Ποιό είναι το πτυχίο του κ. Λούλη;

Νέο επιτελικό πρόβλημα με τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής και Πολιτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού Κωνσταντίνο Λούλη.

Οπως αναφέρει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Αυγέρη σε αιτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον υπουργό Τουρισμού, ο κ. Λούλης στο επίσημο βιογραφικό επικαλείται ότι είναι διπλωματούχος της Ελβετικής Σχολής Κυλινδρόμυλων. Πλην όμως μια απλή έρευνα δείχνει ότι η σχολή αυτή είναι μια επαγγελματική σχολή ετήσιας φοίτησης, δεν ανήκει στην τυπική εκπαίδευση και, φυσικά, δεν συνιστά σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι με βάση το νόμο για «Επιτελικό Κράτος» το πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος είναι μεταξύ των απαραίτητων προσόντων, προκύπτει ζήτημα νομιμότητας με τον διορισμό Λούλη στη θέση του Γενικού Γραμματέα.

Στο αίτημά της προς τους Υπουργούς Χ. Θεοχάρη και Γ. Γεραπετρίτη, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητά να κατατεθεί στη Βουλή το πτυχίο του κ. Λούλη.

Αναλυτικά το αίτημα κατάθεσης εγγράφων της Δ. Αυγέρη:

Ο νόμος 4622/2019 της ΝΔ,υπό τον τίτλο «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,στο άρθρο 44(«Γενικές διατάξεις για τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς») ορίζει τα εξής: «Ως Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς διορίζονται ιδιώτες οι οποίοι διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:

  • Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής,
  • πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας της Ε.Ε.,
  • ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης.

Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων σε δημοσίους υπαλλήλους δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή δημοσίους λειτουργούς καθώς και σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή του δημόσιου τομέα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου».

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού, όπου είναι αναρτημένα τα βιογραφικά της πολιτικής ηγεσίας του ,για τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής και Πολιτικής Ανάπτυξης, Κ. Λούλη, σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι «είναι διπλωματούχος της Ελβετικής  Σχολής Τεχνικών Κυλινδρόμυλων».

Η μοναδική λειτουργούσα σήμερα ελβετική σχολή με αυτά τα χαρακτηριστικά φέρεται να είναι η Schweizerische Müllereifachschule St. Gallen,η οποία είναι Επαγγελματικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ετήσιας φοίτησης. Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούνταιοι αρμόδιοι Υπουργοί να καταθέσουν στο σώμα: Αντίγραφο πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, του Γ.Γ. Τουριστικής και Πολιτικής Ανάπτυξης, Κ. Λούλη.

 

Επιτελικό κράτος και αριστεία χωρίς πτυχία

Ανάλογες περιπτώσεις με τίτλους σπουδών που επικαλούνται στελέχη της κυβέρνησης έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα, όπως με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Α. Διαματάρη που παραιτήθηκε αλλά και μεταπτυχιακούς τίτλους όπως αυτόν του Υφυπουργού Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here