Τα μνημόνια δεν άγγιξαν τις αμοιβές – «χρυσάφι» των golden boys ‘n girls του ΤΧΣ

Του ΝΑΣΟΥ ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΥ

Πως θα σας φαινόταν εάν από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα, είχατε προσληφθεί σε μια επιχείρηση ή σε ένα φορέα κρατικού ενδιαφέροντος ή σε μια ανεξάρτητη αρχή, με τον όρο ότι οι αμοιβές σας δεν θα «κουρευτούν» από κανένα μνημόνιο; Η υπόθεση αυτή ακούγεται εξωπραγματική για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα οι οποίοι είδαν από το 2010 και μετά τους μισθούς τους να μειώνονται πολύ περισσότερο από 40% και 50%. Δεν είναι, όμως, παράδοξο για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Το αντίθετο…

Το ΤΧΣ τις τελευταίες ημέρες ήρθε ξανά στην «επιφάνεια» της δημοσιότητας με αφορμή την υποβολή παραίτησης από τη διευθύνουσα σύμβουλο κυρία Αναστασία Σακελλαρίου, λόγω της πρότασης παραπομπής της σε δίκη για το θέμα που έχει ανακύψει με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Τ.Τ.) σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις του 2012 (όταν η ίδια ήταν στέλεχος της τράπεζας). Για τα στελέχη του ΤΧΣ (ενός φορέα – «δημιούργημα» των μνημονίων) τα οποία φυσικά και δεν αμείβονται με τους κατώτατους μισθούς των 500 ευρώ το μήνα, εξαρχής υπήρξε «ασπίδας προστασίας» από τις σαρωτικές μνημονιακές περικοπές.

txs_amoives

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2010 με το νόμο 3864. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί αμιγώς κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου όπως ισχύει. Σκοπός του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ήταν -και παραμένει- η συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

Αν και το ΤΧΣ, λοιπόν, αποτέλεσε «δημιούργημα» των μνημονίων, παρ΄ όλα αυτά για τα στελέχη του από την αρχή υπήρξε απόλυτη προστασία απέναντι σε οποιεσδήποτε περικοπές προκάλεσαν οι «δρεπανηφόρες» μνημονιακές πολιτικές. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, στην οποία ανήκε και η κυρία Α. Σακελλαρίου, και του Γενικού Συμβουλίου του, προστατεύονται από μειώσεις στις αμοιβές τους όντας μέσα σε ένα ειδικό πλαίσιο.

«Ασπίδα» από τις μειώσεις

Συγκεκριμένα, για την τριμελή –και πενταετούς θητείας- Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία είναι αρµόδια για την προπαρασκευή του έργου, την εφαρµογή των αποφάσεων και την εκτέλεση των πράξεων του Ταµείου, οι αµοιβές και αποζηµιώσεις:

1) καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίζονται στις εκάστοτε αποφάσεις διορισµού τους και δηµοσιεύονται στην ετήσια έκθεση του Ταµείου,

2) ορίζονται µε τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσληψη και διατήρηση στις θέσεις τους, προσώπων µε εξειδικευµένα προσόντα και επαγγελµατική εµπειρία,

3) δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών ή εσόδων του Ταµείου,

4) αποτελούν αντικείµενο διαβούλευσης µε το Euro Working Group και

5) και κυριότερο, δεν δύνανται να τύχουν μειώσεως κατά τη διάρκεια της θητείας των µελών της.

Επίσης, οι αμοιβές και αποζημιώσεις των έξι μελών του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ: α) καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίζονται στις εκάστοτε αποφάσεις διορισµού τους και δηµοσιεύονται στην ετήσια έκθεση του Ταµείου, β) δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών ή εσόδων του Ταµείου και γ) και, επίσης πιο βασικό, αποτελούν αντικείµενο διαβούλευσης µε το Euro Working Group.

Μέσος μηνιαίος μισθός 7.000 ευρώ!

Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι για τα μέλη του ΤΧΣ, ενός φορέα που δημιουργήθηκε από τα μνημόνια, απαγορεύνται οι μνημονιακές περικοπές τις οποίες έχουν υποστεί σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στον ελληνικό ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Μάλιστα, στο Ταμείο, με βάση τα στοιχεία των ετήσιων εκθέσεων του, από τη χρήση του 2012 μέχρι και την αντίστοιχη του 2014 οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν από τα 2 εκατ. ευρώ στα 2,8 εκατ. ευρώ το χρόνο παρουσιάζοντας αύξηση κατά 40%. «Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση του προσωπικού» αναφέρεται στην τελευταία έκθεση, το οποίο πέρυσι αποτελείτο από 33 άτομα. Πολύ απλά, από το στοιχείο αυτό προκύπτει ότι, το 2014, από το ΤΧΣ δινόταν μέση μηνιαία αμοιβή 7.070 ευρώ το μήνα.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here