Το AΠΘ και το Καποδιστριακό μεταξύ των πρώτων 300 σε οικοσυνείδηση και ισότητα -και το Οικονομικό

Από τον  φορέα Times Higher Education του Elsevier, έναν οργανισμό ειδικής βαρύτητας και κύρους, δημοσιεύθηκε μια κατάταξη πανεπιστημίων που δεν λαμβάνει υπ΄όψη μόνον τις σπουδές, αλλά κυρίως την ίση αντιμετώπιση των φύλων και βασικά, την συμμετοχή στις προσπάθειες για βελτίωση του περιβάλλοντος.

Είναι μια πρωτότυπη βαθμολόγηση των πανεπιστημίων του κόσμου  με βάση τους  δείκτες βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης που έχει θέσει ο ΟΗΕ.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για τη συνολική τους επίδοση κατατάσσονται στις θέσεις 208 το πρώτο και  257 το δεύτερο μεταξύ των μόλις 450 Πανεπιστημίων από 76 χώρες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο κατατάχθηκε 311ο.

Η σχετική  επιστολή του φορέα προς τις ελληνικές πρυτανικές Αρχές  αναφέρει

«Η συμπερίληψή σας σε αυτή την κατάταξη είναι από μόνη της ένα μεγάλο επίτευγμα και κατατάσσει το ίδρυμά σας ως παγκόσμια πρωτοπόρο, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή σας, όχι μόνο στην υποστήριξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας και της μεταφοράς της γνώσης, αλλά και στην έμπρακτη ενσωμάτωση τους στις εσωτερικές σας πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, μέσω της παροχής επαληθεύσιμων αποδεικτικών στοιχείων για τις δραστηριότητές σας».

Οι στόχοι για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη (SDGs –Sustainable Development Goals), που έχει διατυπώσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι συνολικά 15, αλλά  το Elsevier περιέλαβε και αποτίμησε τους έντεκα από αυτούς, καθώς ήταν πρακτικά εφαρμόσιμοι από ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα:

Καλή Υγεία και Ευεξία
Ποιοτική Εκπαίδευση
Ισότητα των φύλων
Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη
Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές
Μείωση των Ανισοτήτων
Αειφόρες Πόλεις και Κοινότητες
Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή
Δράση για το Κλίμα
Ειρήνη και  Δικαιοσύνη
Σύμπραξη  και  συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων

Τα ελληνικά Πανεπιστήμια με δήλωσή τους ζήτησαν να αξιολογηθούν σε πέντε από τους ένδεκα στόχους

Κάθε Πανεπιστήμιο έπρεπε να θέσει στον φορέα κατάταξης μια σειρά ποιοτικών στοιχείων και τεκμηρίων στα Αγγλικά (εκθέσεις, κείμενα πολιτικών και διαδικασιών, υπερσυνδέσμους στην ιστοσελίδα κ.α) που να αποδεικνύουν τις προσπάθειες του για  βιώσιμη ανάπτυξη.

Επίσης κάθε Πανεπιστήμιο για να αξιολογηθεί θα έπρεπε να υποβάλει στοιχεία για τουλάχιστον τέσσερις από τους έντεκα στόχους, με υποχρεωτικό μεταξύ αυτών τον στόχο SDG17 -Σύμπραξη  και  συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here