Τα μέλη του ΕΔΟΕΑΠ ενέκριναν τις ρυθμίσεις για τη διάσωση του Οργανισμού

Οπως ανακοινώθηκε μετά την τριήμερη ψηφοφορία, τα μέλη του ΕΔΟΕΑΠ, ενέκριναν με ευρεία πλειοψηφία, τις προτεινόμενες από την κυβέρνηση ρυθμίσεις για την διάσωση του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, επί συνολικού αριθμού μετόχων – μελών που λαμβάνεται υπ’ όψιν για το σχηματισμό της απαρτίας και ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες εκατόν δέκα (10.110), ψήφισαν έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι επτά (6.127), ήτοι περισσότεροι του ημίσεως που απαιτείται από το Καταστατικό για το σχηματισμό απαρτίας.

Οι προταθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τροποποιήσεις του Καταστατικού του Οργανισμού, έλαβαν ψήφους:

ΝΑΙ:  πέντε χιλιάδες εξακόσια δεκαεννέα (5.619)

ΟΧΙ:   τριακόσια πενήντα (350)

ΛΕΥΚΑ:  εκατόν δεκαπέντε (115)

ΑΚΥΡΑ:  σαράντα τρία (43).

Συνεπώς, οι προταθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τροποποιήσεις του Καταστατικού του Οργανισμού, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων – μελών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. καθ’ όσον έλαβαν αριθμό ψήφων που υπερβαίνει την απαιτούμενη εκ του Καταστατικού πλειοψηφία των ¾ των ψηφισάντων, ήτοι αριθμό μεγαλύτερο των 4.596 ψήφων.

Οι σχετικές ρυθμίσεις έχουν κατατεθεί στη Βουλή και αναμένεται να ψηφισθούν επίσης αό μεγάλη πλειοψηφία.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here