Βελτίωση αποτελεσμάτων για την Τράπεζα Πειραιώς το α’ τρίμηνο

Βελτίωση των αποτελεσμάτων της πέτυχε στο α΄ τρίμηνο του 2017 η Τράπεζα Πειραιώς, η διοίκηση της οποίας δημοσιοποίησε εκτός των μεγεθών του ομίλου και τα βασικά σημεία του επιχειρησιακού της σχεδιασμού, με ορίζοντα το 2020.

Κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου 2017, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς κατέγραψε μικρές ζημίες ύψους 6 εκατ. ευρώ ευρώ έναντι ζημιών 35 εκατ. ευρώ ευρώ το 1ο 3μηνο 2016, ενώ τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση στα 258 εκατ. ευρώ ευρώ, υποβοηθούμενα από την ετήσια αύξηση των συνολικών καθαρών εσόδων κατά 3% και τον περιορισμό του κόστους κατά 4%.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου διατηρήθηκε στα επίπεδα του 17%, ενώ μειώθηκαν τα δάνεια σε καθυστέρηση κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ ευρώ και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ ευρώ σε τριμηνιαία βάση.

Σε γραπτή του δήλωση, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρήστος Μεγάλου τόνισε πως «μαζί με τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2017, ανακοινώνουμε την “Agenda 2020”, το νέο στρατηγικό μας σχέδιο για την περίοδο μέχρι το 2020».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τo σχέδιο περιλαμβάνει τις προτεραιότητες και τους στόχους μας και σκοπό έχει να ενδυναμώσει περαιτέρω την Τράπεζα και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της, με έμφαση στη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής μας.

«Για πρώτη φορά, το χρηματοοικονομικό προφίλ των βασικών τραπεζικών μας δραστηριοτήτων («Τράπεζα Πειραιώς»), χωρίς τις μη κύριες δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού («Piraeus Legacy Unit» ή «PLU»), παρουσιάζεται ξεχωριστά» σημείωσε ο κ. Μεγάλου.

Και εξήγησε πως «η βασική τραπεζική μας δραστηριότητα κατέγραψε κέρδη ύψους 104 εκατ. ευρώ ευρώ κατά το 1ο τρίμηνο του 2017, επιτυγχάνοντας απόδοση ενεργητικού 1,1%. Από την άλλη πλευρά, το PLU είχε ζημίες ύψους 110 εκατ. ευρώ ευρώ Η διακριτή αυτή παρακολούθηση θα μας επιτρέψει να εστιάσουμε στις βασικές κατηγορίες πελατών μας, ενώ ταυτόχρονα θα ανακατανείμουμε τους πόρους μας ώστε να μεγιστοποιήσουμε την αξία των μη κύριων δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γεώργιος Χαντζηνικολάου δήλωσε πως «οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την πρόοδο στην πορεία ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης του Ελληνικού Προγράμματος δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία για τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, καθώς συμβάλλουν στην άρση της αβεβαιότητας που παρατηρήθηκε από την αρχή της χρονιάς. Η οριστική συμφωνία αναμένεται να είναι καταλύτης για την επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά ανόδου κατά το 2017».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «προσδοκούμε ότι σύντομα θα αποκατασταθεί η ομαλότητα στην εγχώρια αγορά και η πραγματική οικονομία θα απεμπλακεί από την ύφεση και θα εισέλθει σε περίοδο διατηρήσιμης ανάπτυξης. Η άρση της αβεβαιότητας θα ενθαρρύνει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, την επιστροφή των καταθέσεων και την ανάκαμψη των επενδύσεων ως αναγκαία συνθήκη για την μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο εξωστρεφές αναπτυξιακό μοντέλο που θα στηρίζεται στην υγιή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία δημιουργώντας αξία και θέσεις εργασίας».

Ο κ. Χατζηνικολάου κατέληξε τονίζοντας πως «το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα διακυβέρνησης. Είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε τους πελάτες μας, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας μεσοπρόθεσμα και συμβάλλοντας έμπρακτα στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας».

Τα βασικά μεγέθη της τράπεζας

Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν τις οργανικές πηγές εσόδων και αντιπροσωπεύουν άνω του 90% των καθαρών εσόδων, διαμορφώθηκαν σε 521 εκατ. ευρώ ευρώ το 1ο 3μηνο 2017, στο ίδιο επίπεδο με το 1ο 3μηνο 2016. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών ανήλθαν σε 478 εκατ. ευρώ ευρώ, 1% υψηλότερα σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν σε 440 εκατ. ευρώ ευρώ, 2% χαμηλότερα έναντι του 1ου 3μήνου 2016, επηρεαζόμενα αρνητικά από τη μείωση των δανειακών υπολοίπων, αλλά και την περαιτέρω μείωση του Euribor που αποτελεί τη βάση τιμολόγησης των περισσότερων στοιχείων ενεργητικού.

Η επίδραση αυτή αντισταθμίσθηκε εν μέρει από τη συνεχιζόμενη μείωση του κόστους χρηματοδότησης. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν σε 405 εκατ. ευρώ ευρώ, οριακά χαμηλότερα κατά 1% ετησίως.

Η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα συνεχίσθηκε: τo κόστος των νέων προθεσμιακών καταθέσεων έφτασε τις 63 μονάδες βάσης (μ.β.) το Μάρτιο 2017, κατά 2 μ.β. χαμηλότερα από τα τέλη του 2016, με το μέσο επιτόκιο για το σύνολο των καταθέσεων να διαμορφώνεται στις 47 μ.β. το 1ο 3μηνο 2017, κινούμενο πτωτικά σε σχέση με τις 61 μ.β. του 1ου 3μήνου 2016.

To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του Ομίλου βελτιώθηκε ελαφρώς στο 2,70% το 1ο 3μηνο 2017 από 2,67% το 1ο 3μηνο 2016, καταγράφοντας και στην Ελλάδα βελτίωση αντιστοίχου επιπέδου.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα 81 εκατ. ευρώ ευρώ το 1ο 3μηνο 2017, 10% υψηλότερα έναντι του 1ου 3μήνου 2016, κυρίως από τις εργασίες εμπορικής τραπεζικής.

Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα προμηθειών έφθασαν τα 74 εκατ. ευρώ ευρώ, παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο 11%, κυρίως λόγω υψηλότερων προμηθειών από acquiring καρτών και πληρωμές. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ως ποσοστό του ενεργητικού αυξήθηκαν κατά το 1ο 3μηνο 2017 στις 50 μ.β. από τις 44 μ.β. το 1ο 3μηνο 2016, ενώ παρόμοια τάση ήταν εμφανής και στις εγχώριες δραστηριότητες (49 μ.β. από 43 μ.β. το 1ο 3μηνο 2016).

Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα 294 εκατ. ευρώ ευρώ, μειωμένο κατά 4% έναντι του 1ου 3μήνου 2016, ως αποτέλεσμα της μείωσης τόσο των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, όσο και των δαπανών προσωπικού.

Τα έξοδα προσωπικού έφτασαν τα 144 εκατ. ευρώ ευρώ ή 5% χαμηλότερα σε σχέση με το 1ο 3μηνο 2016, λόγω της πλήρους ενσωμάτωσης του οφέλους από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που πραγματοποιήθηκε το 2016 και αφορούσε σε περίπου 1.200 εργαζόμενους.

Τα γενικά διοικητικά έξοδα σημείωσαν πτώση περίπου 3% έναντι του περυσινού 3μήνου λόγω του κλεισίματος 70 καταστημάτων, πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης, χαμηλότερων διαφημιστικών δαπανών και προσπαθειών μείωσης των δαπανών σε όλους τους τομείς. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα για το 1ο 3μηνο 2017 διαμορφώθηκε σε 53% από 57% το 1ο 3μηνο 2016, ενώ στην Ελλάδα σε 51% από 55% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων το 1ο 3μηνο 2017 αυξήθηκαν 11% στα 258 εκατ. ευρώ ευρώ έναντι 232 εκατ. ευρώ ευρώ το 1ο 3μηνο 2016, λόγω της αύξησης των συνολικών καθαρών εσόδων κατά 3% και της μείωσης κατά 4% των λειτουργικών εξόδων.

Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα 245 εκατ. ευρώ ευρώ έναντι 216 εκατ. ευρώ ευρώ το 1ο 3μηνο 2016, σημειώνοντας άνοδο 13%.

Οι προβλέψεις δανείων το 1ο 3μηνο 2017 διαμορφώθηκαν σε 258 εκατ. ευρώ ευρώ έναντι σχεδόν ίδιου ποσού το 1ο 3μηνο 2016, ενώ ο δείκτης κάλυψης NPLs έφθασε στο 68% από 66% ένα χρόνο πριν.

Η παρατεταμένη αβεβαιότητα στο εξωτερικό περιβάλλον στην αρχή του έτους, δεν επέτρεψε την αποκλιμάκωση του κόστους προβλέψεων, που ως ποσοστού επί των δανείων, ανήλθε στις 218 μ.β. στο 1ο 3μηνο 2017 σε επίπεδο Ομίλου, από 212 μ.β. στο 1ο 3μηνο 2016.

Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε οριακή ζημία ύψους 6 εκατ. ευρώ ευρώ το 1ο 3μηνο 2017, σε σύγκριση με ζημία 35 εκατ. ευρώ ευρώ το 1ο 3μηνο 2016. Στην Ελλάδα το 1ο 3μηνο 2017 αναγνωρίσθηκαν καθαρές ζημιές 13 εκατ. ευρώ ευρώ έναντι ζημίας 19 εκατ. ευρώ ευρώ το 1ο 3μηνο 2016.


Μείωση NPLs/NPEs

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 37,8% το 1ο 3μηνο 2017, με το υπόλοιπό τους να μειώνεται για 6ο συνεχόμενο 3μηνο.

Η συνολική μείωσή τους στους τελευταίους 12 μήνες έφτασε τα 2,3 δισ., με το υπόλοιπο των NPLs να υποχωρεί στα 24,1 δισ. το Μάρτιο του 2017.

Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων του Ομίλου, μετά από πτώση τεσσάρων συνεχόμενων τριμήνων, αυξήθηκε κατά 0,4 δισ. το 1ο 3μηνο 2017, με επηρεασμένος αρνητικά από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και εξαιτίας δύο μεγάλων εταιρικών λογαριασμών, για τους οποίους η Τράπεζα αποφάσισε να ακολουθήσει πιο αυστηρή προσέγγιση.

Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Μαρτίου 2017 ανήλθε στο 68% από 66% στο τέλος Μαρτίου 2016. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο τέλος Μαρτίου 2017 ήταν στο 52%, με κάλυψη από συσσωρευμένες προβλέψεις στο 46%.

Κατά τη διάρκεια του 1ου 3μήνου 2017, στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του Ελληνικού Δημοσίου χρέους, ανταλλάχθηκαν ομόλογα EFSF και ESM κυμαινόμενου επιτοκίου ονομαστικής αξίας 2,0 δισ. τα οποία κατείχε η Τράπεζα, με νέα ομόλογα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) σταθερού επιτοκίου ή με μετρητά.

Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα στο τέλος Μαρτίου 2017 έφτασε τις 649 μονάδες (μειωμένα κατά 11 σε τριμηνιαία και 52 σε ετήσια βάση), ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 911. Έτσι, ο στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας για 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017, έχει ήδη επιτευχθεί.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου 2017 σε 17.641 άτομα, από τα οποία τα 14.054 στην Ελλάδα.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here