Προσβάσιμο στους πολίτες με αναπηρία το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID

 

Σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2021, η Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τάχθηκε ομόφωνα υπέρ της πολιτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 20 Μαΐου σχετικά με το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ.

Σκοπός του πιστοποιητικού είναι η διευκόλυνση της ασφαλούς και ελεύθερης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, αποδεικνύοντας ότι ένα άτομο έχει εμβολιαστεί κατά της νόσου COVID-19, έχει αρνητικό τεστ ή έχει αναρρώσει από τη νόσο.

Το πιστοποιητικό, το οποίο θα τεθεί σε χρήση έως την 1η Ιουλίου, θα διατίθεται σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, θα περιέχει κωδικό QR και θα εκδίδεται δωρεάν.

Δε θα αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας και δε θα είναι ταξιδιωτικό έγγραφο.

Με τη συμφωνία της 20ής Μαΐου, η πρόσβαση στις πληροφορίες του πιστοποιητικού θα αποτελεί πλέον ένα εμπόδιο λιγότερο για τα άτομα με αναπηρίες, τα οποία ήδη αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια κατά τις καθημερινές τους μετακινήσεις. Και αυτό γιατί το κείμενο συμφωνίας περιλαμβάνει πρόνοια σχετικά με την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες.

Η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες κατοχυρώνεται συγκεκριμένα στο άρθρο 8, παράγραφο ζβ) του κειμένου της συμφωνίας, όπου διασφαλίζεται η «προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες στις αναγνώσιμες από τον άνθρωπο πληροφορίες που περιέχονται στο ψηφιακό πιστοποιητικό και στο έντυπο πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις εναρμονισμένες απαιτήσεις προσβασιμότητας της ΕΕ».

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here