Προϋπολογισμός 2016: 500 εκ. λιγότερα βάρη – Μειώσεις 700 εκ. στις συντάξεις

 

ΦΩΤΟ: ΙΝ ΤΙΜΕ(Ν. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ)

Την προσπάθεια της κυβέρνησης να συνδυαστεί η δημοσιονομική υπευθυνότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανακατανομή των βαρών, επισημαίνει το υπουργείο οικονομικών με αφορμή την κατάθεση του προυπολογισμού για το 2016. Οπως τονίζεται χαρακτηριστικά, η αντοχή της ελληνικής οικονομίας και η μικρότερη ύφεση που καταγράφηκε για το 2015 και αναμένεται για το 2016, επιτρέπει την αναπροσαρμογή των δημοσιονομικών στόχων, με αποτέλεσμα τα βάρη στην ιδιωτική οικονομία το 2016 να είναι κατά 500 εκ ευρώ λιγότερα!

Επίσης η θετική αυτή εξέλιξη οδηγεί, σύμφωνα πάντα με το υπουργείο, στην αύξηση των πιστώσεων κατά 150 εκ ευρώ προς τα νοσοκομεία καθώς και την αύξηση των επιστροφών φόρων κατα 180 εκ ευρώ κάτι που περιορίζει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς τους πολίτες.

Την ίδια στιγμή, ο προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση των εσόδων κατά 150 εκ ευρώ από τις αλλαγές στη φορολόγηση των φυσικών προσώπων και την επιβολή ενός πιο δίκαιου, προοδευτικού φορολογικού συστήματος, ενώ δεν έχουν υπολογισθεί έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Αναλυτικά η η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών :

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την κατάθεση του προσχεδίου μέχρι το τελικό σχέδιο, υπήρξε μια σημαντική θετική εξέλιξη: η αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για την οικονομική μεγέθυνση των ετών 2015 και 2016. Με την αυστηρή έννοια, δεν υπήρξε ύφεση το 2015 αφού το ΑΕΠ έμεινε αμετάβλητο. Σε σχέση με την πρόβλεψη του προσχεδίου για ύφεση -2,3% το 2015 αυτό συνιστά εντυπωσιακή βελτίωση. Η ελληνική οικονομία άντεξε διαψεύδοντας τα σενάρια καταστροφής. Η βελτίωση των προβλέψεων για το 2016 είναι μικρότερη αλλά διόλου ασήμαντη. Από το -1,3% κατά τη σύνταξη του προσχεδίου βρίσκεται πλέον -0,7% με αρκετά συντηρητικές εκτιμήσεις. Αυτό έδωσε έναν μικρό δημοσιονομικό χώρο που επέτρεψε, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

  • Τη μείωση του βάρους των δημοσιονομικών παρεμβάσεων κατά περίπου 500 εκατ. Η ετήσια απόδοση των μέτρων, από 6,2 δισ. στο προσχέδιο έπεσε στα 5,7 δισ. στο τελικό σχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος θα αποσπάσει 500 εκατ. λιγότερα από την ιδιωτική οικονομία.
  • Την αύξηση των πιστώσεων προς τα νοσοκομεία κατά άλλα 150 εκατ. πλέον των 150 εκατ. που είχαν εξασφαλιστεί από το προσχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι τα νοσοκομεία θα χρηματοδοτηθούν με 300 εκατ. περισσότερα σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό.
  • Την αύξηση των επιστροφών φόρων κατά 180 εκατ. περιορίζοντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς τους πολίτες.

Επιπλέον, ο φετινός προϋπολογισμός περιλαμβάνει πρόβλεψη για έσοδα 150 εκατ. από την αναθεώρηση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης ένα προοδευτικό φορολογικό σύστημα που θα εξασφαλίζει δικαιότερη κατανομή των βαρών. Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη ξεκινήσει και θα ενταθεί στο επόμενο διάστημα.

Τέλος, δεν έχουν προϋπολογιστεί έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής, την αύξηση της εισπραξιμότητας, και παρόμοια «διαχειριστικά» μέτρα που είναι αδύνατο να ποσοτικοποιηθούν. Όποια επιπλέον έσοδα προκύψουν από τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, θα αποτελέσουν κέρδος για το σύνολο των πολιτών.

Δαπάνες και έσοδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία, προβλέπονται δημοσιονομικές παρεμβάσεις(αυξήσεις) στο τομέα των εσόδων του κράτους συνολικού ύψους 3,2 δις ευρω έναντι 1 δις το 2015 και αντίστοιχα σύνολο παρεμβάσεων(μειώσεων) στο τομέα δαπανών, στα 2,5 δις ευρω έναντι 535 εκ. ευρώ το 2015.

Η μεγαλύτερη μείωση δαπανών , κατά 700 εκ ευρω προβλέπεται στις εισφορές και λοιπές παροχές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά 500 εκ. ευρώ στις συντάξεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά 400 εκ στις αμυντικές και λοιπές καταναλωτικές δαπάνες Αμυνας,  κατά 188 εκ,. ευρώ στις συντάξεις του δημοσίου!

Στα έσοδα, τα περίπου 900 εκ ευρώ προέρχονται από την αναμόρφωση του κώδικα ΦΠΑ και 377 εκ. ευρώ από την αναμόρφωση των συντελεστών στην εισφορά αλληλεγγύης. Προβλέπονται ακόμη 140 εκ από την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των ενοικίων, 100 εκ. ευρώ από την επιβολή φόρου στις παιγνιδομηχανές(VLT’s), 32 εκ ευρώ από την αύξηση φορολογίας στους αγρότες.

 

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας με τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις στο τομέα των εσόδων και των δαπανών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
2015 2016
Σύνολο Παρεμβάσεων 1.541 5.733
Σύνολο Παρεμβάσεων στο σκέλος των Δαπανών 535 2.532
Συντάξεις Δημοσίου 188
Εξορθολογισμός χορήγησης επιδόματος θέρμανσης με μείωση της σχετικής δαπάνης κατά 50% 105
Μείωση αμυντικών και λοιπών καταναλωτικού και λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 100 500
Συντάξεις Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 22 538
Εισφορές και Λοιπές Παροχές Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 403 1.113
Λοιπές Παρεμβάσεις 89
Σύνολο Παρεμβάσεων στο σκέλος των Εσόδων 1.006 3.201
Αναμόρφωση Κώδικα Φ.Π.Α. 427 1.310
Αναμόρφωση συντελεστών στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης 63 377
Αύξηση συντελεστών στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης 32 32
Αύξηση συντελεστών στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 150
Αύξηση συντελεστών στο φόρο ασφαλίστρων 36 90
Κατάργηση απαλλαγών πληρωμής ΕΝΦΙΑ 19 20
Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα 283 157
Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες 114
Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στους αγρότες 36 79
Παροχή κινήτρων για την αντιμετώπιση της αποχής από τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχημάτων από τα Κ.Τ.Ε.Ο. 15 56
Κατάργηση επιστροφής του ΕΦΚ στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση 13
Ενεργοποίηση φορολόγησης επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων 31 41
Παροχή κινήτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ανασφάλιστων οχημάτων 40 5
Αύξηση των συντελεστών φορολόγησης εισοδήματος από ενοίκια 142
Επέκταση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο 30% των κερδών από παιχνιδομηχανές (VLT’s) 100
Αύξηση συντελεστών φόρου εισοδήματος στους αγρότες 32
Αναμόρφωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 150
Επιβολή ειδικού τέλους, ανά στήλη, κάθε παιγνίου του ΟΠΑΠ 20 210
Λοιπές παρεμβάσεις 4 123

 

Ακολουθεί ο συνοπτικός πίνακας εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού 2016

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Προϋπολογισμός
2015
Εκτίμηση
Σχέδιο
2016
Πρόβλεψη Προσχεδίου 2016 Πρόβλεψη
Σχέδιο
2016
 
Ι. Έσοδα (1+2) 55.603 53.091 53.344 53.527
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού 50.871 48.618 49.462 49.107
2. Έσοδα ΠΔΕ 4.732 4.473 3.882 4.420
ΙΙ. Δαπάνες (1+2) 55.705 55.664 55.685 55.751
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού 49.305 49.264 48.935 49.001
α. Πρωτογενείς δαπάνες 41.887 41.924 41.735 41.861
β. Εγγυήσεις σε Γενική Κυβέρνηση 667 660 380 380
γ. Τόκοι 5.900 5.830 5.930 5.930
δ. Ταμειακές Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες 700 590 598 598
2. ΠΔΕ (α+β) 6.400 6.400 6.750 6.750
α. Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος 5.700 5.700 6.000 6.000
β. Εθνικό σκέλος 700 700 750 750
ΙΙΙ. Ταμειακό Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού -103 -2.573 -2.340 -2.224
ΙΙΙ.α. Ταμειακό Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού (ΙΙΙ-γ) 5.797 3.257 3.590 3.706
Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής διοίκησης -3.285 -3.412 -2.314 -2.846
Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA 4.512 965 2.346 1.860
Ισοζύγιο  Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA -3.388 -5.985 -4.654 -5.070
Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων πλην ΔΕΚΟ 1.374 355 1.092 1.105
Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ 853 649 554 545
Ισοζύγιο Νοσοκομείων – ΠΕΔΥ κατά ESA 588 344 406 455
Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA 863 241 300 315
Ισοζύγιο ΟKΑ εκτός Νοσοκομείων κατά ESA -750 -1.221 -1.675 -1.044
Ισοζύγιο Γενικής κυβέρνησης κατά ESA -459 -5.618 -3.977 -3.695
% ΑΕΠ -0,2% -3,2% -2,3% -2,1%
Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης 7.867 6.904 6.919 6.821
Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής κυβέρνησης κατά ESA 7.408 1.286 2.942 3.126
% ΑΕΠ 4,0% 0,7% 1,7% 1,8%
Προσαρμογές Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας -1.812 -1.636 -2.048 -2.207
Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής κυβέρνησης σύμφωνα  με τη μεθοδολογία της Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας 5.595 -349 894 919
% ΑΕΠ 3,03% -0,20% 0,52% 0,53%
Στόχος Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας 5.546 -439 867 872
% ΑΕΠ 3,00% -0,25% 0,50% 0,50%
Δημοσιονομικό Πλεόνασμα (+) ή Κενό (-) Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας 49 90 27 47
ΑΕΠ 184.870 175.658 173.365 174.438
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here