Περιφέρεια Αττικής: Επανεξετάζεται χρηματοδότηση προγραμμάτων της ΕΕ

Σε έλεγχο φακέλλου που περιέχει καταγγελίες σχετικά με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε (ΕΕΤΑΑ) προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής. 

Η ΕΕΤΑΑ τίθεται στο επίκεντρο των καταγγελιών ως  «δικαιούχος και συμπράττων φορέας σχεδόν σε όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» καθώς για τη «σκανδαλώδη ανάθεση 24 από τα 65 προγράμματα ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση) της περιόδου 2012 – 2013 σε εταιρείες πρώην Περιφερειακού Σύμβουλου της τότε παράταξης Σγουρού».

Τα στοιχεία του φακέλλου προέρχονται από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) και, εκτός της Περιφέρειας, απευθύνονται στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και τον Υπουργό Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς κ. Νικολούδη.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, διαπιστώθηκε ότι με απόφαση του τέως Περιφερειάρχη είχε οριστεί στην επιτροπή αξιολόγησης των ΤΟΠΣΑ Περιφερειακός Σύμβουλος της τότε παράταξης του τέως περιφερειάρχη Γ. Σγουρού.

Στη συνέχεια, η Περιφέρεια Αττικής απέστειλε τη σχετική καταγγελία στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω τα καταγγελλόμενα. Από τον περαιτέρω έλεγχο της υπόθεσης προέκυψε ότι δεν έχουν υποβληθεί οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις περί μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων όπως προβλέπει η σχετική πρόσκληση του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα η πρόσκληση ορίζει ότι: «Τα µέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης δεν επιτρέπεται να έχουν εµφανή ή αφανή οικονοµική σχέση και εν γένει συνεργασία οποιασδήποτε µορφής µε τους προτείνοντες την ενέργεια φορείς. Επίσης δεν επιτρέπεται να έχουν συγγενικό δεσµό µέχρι και τρίτου βαθµού συγγενείας µε τους µετόχους ή και τους νοµίµους εκπροσώπους των προτεινόντων φορέων ή και τον ∆ιευθυντή αυτών. Σε περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε από τα προαναφερόµενα κωλύµατα το µέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης οφείλει να ζητά την εξαίρεσή του. Προς το σκοπό αυτό τα µέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης, µετά τον ορισµό τους, υποβάλλουν σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86».

«Επιπλέον, ύστερα από ενδελεχή έλεγχο», τονίζεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας, «προέκυψε σειρά περαιτέρω ερωτημάτων σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής πολιτικού προσώπου σε μια τόσο σημαντική επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΣΠΑ και μάλιστα χωρίς καμία διαδικασία επιλογής ή κλήρωσης. Δηλαδή χωρίς κανένα εχέγγυο νομιμότητας.

Κατά συνέπεια δημιουργείται έντονος προβληματισμός σχετικά με τη συνέχιση από την Περιφερειακή Αρχή της χρηματοδότησης του προγράμματος των ΤΟΠΣΑ και εξετάζεται  ακόμη και η αναγκαιότητα αναστολής της επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών στο ΕΣΠΑ».

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here