Οι αλλαγές σε συντάξεις, όρια ηλικίας, οφειλές και δόσεις στα ασφαλιστικά Ταμεία

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI

Δεν θίγονται τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων, «παγώνουν» έως το 2021 τα σημερινά κατώτερα όρια κύριων και επικουρικών συντάξεων,  ενοποιούνται όλα τα επικουρικά ταμεία, ενώ προβλέπεται εμμέσως δυνατότητα αύξησης των ορίων ηλικίας από το 2022 και μετά.

Αυτές είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει στο ασφαλιστικό το νομοσχέδιο για την «Κύρωση του σχεδίου σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης», όπως κατατέθηκε στη Βουλή.

Προβλέπεται επίσης ενοποίηση των επιτοκίων σε όλα τα σχήματα ρύθμισης και εξόφλησης των ασφαλιστικών οφειλών.

Ειδικότερα,  διατηρούνται τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, είτε αφορούν τα όρια ηλικίας, είτε αφορούν το χρόνο ασφάλισης, τα οποία έχουν θεμελιωθεί έως την ημερομηνία της δημοσίευσης του νόμου και μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε. Διατηρούνται επίσης έως τις 31.12.2021, τα κατώτατα όρια σύνταξης των κύριων και επικουρικών συντάξεων, που χορηγούν τα ασφαλιστικά Ταμεία όπως αυτά ίσχυαν στις 31.7.2015.

Η αύξηση των ορίων ηλικίας στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, θα γίνει σταδιακά και θα έχει ολοκληρωθεί έως την 1η Ιανουαρίου του 2022. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, το όριο ηλικίας για όλες τις συντάξεις γήρατος συμπεριλαμβανομένης και της Τράπεζας της Ελλάδος, θα είναι το 62ο έτος με 12.000 ημέρες ασφάλισης ή 40 έτη και το 67ο έτος για 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης.

Αντίστοιχα, για τη θεμελίωση δικαιώματος για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και η συμπλήρωση 15ετίας ή 4.500 ημερών ασφάλισης.

Παράλληλα, όσοι συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος από την 1η Ιουλίου του 2015, θα λαμβάνουν, αρχικά, το ποσόν της σύνταξης το οποίο αναλογεί στις ασφαλιστικές εισφορές τις οποίες έχουν καταβάλλει, και το ποσόν των 360 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην κρατική επιχορήγηση μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, από την αλλαγή αυτή αναμένεται εξοικονόμηση ύψους 3 εκατ. ευρώ για το 2015, 17,2 εκατ. ευρώ για το 2016, και 28,5 εκατ. ευρώ για κάθε έτος από το 2017 και μετά.

Ακόμη από την 1η Σεπτεμβρίου του 2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης όλοι οι φορείς αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και του επικουρικού των Σωμάτων Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία είχαν εξαιρεθεί έως τώρα.

Προβλέπεται επίσης, ότι τα ποσά που χορηγούν οι τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ δεν μπορεί να είναι κατώτερα από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ.

Σε ό,τι αφορά την είσπραξη των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, θα ισχύσουν για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης οι προβλέψεις του κώδικα δημοσίων εσόδων ενώ θα υπάρχει ενιαίο επιτόκιο, για όλα τα σχήματα ρύθμισης οφειλών, το οποίο θα ισούται με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες.

Ακόμη, παρέχεται στα ασφαλιστικά Ταμεία η δυνατότητα να μειώνουν τον αριθμό των δόσεων που είχε χορηγηθεί αρχικά για τη ρύθμιση της οφειλής, εφόσον διαπιστώνουν ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει νωρίτερα την οφειλή του.

Για την διαπίστωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη, ο ασφαλιστικός φορές θα έχει τη δυνατότητα να συνεργασθεί με την φορολογική διοίκηση.

Διατηρείται τέλος, η απαλλαγή της προσαύξησης του επιτοκίου για τους μικρούς οφειλέτες, εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στις κατηγορίες των οφειλετών αυτών, από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here