Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης 46.000 εγκλωβισμένων εργαζομένων

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινώσει το υπουργείο Εργασίας πρόγραμμα για 46.000 εγκλωβισμένους εργαζόμενους με επίδομα ενίσχυσης 1.000 ευρώ και επίδομα κατάρτισης.

Το πρόγραμμα θα αφορά τη στήριξη των εγκλωβισμένων εργαζόμενων και ανέργων, δηλαδή εργαζόμενους που είναι σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας (π.χ. επιχειρήσεις που συστηματικά και επί μήνες αφήνουν απλήρωτους εργαζόμενους) ή βρίσκονται ακάλυπτοι από επιχειρήσεις που δεν καταβάλλουν αποζημιώσεις.

Το πρόγραμμα θα αφορά συνολικά 46.000 εγκλωβισμένους εργαζόμενους και ειδικότερα σε αυτό θα ενταχθούν:

α) Εργαζόμενοι σε κλάδους με φθίνουσα πορεία (στην κατηγορία εμπίπτουν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις / κλάδους που έχουν υποστεί μεγάλη ύφεση και συρρίκνωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας).

β) Εργαζόμενοι που βρίσκονται σε επισφαλή θέση εργασίας (εγκλωβισμένοι) λόγω του γεγονότος ότι απασχολούνται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσχερή θέση και αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες:

– Μη καταβολή δεδουλευμένων για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανότατα πάνω από έξι μήνες.

– Υπαγωγή των εργαζόμενων σε καθεστώς επίσχεσης εργασίας.

– Υπαγωγή των εργαζόμενων σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Να σημειωθεί ότι οι δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνουν αφενός την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων και αφετέρου την κατάρτισή τους με νέες γνώσεις και ικανότητες ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν θέση εργασίας, στον ίδιο ή σε διαφορετικό κλάδο, σε νέο επάγγελμα, στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και ενδεχομένως στην αυτοαπασχόληση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των ωφελούμενων εργαζομένων σε κλάδους με φθίνουσα πορεία και εργαζομένων που βρίσκονται σε επισφαλή θέση εργασίας ανέρχεται στους 46.000.

Η οικονομική ενίσχυση των ωφελουμένων περιλαμβάνει επίδομα ενίσχυσης, στα 1.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο και επίδομα κατάρτισης ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες να αποκτήσουν μια εξειδίκευση. Όσον αφορά τέλος στο πρόγραμμα κατάρτισης, προβλέπεται: α) Συντονισμός, παρακολούθηση και επιστημονική τεκμηρίωση δράσης. β) Εξατομικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός και καθοδήγηση. γ) Προγράμματα Κατάρτισης Πιστοποίηση γνώσεων – δεξιοτήτων.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here