Ποιοί δολοφονούν, γιατί και τί ώρα;

Ενα ενδιαφέρον βιβλίο του καθηγητή εγκληματολογίας Άγγελου Τσιγκρή, «Τα κίνητρα της ανθρωποκτονίας» (εκδόσεις Σάκουλα)  εστιάζει σε διάφορες πτυχές της δολοφονίας ή ανθρωποκτονίας απο πρόθεση.
Τα στοιχεία είναι από έρευνα σε 196 υποθέσεις που εκδικάστηκαν στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών.

 

Αριθμός δραστών

Ο αριθμός των δραστών n %
Ένας δράστης 154 78,6
Δύο δράστες 25 12,8
Τρεις δράστες 10 5,1
Τέσσερις δράστες 3 1,5
Πέντε δράστες 4 2
Σύνολο 196 100

 

 

Το ποινικό μητρώο και οι δολοφόνοι «για πρώτη φορά»

Το ποινικό παρελθόν των δραστών n %
Ο δράστης είχε ποινικό παρελθόν 40 20,4
Ο δράστης δεν είχε ποινικό παρελθόν 156 79,6
Σύνολο 196 100

 

 

Ανήκει σε μειονοτητα ή όχι;

Η ένταξη σε κάποια φυλετική μειονότητα n %
Τα θύματα ανήκουν σε φυλετική μειονότητα 12 6,1
Τα θύματα δεν ανήκουν σε φυλετική μειονότητα 184 93,9
Σύνολο 196 100

 

 

Ποσο κοινωνικός  ή αντικινωνικός είναι ο δράστης;

Ο βαθμός κοινωνικότητας των δραστών n %
Ο δράστης χαρακτηρίζεται «κοινωνικός» 159 81,1
Ο δράστης χαρακτηρίζεται «αντι-κοινωνικός» 37 18,9
Σύνολο 196 100

 

 

Παντρεμένοι, χωρισμένοι, μόνοι;

Η οικογενειακή κατάσταση των δραστών n %
Άγαμοι 78 45,6
Έγγαμοι 75 43,8
Χωρισμένοι (σε διάσταση) 9 5,3
Διαζευγμένοι 7 4,1
Χήροι 2 1,2
Σύνολο 171 100

 

Ο τόπος καταγωγής των δραστών

Ο τόπος καταγωγής των δραστών n %
Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Πειραιάς 45 23,6
Πόλη άνω των 100.000 8 4,2
Πόλη 50.000 – 100.000 κατοίκων 3 1,6
Πόλη 10.000 – 50.000 κατοίκων 10 5,2
Κωμόπολη 11 5,7
Χωριό 46 24,1
Χώρα του εξωτερικού 68 35,6
Σύνολο 191 100

 

 

Η εθνικότητα των δραστών

Η εθνικότητα των δραστών n %
Ελληνική υπηκοότητα 131 66,9
Αλβανική υπηκοότητα (η έρευνα έγινε για υποθέσεις στη

δεκαετία 1986-1995)

24 12,2
Άλλη υπηκοότητα 41 20,9
Σύνολο 196 100

 

Άνδρες ή γυναίκες οι πιο πολλοί;

Το φύλο των δραστών n %
Γυναίκες 17 8,7
Άνδρες 179 91,3
Σύνολο 196 100

 

Ποια ηλικία είναι πιο επικίνδυνη;

Η ηλικία των δραστών n %
Από 13 έως 17 ετών 3 1,6
Από 18 έως 25 ετών 48 25,4
Από 26 έως 35 ετών 84 44,4
Από 36 έως 45 ετών 36 19
Από 46 έως 55 ετών 11 5,8
Άνω των 55 ετών 7 3,7
Σύνολο 189 100

 

Τι δουλειά έκανε  ο δολοφόνος;

Το επάγγελμα των δραστών n %
Έμποροι – Βιομήχανοι – Επιχειρηματίες 14 8
Μικρέμποροι – Βιοτέχνες 11 6,3
Επιστημονικό ή ελεύθερο επάγγελμα 12 6,9
Διευθυντικά στελέχη του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα 1 0,6
Υπάλληλοι του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα 16 9,2
Κατώτεροι υπάλληλοι του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα 13 7,5
Ειδικευμένοι τεχνίτες 21 12,1
Εργάτες 32 18,5
Γεωργοί – Κτηνοτρόφοι – Ψαράδες 7 4
Αστυνομικοί 3 1,7
Αυτοκινητιστές 3 1,7
Συνταξιούχοι 4 2,3
Φαντάροι 2 1,1
Οικιακά 5 2,9
Ναυτικοί 11 6,3
Στρατιωτικοί 2 1,1
Μαθητές – Φοιτητές 1 0,6
Ιερόδουλοι 1 0,6
Άνεργοι 15 8,6
Σύνολο 174 100

 

Εχουν κάποιο ψυχιατρικό νοσημα ή οχι;

 

Η ψυχική υγεία των δραστών n %
Ψυχικά άρρωστοι 23 11,7
Ψυχικά υγιείς 173 88,3
Σύνολο 196 100

 

Το είδος της ψυχικής διαταραχής των δραστών

Το είδος της ψυχικής διαταραχής των δραστών n
Νευρώσεις – Νευρικές κρίσεις 2
Χρόνιος αλκοολισμός – Εξάρτηση από ναρκωτικά 4
Κατάθλιψη 2
Επιληψία 2
Σχιζοφρένεια 4
Ψυχωσικά σύνδρομα 1
Αντικοινωνικότητα 1
Δεν υπάρχουν στοιχεία 7
Σύνολο 23

 

 Το θύμα της ανθρωποκτονίας

 

Ο αριθμός των θυμάτων n %
Ένα θύμα 168 85,7
Δύο θύματα 16 8,2
Τρία θύματα 9 4,6
Περισσότερα από τρία θύματα 3 1,5
Σύνολο 196 100

 

 Το ποινικό μητρώο  των θυμάτων

Το ποινικό παρελθόν των θυμάτων n %
Το θύμα είχε ποινικό παρελθόν 8 4,1
Το θύμα δεν είχε ποινικό παρελθόν 187 95,4
Δεν υπάρχουν στοιχεία 1 0,5
Σύνολο 196 100

Η οικογενειακή κατάσταση των θυμάτων

Η οικογενειακή κατάσταση των θυμάτων n %
Άγαμα 55 44,5
Έγγαμα 54 43,5
Χωρισμένα 7 5,6
Διαζευγμένα 4 3,2
Χήρα 4 3,2
Σύνολο 124 100

 

 Ο τόπος καταγωγής των θυμάτων

Ο τόπος καταγωγής των θυμάτων n %
Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Πειραιάς 43 28,3
Πόλη άνω των 100.000 4 2,6
Πόλη 50.000 – 100.000 κατοίκων 2 1,3
Πόλη 10.000 – 50.000 κατοίκων 6 3,9
Κωμόπολη 10 6,6
Χωριό 39 25,7
Χώρα του εξωτερικού 48 31,6
Σύνολο 152 100

 

Η εθνικότητα των θυμάτων

Η εθνικότητα των θυμάτων n %
Ελληνική υπηκοότητα 147 75
Αλβανική υπηκοότητα 16 8,2
Άλλη υπηκοότητα 33 16,8
Σύνολο 196 100

 

 

Το φύλο των θυμάτων

Το φύλο των θυμάτων n %
Γυναίκες 39 19,9
Άνδρες 157 80,1
Σύνολο 196 100

 

Η ηλικία των θυμάτων

Η ηλικία των θυμάτων n %
Νεογέννητο 1 1
Μικρότερο των δύο (2) ετών 1 1
Από 13 έως 17 ετών 4 4,1
Από 18 έως 25 ετών 17 17,3
Από 26 έως 35 ετών 20 20,4
Από 36 έως 45 ετών 25 25,6
Από 46 έως 55 ετών 11 11,2
Άνω των 55 ετών 19 19,4
Σύνολο 98 100

 

Το επάγγελμα των θυμάτων

Το επάγγελμα των θυμάτων n %
Έμποροι – Βιομήχανοι – Επιχειρηματίες 9 6,9
Μικρέμποροι – Βιοτέχνες 10 7,7
Επιστημονικό ή ελεύθερο επάγγελμα 5 3,8
Διευθυντικά στελέχη του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα 3 2,3
Υπάλληλοι του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα 22 16,8
Κατώτεροι υπάλληλοι του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα 8 6,2
Ειδικευμένοι τεχνίτες 8 6,2
Εργάτες 19 14,6
Γεωργοί – Κτηνοτρόφοι – Ψαράδες 6 4,6
Αστυνομικοί 10 7,7
Αυτοκινητιστές 2 1,5
Συνταξιούχοι 4 3,1
Δικαστικοί λειτουργεί (Εισαγγελέας) 1 0,8
Οικιακά 10 7,7
Ναυτικοί 2 1,5
Κρατικοί αξιωματούχοι (Πρέσβης) 1 0,8
Μαθητές – Φοιτητές 3 2,3
Επαγγελματίες της νύχτας (Τραγουδιστής) 1 0,8
Ιερόδουλοι 1 0,8
Άνεργοι 5 3,9
Σύνολο 130 100

 

Η ψυχική υγεία των θυμάτων

Η ψυχική υγεία των θυμάτων n %
Ψυχικά άρρωστοι 8 4,1
Ψυχικά υγιείς 188 95,9
Σύνολο 196 100

 

Το είδος της ψυχικής διαταραχής των θυμάτων

Το είδος της ψυχικής διαταραχής των θυμάτων n
Νευρώσεις – Νευρικές κρίσεις 2
Χρόνιος αλκοολισμός – Εξάρτηση από ναρκωτικά 2
Κατάθλιψη 1
Επιληψία 1
Δεν υπάρχουν στοιχεία 2
Σύνολο 8

 

 

Ποια η σχεση  δράστη και θύματος

Η σχέση γνωριμίας δράστη και θύματος n %
Απολύτως άγνωστοι 53 27,5
Μόλις είχαν γνωριστεί 8 4,1
Απλώς γνωστοί 54 28
Γείτονες 6 3,1
Συνάδελφοι στην εργασία 7 3,6
Έβγαιναν μαζί 3 1,5
Φίλοι 27 14
Εραστές 7 3,6
Σύζυγοι 14 7,3
Πρώην σύζυγοι 2 1
Πατέρας και γιος 5 2,6
Άλλη συγγενική σχέση 7 3,6
Σύνολο 193 100

 

 

Η ηλικιακή σχέση  δράστη και θύματος

Η ηλικιακή συγγένεια δράστη και θύματος n %
Ο δράστης ήταν μεγαλύτερος από το θύμα 40 39,6
Ο δράστης ήταν μικρότερος από το θύμα 57 56,4
Ο δράστης και το θύμα είχαν την ίδια ηλικία 4 4
Σύνολο 101 100

 

Η ανθρωποκτόνος ενδο-οικογενειακή βία

Η ανθρωποκτόνος ενδο-οικογενειακή βία n %
Ανθρωποκτονία στο πλαίσιο της οικογένειας 21 10,7
Ανθρωποκτονία εκτός οικογένειας 175 89,3
Σύνολο 196 100

 

Ο βαθμός ολοκλήρωσης του εγκλήματος

Ο βαθμός ολοκλήρωσης του εγκλήματος n %
Τετελεσμένο 122 62,2
Απόπειρα 74 37,8
Σύνολο 196 100

 

Βαθμός ολοκλήρωσης και συρροές με άλλα εγκλήματα

Τα εγκλήματα που τέλεσε ο δράστης

Τα εγκλήματα που τέλεσε ο δράστης n %
Ο δράστης τέλεσε και άλλο έγκλημα 61 31,1
Ο δράστης δεν τέλεσε άλλο έγκλημα 135 68,9
Σύνολο 196 100

Πίνακας 31: Συρροή με άλλα εγκλήματα

Συρροή με άλλα εγκλήματα n %
Συρροή με άλλο έγκλημα 67 34,2
Έλλειψη συρροής με άλλο έγκλημα 129 65,8
Σύνολο 196 100

Πίνακας 32: Το είδος των συρροών

Το είδος των συρροών n %
Ληστεία – Εκβίαση 28 41,8
Κλοπή – Πλαστογραφία 13 19,4
Φθορά ξένης ιδιοκτησίας – Εμπρησμός 2 3
Βιασμός 3 4,5
Εμπορία ναρκωτικών ουσιών 13 19,4
Περιύβριση μνήμης νεκρού 2 3
Αρπαγή ανηλίκου 6 8,9
Σύνολο 67 100

 

Έτος τέλεσης του εγκλήματος

Έτος τέλεσης του εγκλήματος n %
1972 1 0,5
1979 3 1,5
1983 3 1,5
1984 16 8,2
1985 11 5,6
1986 17 8,7
1987 15 7,7
1988 25 12,7
1989 15 7,7
1990 15 7,7
1991 30 15,2
1992 17 8,7
1993 16 8,2
1994 12 6,1
Σύνολο 196 100

 

Εποχή τέλεσης του εγκλήματος

Εποχή τέλεσης του εγκλήματος n %
Άνοιξη 57 29,1
Καλοκαίρι 34 17,3
Φθινόπωρο 44 22,4
Χειμώνας 61 31,2
Σύνολο 196 100

 

Μήνας τέλεσης του εγκλήματος

Μήνας τέλεσης του εγκλήματος n %
Ιανουάριος 14 7,1
Φεβρουάριος 24 12,2
Μάρτιος 22 11,2
Απρίλιος 17 8,7
Μάιος 18 9,2
Ιούνιος 13 6,6
Ιούλιος 9 4,6
Αύγουστος 12 6,1
Σεπτέμβριος 15 7,7
Οκτώβριος 16 8,2
Νοέμβριος 16 8,2
Δεκέμβριος 20 10,2
Σύνολο 196 100

 

Ημέρα τέλεσης του εγκλήματος

Ημέρα τέλεσης του εγκλήματος n %
Δευτέρα 30 17,2
Τρίτη 24 13,8
Τετάρτη 23 13,2
Πέμπτη 22 12,6
Παρασκευή 23 13,2
Σαββάτο 26 15
Κυριακή 26 15
Σύνολο 174 100

 

 Ώρα τέλεσης του εγκλήματος

Ώρα τέλεσης του εγκλήματος n %
Από 18:00 έως μεσάνυχτα 52 28,6
Από μεσάνυχτα έως 06:00 79 43,4
Από 06:00 έως 12:00 24 13,2
Από 12:00 έως 18:00 27 14,8
Σύνολο 182 100

 

Τόπος τέλεσης του εγκλήματος

Τόπος τέλεσης του εγκλήματος n %
Σπίτι 63 32,1
Αυτοκίνητο 7 3,6
Δημόσια υπαίθρια τοποθεσία 80 40,8
Δημόσιο κτίριο 4 2
Κέντρο διασκέδασης 20 10,2
Κοινόχρηστος χώρος 5 2,6
Χώρος εργασίας 15 7,7
Δωμάτιο ξενοδοχείου 2 1
Σύνολο 196 100

 

Μέσα, τρόποι και στρατηγικές τέλεσης του εγκλήματος

Η χρήση όπλου από το δράστη

Χρήση όπλου n %
Ο δράστης χρησιμοποίησε όπλο 178 90,8
Ο δράστης δε χρησιμοποίησε όπλο 18 9,2
Σύνολο 196 100

 

Τα μέσα τέλεσης του εγκλήματος

Τα μέσα τέλεσης του εγκλήματος n %
Περίστροφο – Αεροβόλο όπλο 45 23
Τουφέκι – Δίκαννο – Αυτόματο όπλο 23 11,7
Μαχαίρι – Σουγιάς – Χαρτοκόπτης 64 32,7
Δηλητήριο 1 0,5
Εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά (για πρόκληση εμπρησμού) 3 1,5
Σκοινί – Ζώνη – Γραβάτα (για πνιγμό) 7 3,6
Άλλα επικίνδυνα αντικείμενα (π.χ. σπασμένο μπουκάλι, κ.λπ.) 23 11,7
Σφυρί – Βαριά 6 3,1
Σωματική βία 17 8,7
Μεταφορικό μέσο 1 0,5
Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός 1 0,5
Χειροβομβίδα 1 0,5
Τσεκούρι – Μπαλτάς 2 1
Γεωργικά εργαλεία (π.χ. τσάπα, λοστός, κ.λπ.) 2 1
Σύνολο 196 100

 

 Ο δράστης σε «κατάσταση αμόκ»

Ο δράστης σε «κατάσταση αμόκ» n %
Μαζική ανθρωποκτονία 3 1,5
«Κλασσική» ανθρωποκτονία 193 98,5
Σύνολο 196 100

 

Ο κύριος στόχος του δράστη

Ο κύριος στόχος του δράστη n %
Η ανθρωποκτονία ο κύριος στόχος του 144 73,5
Προέκυψε ως αποτέλεσμα άλλου εγκλήματος 52 26,5
Σύνολο 196 100

 

Αυτουργία

Αυτουργία n %
Ο δράστης ήταν αυτουργός 174 88,8
Ο δράστης ήταν συνεργός 22 11,2
Σύνολο 196 100

 

Συνέργεια

Συνέργεια n %
Υπήρχε συνεργός στο έγκλημα 66 33,7
Δεν υπήρχε συνεργός στο έγκλημα 130 66,3
Σύνολο 196 100

 

Ηθική αυτουργία

Ηθική αυτουργία n %
Υπήρχε ηθικός αυτουργός 16 8,2
Δεν υπήρχε ηθικός αυτουργός 180 91,8
Σύνολο 196 100

 

 Ο αριθμός των ανθρωποκτονιών που τέλεσε ο δράστης

Αριθμός ανθρωποκτονιών n %
Μία (1) ανθρωποκτονία 158 80,7
Δύο (2) ανθρωποκτονίες 21 10,7
Τρεις (3) ανθρωποκτονίες 11 5,6
Περισσότερες από τρεις ανθρωποκτονίες 6 3
Σύνολο 196 100

 

 Βρασμός ψυχικής ορμής του δράστη

Βρασμός ψυχικής ορμής του δράστη n %
Βρασμός ψυχικής ορμής 37 18,9
Ήρεμη ψυχική κατάσταση 159 81,1
Σύνολο 196 100

 

Χρήση αλκοολούχων ποτών από το δράστη

Χρήση αλκοολούχων ποτών από το δράστη n %
Χρήση αλκοόλ 31 15,8
Μη χρήση αλκοόλ 165 84,2
Σύνολο 196 100

 

(οι 196 υποθέσεις που εξετάστηκαν, εκδικάστηκαν στη δεκαετία 1986-1995)

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here