Τι συμφωνήθηκε με τους θεσμούς για τη δημόσια διοίκηση-Μία πρόσληψη για κάθε αποχώρηση από το 2019

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία της τέταρτης αξιολόγησης για τη Δημόσια Διοίκηση. Οι θεσμοί αναγνώρισαν την πρόοδο που έχει συντελεστεί στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ειδικότερα, υπήρξε συμφωνία στα ζητήματα που αφορούν το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και την Αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Ακόμη, έγινε αποδεκτή η πρόταση της ελληνικής πλευράς για επαναφορά του κανόνα προσλήψεων-αποχωρήσεων στο λόγο 1/1, για το έτος 2019.

Αναφορικά με την επιλογή επιτελικών στελεχών στη Δημόσια Διοίκηση, καταγράφηκε η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί στις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, ενώ συμφωνήθηκε ο οδικός χάρτης και για τις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.

Επίσης, επισημάνθηκε το απολύτως αντικειμενικό, αδιάβλητο και αξιοκρατικό της διαδικασίας.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε εκτενής συζήτηση και για την προσπάθεια απαξίωσης της διαδικασίας επιλογής των Διοικητικών και Τομεακών Γραμματέων, μέσω σχετικών δημοσιευμάτων και ανακοινώσεων.

Αποφασίστηκε από κοινού η εκπόνηση μελέτης από ειδικούς εμπειρογνώμονες, προκειμένου να αναλυθούν τεχνικά σημεία της διαδικασίας και να διασφαλιστεί στον απόλυτο βαθμό η επιτυχής ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης.

Συμφωνήθηκε, επίσης, η δημιουργία ενός σύγχρονου, νομοθετικού πλαισίου, για τις Ανεξάρτητες Αρχές, στη βάση των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών.

Τέλος, επισημάνθηκε η σημαντική εξέλιξη στο πεδίο της κωδικοποίησης της νομοθεσίας με τη δημιουργία της Εθνικής Πύλης για την κωδικοποίηση και ενιαίων προτύπων σε όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και οδεύοντας προς την οριστική έξοδο από την επιτροπεία, η Κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή το αναπτυξιακό σχέδιο για την επόμενη μέρα.

Βασική παράμετρος αυτού αποτελεί ένα συνεκτικό σχέδιο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού δημόσιου τομέα.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here