδρος στη Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου μας έλεγε τα ίδια. Ότι ΔΕΝ θα γίνει ΧΥΤΑ αλλά ΧΥΤΥ !!!!

  Η Περιφέρεια Αττικής με νύχια και με δόντια θέλει να λειτουργήσει το έργο ως ΧΥΤΥ ή ΧΥΤ !!!

  ΕΝΑ έργο σε μια περιοχή που ΔΕΝ ενδείκνυται να λειτουργήσει ΟΥΤΕ ως ΧΥΤΑ, ούτε ως ΧΥΤΥ, ούτε ως ΧΥΤ, ούτε ως ΧΑΤ, ούτε ως ΧΟΥΤ ή ΜΟΥ ΣΟΥ ΤΟΥ ή όπως αλλιώς θέλετε να μας το «περάσετε» !!!

  Είναι κάποιος άλλος που ΔΕΝ καταλαβαίνει ότι η Περιφέρεια συνεχίζει και κρατεί την ΣΚΛΗΡΗ στάση του κ. Σγουρού για το ΧΥΤΑ Γραμματικού ??
  Βλέπει κάποιος άλλος να γίνεται κάτι το διαφορετικό ???????

  Με Εκτίμηση

  ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΓΚΙΚΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here