Όμορφα αρχαία ευρήματα στο Χιλιομόδι – Αρχαία Τενέα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, η  αρχαιολογική έρευνα στο Χιλιομόδι Κορινθίας τον τελευταίο μήνα στην Αρχαία Τενέα, έφερε στο φως πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα, κυρίως απο τάφους.

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν σε δύο κυρίως χώρους: στην περιοχή όπου εκτείνεται οργανωμένο νεκροταφείο ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων με συνοδά κτίρια και εγκαταστάσεις και σε έναν δεύτερο χώρο, όπου για πρώτη φορά εντοπίστηκαν και ανασκάφηκαν οικιστικά κατάλοιπα της αρχαίας Τενέας. Τα τελευταία αποτελούν πλέον αποδείξεις για τον εντοπισμό της αρχαίας πόλης

Στο χώρο του νεκροταφείου πραγματοποιήθηκαν τομές περιμετρικά του δίχωρου υπέργειου ρωμαϊκού ταφικού μνημείου και της υποκείμενης αυτού δεξαμενής ελληνιστικών χρόνων, που ανασκάφηκαν το 2016 και
Όλες οι ταφές ήταν πλούσια κτερισμένες (δηλαδη με αντικειμενα που συνόδευαν τον νεκρό). Βρέθηκαν  αγγεία, χρυσά, χάλκινα και οστέινα κοσμήματα, στλεγγίδες (μεταλλικά συνεργα για καθαρισμό του δερματος απο χώματα), νομίσματα κ.α.

Μεταξύ των ευρημάτων ξεχωρίζει σιδερένιο δαχτυλίδι ρωμαϊκών χρόνων  που φέρει σφραγιδόλιθο με απεικόνιση Σαράπιδος καθήμενου σε θρόνο και πλησίον του τον Κέρβερο στην παραδοσιακή αναπαράστασή του με τις τρεις κεφαλές

Επισης  λύχνος κορινθιακού εργαστηρίου με παράσταση της Υγείας, χρυσή δανάκη (περσικο νομισμα),  θησαυρός τριών νομισμάτων που ανήκουν στις πρώτες κοπές της Κορίνθου ως ρωμαϊκή αποικία και χρονολογούνται περί το 44-40 π.Χ. καθώς και αρχαϊκά νομίσματα του ίδιου νομισματοκοπείου, όπως ένας οβολός Κορίνθου του β΄ μισού του 6ου αι. π.Χ. και ένα ασημένιο ημίδραχμο του α΄ μισού του 5ου αι. π.Χ. (δεν μας δόθηκε φωτογραφία τους)

Νότια του πηγαδιού που εντοπίστηκε το 2016, αποκαλύφθηκε τμήμα κτιρίου ρωμαϊκής εποχής, η χρήση του οποίου συνδέεται πιθανότατα με το πηγάδι.  Στο εσωτερικό των χώρων αυτών διατηρούνταν σε καλή κατάσταση πήλινα δάπεδα, καθώς και τμήματα από μαρμάρινα και λίθινα δάπεδα, ενώ κάποιοι από τους τοίχους ήταν ιδιαίτερα επιμελημένοι και έφεραν επίστρωση κονιάματος. Επιστήλια, κιονίσκοι και άλλα αρχιτεκτονικά μέλη εντοπίστηκαν καταπεσμένα στο εσωτερικό των παραπάνω χώρων, καθώς και ένας πυθαμφορέας, ο οποίος βρέθηκε in situ. Στον ίδιο χώρο στην θεμελίωση ενός τοίχου εντοπίσθηκε εγχυτρισμός με δύο ταφές εμβρύων (τα εμβρυα τάφονταν σε μεγάλα αγγεία ή πιθάρια). Επιπλέον, σε έναν από τους χώρους, η διερεύνηση του οποίου δεν ολοκληρώθηκε, αποκαλύφθηκε τμήμα πήλινου αγωγού μήκους 3,5μ. Από τον ίδιο χώρο συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός ψηφίδων.

Μόνον από την περιοχή των παραπάνω τομών προέκυψαν περισσότερα από διακόσια νομίσματα, τα οποία χρονολογούνται από τους πρώιμους ελληνιστικούς μέχρι και τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους. Αρκετά από τα νομίσματα αυτά ανήκουν στην εποχή του Σεπτιμίου Σεβήρου (193-211 μ. Χ.), ενώ εντοπίζονται και σπάνιες τοπικές κοπές διαφόρων πελοποννησιακών πόλεων. Τα νομισματικά ευρήματα δείχνουν ότι ο οικισμός πιθανότατα γνώρισε ιδιαίτερη οικονομική ανάπτυξη στη διάρκεια της δυναστείας των Σεβήρων. Παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση κεραμικής χρηστικών κυρίως αγγείων και ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωριστή θέση κατέχει απότμημα επιγραφής ρωμαϊκής εποχής και οστέινο ζάρι.

Το σύνολο των φετινών ανασκαφικών στοιχείων μας οδηγεί στην υπόθεση ότι ο οικισμός ενδεχομένως υπέστη τις συνέπειες της επιδρομής του Αλάριχου στην Πελοπόννησο το 396-397 μ. Χ. και ότι ίσως εγκαταλείφθηκε στα χρόνια των αβαροοσλαβικών επιδρομών, στα τέλη του 6ου αιώνα μ. Χ.

Δυστυχώς το υπουργείο Πολιτισμού συνεχίζει να «ξεπετάει» τις ανακοινώσεις του χωρις να δινει όλο το οπτικό υλικό, αλλά και χωρίς να αποσαφηνιζει ποιο εύρημα αντιστοιχίζεται σε φωτογραφία, καθώς ουδείς γνωριζει πώς ειναι το ημιδραχμο η τα περσικά νομισματα ή ο οβολος της Κορίνθου του 6ου αιωνα, που σιγουρα ενδιαφέρει περισσοτερα απο τα ρωμαϊκης εποχής ευρήματα, τα οποία και εν γένει αφθονούν. Μόνο το  σιδερένιο σφραγιδολιθο έκρινε το υπουργείο Πολιτισμού άξιο σαφούς περιγραφής και χωριστής φωτογραφίας

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here