«Πρόστιμο» 20.300 σε Ελληνα για τις βουλγαρικές πινακίδες στη Μercedes του

Το ποσό των   20.300 ευρώ (συνολικά για τρία χρόνια) καλειται να πληρώσει Έλληνας κατοχος ενός τζιπ Mercedes το οποίο κυκλοφορουσε στην Ελλάδα με βουλγάρικες πινακίδες κυκλοφορίας

Ο κατοχος είχε ως επιχείρημα ότι διατηρεί επιχείρηση στην Βουλγαρία και ότι το ΙΧ ανήκε σε αυτήν, αλλά ότι παράλληλα το είχε και σε ακινησία λόγω οικονομικης δυσπραγίας.

Ομως οι ελληνικές αρχές συνεργάστηκαν με τις βουλγαρικές και αποδείχτηκε ότι η βουλγαρική εταιρεία ναι μεν είχε συσταθεί, αλλά δεν είχε απολυτως καμία εμπορική δραστηριότητα. Ο δε κάτοχος δεν προσκόμισε αποδείξεις ότι το ΙΧ ήταν επί δύο χρόνια (το επιμαχο διάστημα, 2013 και 2014) σε ακινησία. (Προφανώς το 2015 κατατέθηκαν οι πινακίδες ή έγινε άλλη ρύθμιση γιατί έκτοτε δεν του χρεώθηκαν άλλοι φόροι και πρόστιμα)

Το πρόστιμο αφορά σε μια  Mercedes-ML 400 Cdi  και ουσιαστικά προκειται για τεκμήριο διαβιωσης αφου το κράτος δεν δέχεται ότι το όχημα ανήκει σε Βούλγαρο υπήκοο ή σε ενεργή βουλγαρική επιχείρηση.

Η ενέργεια αυτή (το πρόστιμο) επιδιώκει να βάλει φρένο στη «φάμπρικα» των ξενων πικανίδων κυκλοφορίας  με ίδρυση εικονικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό

Όπως  γράφει το newsauto.gr σύμφωνα με την υπ’ αριθ /12.06.2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, για το οικ. έτος 2013, κύριος φόρος 4.709,39 ευρώ πλέον προστίμου άρθρου 58 και τόκων άρθρου 53 του ν.4174/2013 ποσού 4.211,14 ευρώ εισφοράς αλληλεγγύης ποσού 544,33 ευρώ και φόρου τεκμηρίου πολυτελούς διαβίωσης 2.086,00 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 11.550,86 ευρώ.

Με την υπ’ αριθ /12.06.2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, για το οικ. έτος 2014, κύριος φόρος 4.376,02 ευρώ πλέον προστίμου άρθρου 58 και τόκων άρθρου 53 του ν.4174/2013 ποσού 3.913,04 ευρώ και εισφοράς αλληλεγγύης ποσού 280,64 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 8.569,70 ευρώ.

Με την υπ’ αριθ /12.06.2018 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, για το φορολογικό έτος 2017, πρόστιμο ποσού 250,00 ευρώ, λόγω μη ανταπόκρισης στο υπ’ αριθ. πρωτ /20.06.2017 αίτημα της φορολογικής αρχής για προσκόμιση στοιχείων και παροχή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα αλλοδαπής επιχείρησης ιδιοκτησίας του προσφεύγοντος, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 1 και 2 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), που επισύρει την κύρωση των παρ. 1δ και 2 γ του άρθρου 54 του ίδιου νόμου.

Ο φορολογούμενος κατέθεσε προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ και ζήτησε να ακυρωθούν τα πρόστιμα, προβάλλοντας τους ισχυρισμούς ότι η επιχείρηση με έδρα στη Βουλγαρία, της οποίας είναι μοναδικός εταίρος και διαχειριστής, είναι αληθής και ενεργή, το Ι.Χ. αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας Βουλγαρίας βρισκόταν σε ουσιαστική ακινησία λόγω οικονομικής αδυναμίας και τέλος, ότι δεν υπήρχε πρόθεση απόκρυψης του Ι.Χ. αυτοκινήτου.

Η ΔΕΔ (Διευθυνση Επίλυσης Διαφορών), με την υπ.αριθμ. 1940/14/12/2018 απόφασή της, απέρριψε την προσφυγή και καλεί τον φορολογούμενο να πληρώσει τον φόρο που του καταλογίστηκε με τον έλεγχο, καθώς:

«Από τα διαθέσιμα στοιχεία διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων είναι διαχειριστής και μοναδικός εταίρος της προαναφερθείσας αλλοδαπής εταιρείας στην ιδιοκτησία της οποίας βρίσκεται και το επιβατηγό Ι.Χ., τύπου Mercedes ML 400 CDI, που εντόπισε το Τελωνείο Καβάλας. Εν συνεχεία, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΟΣ/Γ/ ΕΞ2018ΕΜΠ/30.03.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, κατόπιν ανταλλαγής πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές της Βουλγαρίας, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ (ν.4170/2013), ενημερώθηκε η ελεγκτική αρχή ότι η βουλγάρικη επιχείρηση ουδεμία δραστηριότητα είχε τα έτη 2012 και 2013. Από τον διενεργηθέντα έλεγχο της Δ.Ο.Υ. Καβάλας διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται να κυκλοφορούν αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες. Επιπροσθέτως, ο προσφεύγων ουδέν στοιχείο προσκόμισε για την απόδειξη του ισχυρισμού του ότι το όχημα ήταν σε ακινησία»

Δεν ξέρουμε αν το  θέμα θα έχει συνέχεια, αφου η εταιρεία δεν παύει να είναι υπαρκτή και νομικά της ανήκει το ΙΧ

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here