Στα 4,4 δις ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 2016- Ξεπέρασε κατά 2,5 δις το στόχο

Πρωτογενές πλεόνασμα 4,437 δισ. ευρώ εμφάνισε στο 12μηνο του 2016 (Ιανουάριος – Δεκέμβριος) ο κρατικός προϋπολογισμός, έναντι πλεονάσματος 2,270 δισ. ευρώ το 2015 και στόχου για πλεόνασμα 1,983 δισ. ευρώ.  

Το ύψος των καθαρών εσόδων ανήλθε σε 54,038 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,686 δισ. ή 3,2% έναντι του στόχου, ενώ το ύψος των δαπανών περιορίστηκε σε 55,179 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 791 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ως αποτέλεσμα, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το αποτέλεσμα στο ισοζύγιο του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 1,140 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 3,530 δισ. ευρώ το 12μηνο του 2015 και στόχου για έλλειμμα 3,617 δισ. ευρώ.

Έσοδα

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 49,860 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,884 δισ. ευρώ ή 3,9% έναντι του  στόχου. Αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

 • Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 160 εκατ. ευρώ ή 2,0%
 • Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 491 εκατ. ευρώ ή 14,1%
 • Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 52 εκατ. ευρώ ή 4,3%
 • Φόροι στην περιουσία κατά 71 εκατ. ευρώ ή 2,0%
 • Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 142 εκατ. ευρώ ή 8,7%
 • Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 212 εκατ. ευρώ ή 7,4%
 • ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 55 εκατ. ευρώ ή 3,5%
 • ΦΠΑ καπνού κατά 67 εκατ. ευρώ ή 10,4%
 • ΦΠΑ λοιπών κατά 181 εκατ. ευρώ ή 1,4%
 • Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 28 εκατ. ευρώ ή 5,7%
 • Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 217 εκατ. ευρώ ή 7,9%
 • Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 22 εκατ. ευρώ ή 2,0%
 • Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 36 εκατ. ευρώ ή 5,0%
 • Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 148 εκατ. ευρώ ή 3,6%

Μειωμένα έναντι του στόχου ήταν αντίθετα, τα έσοδα στις παρακάτω βασικές κατηγορίες:

 • ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 33 εκατ. ευρώ ή 0,8%
 • Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 30 εκατ. ευρώ ή 9,8%
 • Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 17 εκατ. ευρώ, ή 14,1%

Οι επιστροφές εσόδων – εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών – ανήλθαν σε 3,263 δισ. ευρώ, σημειώνοντας  μείωση κατά 24 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 4,178 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 198 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Όσον αφορά τον Δεκέμβριο του 2016, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6,097 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 185 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν στα 5,208 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 437 εκατ. ευρώ. Η αύξηση οφείλεται κυρίως, στις κατηγορίες:

 • του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 17 εκατ. ευρώ
 • του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 68 εκατ. ευρώ
 • του φόρου εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 40 εκατ. ευρώ
 • των φόρων στην περιουσία κατά 100 εκατ. ευρώ
 • των άμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 102 εκατ. ευρώ
 • των λοιπών άμεσων φόρων κατά 142 εκατ. ευρώ
 • του ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 41 εκατ. ευρώ
 • του ΦΠΑ καπνού κατά 21 εκατ. ευρώ
 • των λοιπών φόρων συναλλαγών κατά 11 εκατ. ευρώ
 • των λοιπών ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 83 εκατ. ευρώ
 • των τελών κυκλοφορίας οχημάτων κατά 50 εκατ. ευρώ
 • των εσόδων αποκρατικοποιήσεων κατά 12 εκατ. ευρώ,

Αντίθετα, μειωμένα ήταν κυρίως τα έσοδα:

 • στους λοιπούς φόρους κατανάλωσης κατά 41 εκατ. ευρώ,
 • στις απολήψεις από Ε.Ε. κατά 10 εκατ. ευρώ,
 • στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 28 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την περίοδο ανήλθαν σε 582 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 178 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (405 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν τέλος, σε 889 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 252 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Δαπάνες

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,891 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 329 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 221 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 346 εκατ. ευρώ, καθώς έχουν καταβληθεί επιπλέον:

 • 630 εκατ. ευρώ για επιχορήγηση στον ΕΦΚΑ για παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε χαμηλοσυνταξιούχους,
 • 143 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης,
 • 39 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων,
 • 81 εκατ. ευρώ για τις μεταναστευτικές ροές
 • 18 εκατ. ευρώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 6,288 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 462 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά τον Δεκέμβριο, oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 9,260 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 1,582 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,448 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 961 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2,811 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 621 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here