Περιφέρεια Αττικής: Νομοθετικές ρυθμίσεις για οχλούσες δραστηριότητες

Τροποποίηση – συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα που ανακύπτουν για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, από οχλούσες δραστηριότητες που λειτουργούν σε αστικές περιοχές και δεν υπάγονται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ζητά η Περιφέρεια Αττικής. 

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών επεξεργάστηκε  και κατάρτισε  δέσμη νομοθετικών- κανονιστικών ρυθμίσεων  την οποία  απέστειλε ήδη ο αντιπεριφερειάρχης βόρειας Αθήνας, Γιώργος Καραμέρος, στους αναπληρωτές υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο,  και Οικονομίας & Ανάπτυξης, Στέργιο Πιτσιόρλα.
Αφορμή αποτέλεσε η περίπτωση μονάδας επεξεργασίας καφέ στην Λυκόβρυση, όπου μετά από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία η Περιφέρεια Αττικής, εξαντλώντας τις αρμοδιότητές της, ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (τμήμα Χημείας) τη διενέργεια εξειδικευμένων μετρήσεων ώστε να προσδιοριστούν ποιοτικά και ποσοτικά οι αέριοι ρύποι και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα ή μη αυτών για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Από την έρευνα προέκυψε αυξημένη ποσότητα οξυγονούχων ενώσεων με  χαρακτηριστική οσμή που δύναται να προκαλέσει ερεθισμό του λαιμού εισπνεόμενη σε υψηλές συγκεντρώσεις. Η αντιμετώπιση του προβλήματος, θα μπορούσε να είναι, εκτός από την ανύψωση της εξόδου των απαερίων,  ή  μετάκαυση, ή η χρήση καταλυτικών μετατροπέων για την καταστροφή τους, μέτρο άλλωστε που  και η κατασκευάστρια εταιρία μηχανών επεξεργασίας καφέ για μονάδα που βρίσκεται σε αστική περιοχή.
Με δεδομένο ότι δεν υφίσταται το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε η Περιφέρεια Αττικής, ως αδειοδοτούσα Αρχή, να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν από τη λειτουργία αντίστοιχων μονάδων σε αστικές περιοχές και οι οποίες δεν υπάγονται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης προτείνεται, τα συναρμόδια υπουργεία να αναλάβουν τις εξής νομοθετικές- κανονιστικές πρωτοβουλίες:
* Νομοθετική ρύθμιση που να επιτρέπει στην αδειοδοτούσα Αρχή να επιβάλει πρόσθετα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας στις αδειοδοτούμενες δραστηριότητες που δεν υπάγονται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
* Νομοθετική ρύθμιση για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων εντός Περιφέρειας Αττικής.
* Επανεξέταση της απαλλαγής από Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα επαγγελματικά εργαστήρια, δεδομένου ότι τα όριά τους είναι πλέον αρκετά μεγάλα (37 kW κινητήρια ισχύς, 70 kW θερμική ισχύς) και
* Επανεξέταση της χωροθέτησης μονάδων μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων σε αστικές περιοχές με θέσπιση αυστηρότερων όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία τους.
Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει κατά το παρελθόν διενεργήσει επιτόπιες αυτοψίες στην εν λόγω επιχείρηση, έχει προβεί σε συστάσεις και έχει επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο βάσει των ελέγχων και των προβλεπόμενων κυρώσεων που ορίζουν οι υφιστάμενοι νόμοι.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here