ΣτΕ: Ναι στην κατάσχεση χρημάτων του Δημοσίου από ιδιώτες

 

Tο πράσινο φως σε ιδιώτες για την αναγκαστική κατάσχεση χρημάτων του Δημοσίου που υπάρχουν στις ΔΟΥ  δίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας, αρκεί να μην δημιουργείται κίνδυνος ανατροπής του κρατικού προυπολογισμού.

Αφορμή για την έκδοση της απόφασης αποτέλεσε περίπτωση πολίτη υπέρ του οποίου είχε επιδικαστεί από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, λόγω τραυματισμού του από στρατιωτικό αυτοκίνητο, ποσό 22.800 ευρώ το οποίο όμως δεν του απέδιδε το Δημόσιο. Αναγκάστηκε έτσι να προχωρήσει σε αναγκαστική κατάσχεση ταμειακών διαθεσίμων , χρημάτων δηλαδή του Δημοσίου , από το ταμείο της ΔΟΥ Ενσήμων Αθηνών.

Οπως τονίζουν οι ανώτατοι δικαστές, «από το άρθρο 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος, το οποίο επιτάσσει τη συμμόρφωση προς τις δικαστικές αποφάσεις, σε περίπτωση εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως η οποία, υποχρεώνει το Δημόσιο σε συμμόρφωση και εφ’ όσον η υποχρέωση αυτή συνίσταται στην καταβολή χρηματικού ποσού, ο ιδιώτης διάδικος δύναται, για την ικανοποίηση της απαιτήσεως του, να χρησιμοποιήσει τα μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως κατά του Δημοσίου και, ειδικότερα, να προβεί στην αναγκαστική κατάσχεση ταμειακών διαθεσίμων, χρημάτων δηλαδή του Δημοσίου, στην οικεία οικονομική υπηρεσία».

Επικαλούνται την ισχύουσα νομοθεσία (νόμος 3068/2002)  σύμφωνα με την οποία «στην περιουσία του Δημοσίου, στην οποία και μόνον επιτρέπεται να γίνει αναγκαστική κατάσχεση, περιλαμβάνονται και τα χρηματικά διαθέσιμα του Δημοσίου, ανεξάρτητα από την πηγή από την οποία προέρχονται».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επικύρωσαν το σκέλος εκείνο της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης που αναφέρει ότι δεν είναι ακατάσχετο το σύνολο των χρημάτων που βρίσκονται στα ταμεία των ΔΟΥ, επειδή αποσκοπούν στην πληρωμή των εγγεγραμμένων στον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών.

Και μάλιστα, την στιγμή που από την άλλη πλευρά υπάρχει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα δικαστικής προστασίας το οποίο εμφανίζεται με την μορφή αναγκαστικής κατάσχεσης κινητής περιουσίας του Δημοσίου.

Για να υπερκαμφθεί το συνταγματικά προστατευμένο συνταγματικό δικαίωμα της δικαστικής προστασίας «απαιτείται επιπλέον να δημιουργείται κίνδυνος ανατροπής της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού ως προς την εκπλήρωση των δαπανών».

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here