Πάνος Στάμου: Τα δωδεκάχρονα του ΚΕΡΙΕ στο Πολεμικό Μουσείο

 

 Toυ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ

Το Κέντρο Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (ΚΕΡΙΕ) είναι μη κερδοσκοπικό πνευματικό σωματείο, που ιδρύθηκε το 2005. Το 2018 εισήλθε στο 13ο έτος προσπάθειας και συνεισφοράς στην ανάδειξη της ιστορίας του Ελληνισμού στη Ρωσία και στις ρωσόφωνες χώρες και των Ρώσων στην Ελλάδα.   Γιορτάζει τα δωδεκάχρονά του  την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, στην αίθουσα «Ρήγας Φεραίος» στις 18.00. Μιλάμε με τον γενικό γραμματέα του Δρα. Πάνο Στάμου.

-Τι είναι το Κέντρο Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (ΚΕΡΙΕ), πότε ιδρύθηκε; Ο σκοπός του;

Με την πρωτοβουλία μερικών ανθρώπων που αγαπούσαν την ιστορία του Ελληνισμού στη Ρωσία, άρχισαν  πολλές συζητήσεις και το 2005 καταλήξαμε στην ιδέα της ίδρυσης του ΚΕΡΙΕ. 24 Ιδρυτικά Μέλη της επιστήμης και της ελληνικής κοινωνίας της Ελλάδας και του εξωτερικού υπογράψαμε για την ίδρυση του πνευματικού σωματείου με την επωνυμία «Κέντρο Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (ΚΕΡΙΕ)»! Έτσι, το ΚΕΡΙΕ ιδρύθηκε το 2005 και το καταστατικό ιδρύσεως του, ως πνευματικό με κερδοσκοπικό σωματείο, αναγνωρίστηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών το 2006.

Όπως αναφέρεται στο καταστατικό σκοπός του ΚΕΡΙΕ είναι «…Η προαγωγή της μελέτης και έρευνας θεμάτων σχετικών µε τη συμμετοχή του Ελληνισμού στην ιστορία της Ρωσίας, η διάσωση, επεξεργασία, μελέτη, διαχείριση και προστασία πάσης φύσεως σχετικού αρχειακού υλικού και η προβολή και αξιοποίηση της Ελληνο-Ρωσικής ιστορικής αρχειακής κληρονομιάς….». Στην έννοια Ρωσίας περιλαμβάνονται εκτός από τη Ρωσία και οι ρωσόφωνες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και τα Βαλκάνια.

-Πόσα μέλη αριθμεί και ποιες οι ειδικότητες τους;

Το ΚΕΡΙΕ περιλαμβάνει στους κόλπους του τα Ιδρυτικά Μέλη, και Επίτιμα, Τακτικά, Πάρεδρα και Δόκιμα Μέλη.  Συνολικά έχομε περίπου 115 Μέλη. Τα μέλη μας είναι Ακαδημαϊκοί, καθηγητές πανεπιστημίων, και πτυχιούχοι ΑΕΙ με ειδικότητα του ευρύτερου ιστορικού γνωστικού πεδίου. Επίσης έχομε Μέλη Νομικά Πρόσωπα τα οποία συνδέονται με ιστορικές δραστηριότητες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στα Επίτιμα Μέλη μας περιλαμβάνονται :  Ο αείμνηστος Ελληνιστής Ρώσος ιστορικός  Grigori Arsh, της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, ο Youri Pryakhin, Καθηγητής ιστορίας της Ναυτικής Πολ. Ακαδημίας Αγ. Πετρούπολης, ο Κων. Σβολόπουλός, ακαδημαϊκός  ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ,  ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών & Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμος, ο αείμνηστος B. Σφυρόερας, ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, ο Karpov Sergey, Κοσμήτωρ Σχολής Ιστορίας Κρατικού Παν. ΛΟΜΟΝΟΣΩΦ, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών.

-Με ποιους φορείς και ιδρύματα συνεργάζεται;

Στο καταστατικό μας προβλέπεται η « συνεργασία και υποστήριξη ανάλογων δραστηριοτήτων και ερευνών Ανωτάτων Ιδρυμάτων και αντιστοίχων επιστημονικών ημεδαπών και αλλοδαπών ιδρυμάτων, με τα οποία το ΚΕΡΙΕ θα συνδέεται με σχέσεις αμοιβαιότητας….». Στα πλαίσια αυτά συνεργαζόμαστε με ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Ειδικότερα δε, έχομε Συμφωνία με το Ρωσικό Ίδρυμα Επιστημονικών και Ανθρωπιστικών Ερευνών για την πραγματοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.

-Το κύριο πεδίο έρευνας του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε;

Βασικός στόχος του ΚΕΡΙΕ είναι η ανάδειξη κάθε ιστορικής πτυχής που έχει σχέση με την Ελλάδα, τη Ρωσία και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής ένωσης διαχρονικά. Το ευρύτερο πεδίο έρευνας είναι η αναζήτηση, μελέτη και ανάδειξη της ιστορίας του Ελληνισμού στη Ρωσία και Ρωσόφωνες χώρες και της αντίστοιχης των Ρώσων και Ρωσόφωνων στην Ελλάδα. Στα πλαίσια των σκοπών του ΚΕΡΙΕ έχουν πραγματοποιηθεί επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα των μελών μας, αλλά και κοινά με Ρώσους συναδέλφους και έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα σε συνέδρια και Ημερίδες ή έχουν δημοσιευθεί στην Ελλάδα και Ρωσία.

Η επέκταση όμως της Συμφωνία μας με το Ρωσικό Ίδρυμα Βασικών Ερευνών, θα δώσει τη δυνατότητα να αυξηθούν περισσότερο τα πεδία ερευνών. Και τούτο διότι το περιεχόμενο της  συνεργασίας θα είναι πολύ ευρύτερο και θα περιλαμβάνει τα πεδία: 1) Ιστορία, αρχαιολογία, εθνολογία και ανθρωπολογία. 2) Φιλοσοφία, πολιτικές επιστήμες, κοινωνιολογία, νομικό, κοινωνική ιστορία επιστημών και τεχνολογίας, επιστήμη επιστημών. 3) Φιλολογία και Τέχνη. 4) Ψυχολογία, Θεμελιώδη προβλήματα εκπαίδευσης, κοινωνικά προβλήματα υγείας και ανθρώπινης οικολογίας. 5) Διεθνείς σπουδές και διεθνείς σχέσεις. Σήμερα, πρόθεση του ΚΕΡΙΕ είναι να διευρύνει τις συνεργασίες του με ΑΕΙ και άλλα σχετικά ιδρύματα στην Ελλάδα, ώστε να παραχθεί το μέγιστο επιστημονικό έργο, ως προϊόν αυτής της Συμφωνίας.

-Ένας απολογισμός του έργου του;

Το έργο του ΚΕΡΙΕ στα 12 χρόνια λειτουργίας του συνοπτικά περιλαμβάνει:

Επιστημονικό έργο. Πραγματοποίηση και οργανωτική συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, 14 Συνέδρια και 8 Ημερίδες.

Εκδοτικό έργο. Έχουν δημοσιευτεί τα Πρακτικά 6 Ημερίδων του ΚΕΡΙΕ:

 • 1) Ημερίδα στη Σαντορίνη, με τη συμμετοχή Ρώσων συναδέλφων, με θέμα «Ρώσοι πρόξενοι στο Αρχιπέλαγος τον 19ο αι.» (2006).
 • 2) Ημερίδα «Ναυμαχία Ναβαρίνου, 180 χρόνια» Μόσχα 2007
 • 3) Ημερίδα στη Λιβαδειά με θέμα «Προσεγγίσεις Ελληνο-Ρωσικής εκκλησιαστικής ιστορίας και τέχνης» με συμμετοχή και Ρώσων συναδέλφων (2009).
 • 4) Ημερίδα στο Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο Αθήνας για την παρουσίαση των από Έλληνες και Ρώσους συναδέλφους των «αποτελεσμάτων της  έρευνας των ρωσικής προέλευσης ιερών σκευών και κειμηλίων στον ελληνικό χώρο» (2010).
 • 5) Στη Μόσχα «Στιγμές κοινής ναυτικής ιστορίας Ελλάδας – Ρωσίας τον 18 και 19ο αι». Ερευνητική συνεργασία Ελλήνων και Ρώσων συναδέλφων (2010-2012) και
 • 6) Ημερίδα με θέμα «Προσεγγίσεις ναυτικής ιστορίας Ελλάδας και Ρωσίας» στο Ν. Μουσείο Ελλάδας (2016).

 

Έχουν εκδοθεί στη σειρά «Βιβλιοθήκη ΚΕΡΙΕ» τα εξής 7 βιβλία:

 • «Η Φιλική Εταιρία στη Ρωσία» Αθήνα 2011 του Γκριγκόριι Άρς. Το βιβλίο προλόγισε ο τότε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Επίτιμο Μέλος ΚΕΡΙΕ, καθηγητής κ. Κ. Σβολόπουλος. Η μετάφραση είναι του καθηγητού Φιλοσοφίας  στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Μέλος του ΚΕΡΙΕ Δ. Πατέλης και η Βυζαντινολόγος Π. Πατέρη. Την Επιμέλεια έκανε ο καθηγητής Κ. Παπουλίδης.
 • «Οι Έλληνες της Αγίας Πετρούπολης» Αθήνα 2011,του καθηγητού Κώστα Παπουλίδη 2011.
 • «Ο Αξιωματικός Λάμπρος Κατσώνης και Ρωσικός Στολίσκος στη Μεσόγειο» Αθήνα 2011 του Δρ. Πάνου Στάμου.
 • «Οι Έλληνες της Αμπχαζίας» Αθήνα 2013, του Ν. Ιωαννίδη. Την μετάφραση έκανε ο Δρ. Δ. Καταϊφτσής και την Εισαγωγή στην Ελληνική έκδοση έγραψαν οι Καθηγητές Thomas de Waal και Ευτ. Βουτυρά.
 • «Ο Ι. Καποδίστριας στη Ρωσία» Αθήνα 2015, του καθηγητού Γκριγκόριι Άρς. Προλογίζει το Ιδρυτικό Μέλος του ΚΕΡΙΕ καθηγητής Β. Παναγιωτόπουλος. Την μετάφραση έκανε η Αναστασία Μπελοζέροβα.
 • « Δοκίμια Ναυτικής Ιστορίας Ελλάδας – Ρωσίας 18ος-19ος αι.» του καθηγητού Γιούρι Πριάχιν. Ο πρόλογος είναι του Γιάννη Νικολόπουλου και η μετάφραση της   Αν. Μπελοζέροβα., και
 • « Έλληνες Ναύαρχοι και Στρατηγοί του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας» του Φ. Μουρατίδη (2017). Τον πρόλογο έγραψε ο Δρ. Π. Στάμου και τη μετάφραση έκανε η Αν. Μπελοζέροβα.

Βρίσκεται επίσης στο τέλος της συγγραφής το συλλογικό έργο-μονογραφία για «Τα ρωσικής προέλευσης ιερά σκεύη και κειμήλια της Σαντορίνης 18ος-19ος αι.» για την αποτύπωση των ευρημάτων   του αντίστοιχου  κοινού ελληνο-ρωσικού ερευνητικού προγράμματος.

-Κλείσατε 12 χρόνια ζωής και διοργανώνεται εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Πού, πότε και ποιοι θα μιλήσουν;

Βαδίζουμε με αισιοδοξία στο 13 χρόνο λειτουργίας του ΚΕΡΙΕ. Επιθυμούμε πλέον να γνωστοποιήσουμε στο ευρύ κοινό τη δραστηριότητά μας και να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των συναδέλφων που θα ήθελαν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια και το έργο του ΚΕΡΙΕ.

Για το σκοπό αυτό οργανώνεται εκδήλωση εορτασμού των «12 χρόνων λειτουργίας ΚΕΡΙΕ» τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών (αίθουσα «Ρ. Φεραίος») στις 18.00. Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι ΑΕΙ, Ιδρυμάτων, και φίλοι του ΚΕΡΙΕ. Μετά τους χαιρετισμούς της Προέδρου του ΚΕΡΙΕ Αν. Καθηγήτριας Δρ. Δ. Μονιούδη-Γαβαλά και των εκπροσώπων,  ο Γενικός Γραμματέας Δρ. Π. Στάμου θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα 12 ετών του ΚΕΡΙΕ. Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΡΙΕ Καθηγητής Δρ. Νικήτας Νικητάκος θα παρουσιάσει το 7ο βιβλίο των εκδόσεων μας με τίτλο « Έλληνες Ναύαρχοι και Στρατηγοί του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας» του Φ. Μουρατίδη. Η εκδήλωση θα λήξει με παρατηρήσεις/προτάσεις  και συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων.

-Τα επόμενά σας σχέδια;

Επιθυμούμε την διεύρυνση της συνεργασίας μας με ομοειδείς φορείς και συναδέλφους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου είναι δυνατόν για να προαχθεί ο βασικός μας σκοπός που είναι η ανάδειξη της ιστορίας του Ελληνισμού στη Ρωσία και ρωσόφωνες χώρες.

Είναι σημαντικό όμως να ειπωθεί ότι το έργο του ΚΕΡΙΕ θα μπορέσει να έχει μία αυξητική θετική επιστημονική ανάπτυξη, αν κατορθώσουμε να προσελκύσουμε την υποστήριξη χορηγών στο έργο αυτό. Γι’ αυτό κάνουμε έκκληση σε όποιον φορέα η/και φυσικό πρόσωπο συμμερίζεται τους σκοπούς του ΚΕΡΙΕ, να τους υποστηρίξει ενεργά με παροχή υλικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας!

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here