Προϋπολογισμός: Έλλειμμα-μαμούθ 7 δισ ευρώ .

Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

 Στα  7 δισ ευρώ εκτοξεύτηκε  το πρωτογενές έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού για το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020  ενώ ο στόχος -πριν την πανδημία – ήταν για

 πρωτογενές πλεόνασμα 2, 5 δισ ευρώ. Την ίδια  περίοδο του 2019 υπήρχε  πρωτογενές

Πλεόνασμα  4,5 δισ ευρώ.

  Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού  για την περίοδο του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020:

 1 -Παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 11.269 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1.544 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020 και ελλείμματος 119 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

 2. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 33.497 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4.722 εκατ. ευρώ ή 12,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020.

   Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών η σημαντική αυτή υστέρηση εσόδων, παρά τα αυξημένα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οφείλεται κυρίως, στη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της υγειονομικής κρίσης, στην επίπτωση από τη

λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της, καθώς και στις αυξημένες επιστροφές φορολογικών

εσόδων.

 3. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 37.584 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4.011 εκατ. ευρώ ή 9,6% έναντι του στόχου.

4 .Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 30.988 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5.498 εκατ. ευρώ ή

15,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού

2020.

 (Ωστόσο, σε σύγκριση με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου –

Σεπτεμβρίου 2020 που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Προϋπολογισμού (Draft Budgetary Plan –

DBP) 2021, το οποίο κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου 2020 και οι

οποίες περιέχουν τις επιπτώσεις των μέτρων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και λαμβανομένου υπόψη του ποσού των 8 εκατ. ευρώ, του οποίου η καταχώριση εκκρεμεί, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, τα έσοδα από φόρους είναι αυξημένα κατά περίπου 95 εκατ. ευρώ).

  Όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών η υστέρηση αυτή από το στόχο, εκτός από την επίπτωση της υγειονομικής κρίσης, οφείλεται κυρίως: α) Στη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων που

έχουν πληγεί από τον COVID-19, β) Στην καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών

προσώπων σε 8 μηνιαίες δόσεις (η τρίτη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2020) αντί των 3

διμηνιαίων δόσεων που είχαν προβλεφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020

(η δεύτερη διμηνιαία δόση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2020), γ) Στην καταβολή του φόρου

εισοδήματος νομικών προσώπων σε 8 μηνιαίες δόσεις αντί των 6 μηνιαίων δόσεων του στόχου,

δ) Στην παράταση που δόθηκε για την πληρωμή της πρώτης και της δεύτερης δόσης του ΕΝΦΙΑ

μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, ενώ στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020 είχε

προβλεφθεί ότι η πρώτη δόση θα εισπραχθεί τον Σεπτέμβριο.

Τα έσοδα τον Σεπτέμβριο

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2020, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.342 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2.422 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.097 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 2.217 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3.898 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.948 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. Ωστόσο, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες μηνιαίες εκτιμήσεις που προκύπτουν από τα μεγέθη που περιέχονται στο DBP, τα έσοδα από φόρους είναι αυξημένα για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 κατά 88 εκατ. ευρώ.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here