Ψήφισμα  για την προστασία των μειονοτήτων

 

Eνίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων με υπογραφή, επικύρωση και εφαρμογή  της “Σύμβασης Πλαίσιο για Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων ” του Συμβουλίου της Ευρώπης, ζητεί με ψήφισμά της η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων(Federal Union of European Nationalities – FUEN),  μετά από πρόταση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  που κατατέθηκε στην Κομοτηνή. 

Με αυτήν καλεί όλα τα κράτη να αναπτύξουν την πολιτική βούληση και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους  της προστασίας όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα αν ανήκουν σε ομάδες μειονοτήτων ή πλειοψηφιών, να αναγνωρίσουν το γεγονός ότι οι μειονότητες διαθέτουν τη δική τους υπόσταση, να μην εκλαμβάνουν τις μειονότητες ως αντικείμενα κρατών – προστατών και να εγκαταλείψουν πρακτικές εκμετάλλευσης των μειονοτήτων και των δικαιωμάτων τους για την προώθηση των αλυτρωτικών τους διεκδικήσεων, να αναπτύξουν πολιτικές προς την κατεύθυνση ενός πιο υπεύθυνου πολιτικού πολιτισμού, ο οποίος θα αναγνωρίζει το δικαίωμα στη διαφορετικότητα και θα προωθεί τον διάλογο και την ειρήνη.

Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων ανακάλεσε  στη μνήμη τις Συνθήκες για τις Μειονότητες που έχουν υπογραφεί μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίες αποτελούν το καθεστώς προστασίας των μειονοτήτων στην Ευρώπη, θεμελιώδεις για την διατήρηση της μόνιμης ειρήνης και ευημερίας στην ευρωπαϊκή περιφέρεια.

Έλαβε υπόψη τα νομικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από την εποχή αυτή στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών για την προστασία των εθνικών, θρησκευτικών και γλωσσικών μειονοτήτων, όπως τη “Διακήρυξη των Δικαιωμάτων Ατόμων που ανήκουν σε Εθνοτικές, Θρησκευτικές και Γλωσσικές Μειονότητες ” των Ηνωμένων Εθνών (1992), όπως επίσης το Άρθρο 27 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (1966) και της “Σύμβασης Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων” του Συμβουλίου της Ευρώπης (1995).

Επίσης αναγνώρισε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ευρώπη όσον αφορά στα Δικαιώματα των Μειονοτήτων διαμέσου των διεθνών και περιφερειακών θεσμών προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, σημειώνοντας ότι παρόλη την ανωτέρω αναφερόμενη θεσμική και νομοθετική πρόοδο, εισέτι παρουσιάζεται η τάση από αρκετά κράτη «διμεροποίησης» ή πολιτικοποίησης του ζητήματος της προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων ασκώντας αρνητική χρήση της έννοιας της αμοιβαιότητας παρά της ειλικρινούς ενδιαφέροντος για το πραγματικό συμφέρον των μειονοτήτων.

Ταυτόχρονα αναλογίστηκε  ότι από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε ορισμένες περιπτώσεις οι μειονότητες γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης ή χρησιμοποιούνται ως «αποδιοπομπαίοι τράγοι», ώστε να ασκηθούν πολιτικές πιέσεις με σκοπό τη δημιουργία συγκρούσεων απ’ άλλα Κράτη, με τα οποία θεωρούνται ότι συνδέονται με κάποιο τρόπο οι μειονότητες- θύματα, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ήπειρος είχε βιώσει τις καταστροφικές συνέπειες των ανοικτών ένοπλων συγκρούσεων προκληθέντων από την ανάμιξη των κρατών- προστατών με αλυτρωτικές φιλοδοξίες.

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here