Παρανομία Κεραμέως: Δημοσίευσε την απόφαση για live αναμετάδοση μαθημάτων από τις σχολικές αίθουσες χωρίς την εκτίμηση αντικτύπου που ζητά η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αγνοώντας τις θέσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικων Δεδομένων, που απαιτεί την εκπόνηση αναλυτικής εκτίμησης αντικτύπου και ασφαλιστικές δικλείδες, πριν την έκδοση οποιασδήποτε υπουργικής απόφασης για την ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων από τις σχολικές αίθουσες, η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, προχώρησε στην υπογραφή και δημοσίευσή της στο ΦΕΚ. Η ωμή αυτή παράκαμψη της Αρχής, αποτελεί χωρίς αμφιβολία μιά καταφανή παρανομία εκ μέρους της κ. Υπουργού, η οποία δείχνει να γράφει στα παλιά της τα παπούτσια τις συστάσεις της!

Η Υ.Α. που δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στηρίεται σε τροπολογία που ψηφίστηκε, καθορίζει τις επιμέρους λεπτομέρειες της ρύθμισης για τη «σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση», παρά τις εντονότατες αντιδράσεις από σύσσωμο τον εκπαιδευτικό κόσμο, καθώς εγείρονται σοβαρά ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στην απόφαση προτείνεται και πάλι η χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Webex Meetings της εταιρείας Cisco Hellas A.E., για την πρόσβαση στην οποία «οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες δύνανται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό, και στην περίπτωση των μαθητών/τριών και σταθερό τηλέφωνο) που ανήκει στη σχολική μονάδα ή στους ίδιους».

Το υπουργείο επιτρέπει στις σχολικές μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης να επιλέξουν άλλη αντίστοιχης πλατφόρμα, αλλά στην περίπτωση αυτή «επιβαρύνεται η ίδια με τα τυχόν σχετικά έξοδα/κόστη και με την υποχρέωση τυχόν παραμετροποίησης της συγκεκριμένης πλατφόρμας προς συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις και ιδίως τις διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων».

Επίσης, στο πλαίσιο λειτουργίας της άνω πλατφόρμας η ΚΥΑ προβλέπει τα παρακάτω:

  • α) Τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών, συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αυτών, δύνανται να κοινοποιούνται στο συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εν συνεχεία, διαγράφονται από τους εν λόγω παρόχους.
  • β) Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών, γονέων ή/και κηδεμόνων, συγκεκριμένα η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αυτών, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της  ιδιότητά τους ως μαθητών/τριών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης τους, αντίστοιχα, με το ελληνικό δημόσιο ή με τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου ή του προαναφερθέντος ιδιωτικού φορέα, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.
  • Επιπλέον, οι μαθητές/τριες κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με τον προαναφερθέντα ιδιωτικό φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας και σύνδεσης με αυτήν μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser), και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και εν συνεχεία αυτά θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους.

Τέλος, η απόφαση σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως ο εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει τα εξής μέτρα: «α) Για τη μετάδοση του ήχου, η συσκευή θα πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένη κοντά στον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός διατηρεί το δικαίωμα σίγασης της φωνής μαθητή/τριας ή ακόμα και διακοπής της μετάδοσης, εάν το κρίνει απαραίτητο. β) Στην περίπτωση που πραγματοποιείται μετάδοση εικόνας, η κάμερα θα πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στον εκπαιδευτικό ή/και στον πίνακα της αίθουσας διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται να εστιάζει σε μαθητές/τριες που βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας».

Δείτε εδώ την απόφαση της υπουργού  ΚΑΜΕΡΕΣ

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here