Οι 53 που πρέπει να βάλουν POS μέχρι τις 15 Απριλιου

Διευρύνονται οι υπόχρεοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που από τις 15 Απριλίου υποχρεούνται να δέχονται πληρωμές με κάρτες με άλλες 53 δραστηριότητες

Οι επαγγελματίες υποχρεούνται επίσης να αποδέχονται πληρωμές και με άλλα ηλεκτρονικά μέσα (e-banking κ.λπ.), ενώ παράλληλα θα πρέπει να δηλώσουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους θα πρέπει να συγκεντρώνουν όλες τις εισπράξεις από τους πελάτες λιανικές είτε αυτές πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα είτε με μετρητά.

Οι νέοι υποχρεοι να διαθέτουν συσκευές POS για την αποδοχή πληρωμών μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών είναι οι εξής:

Εκτυπωτικές δραστηριότητες

Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης

Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων

Μεταλλοτεχνία

Επισκευή μεταλλικών προϊόντων

Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

Επισκευή άλλου εξοπλισμού

Παροχή ατμού και κλιματισμού

Επεξεργασία λυμάτων

Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων

Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων

Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Αποθήκευση

Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας

Άλλες ταχυδρομικές και ταχύ μεταφορικές δραστηριότητες

Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Έκδοση άλλου λογισμικού

Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού

Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.

Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας

Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας

Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών

Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου

Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου

Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών

Δραστηριότητες συσκευασίας

Προσχολική εκπαίδευση

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

Καλλιτεχνική δημιουργία

Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

Η συμμόρφωση των φορολογουμένων που ασκούν μία ή περισσότερες από τις παραπάνω 53 δραστηριότητες με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2019. Για όσους θα δηλώσουν έναρξη δραστηριότητας με έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω Κ.Α.Δ. έως τις 15 Φεβρουαρίου 2019 η προθεσμία συμμόρφωσης λήγει στις 15 Μαϊου 2019.

Για όσους θα δηλώσουν έναρξη δραστηριότητας με έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω Κ.Α.Δ. μετά τις 15 Μαϊου 2019 η προθεσμία συμμόρφωσης λήγει σε 30 μέρες από την έναρξη της δραστηριότητας.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here