Ο Σάκης Ρουβάς επενδυτής, σε κτηνοτροφία, ενέργεια

Επενδυτικά σχέδια στον τομέα των θερμοκηπίων, της παραγωγής βιολογικών αγροτικών προϊόντων αλλά και στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όπως βιομάζα και βιοαέριο, έχει καταστρώσει ο τραγουδιστής, Σάκης Ρουβάς, ο οποίος προχώρησε στην ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία SK Κτηνοτροφική.

Η εταιρεία έχει διάρκεια 50 έτη και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 24 χιλιάδων ευρώ το οποίο «καλύπτεται εξολοκλήρου με καταβολή μετρητών από τον ιδρυτή Αναστάσιο Ρουβά, καλλιτέχνη», ο οποίος και κατέχει τις 1000 ονομαστικές κοινές μετοχές αξίας 24 ευρώ η κάθε μία.

Ο Σάκης Ρουβάς, πάντως, δεν μετέχει στο τριμελές διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, αν και ασχολείται ενεργά με την προώθηση των επιχειρηματικών της πλάνων.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Θεσσαλίας, ο τραγουδιστής έχει αγοράσει έκταση 37 στρεμμάτων στον νομό Καρδίτσας, όπου αναμένεται να κατασκευαστεί υπερσύγχρονη μονάδα πράσινης ενέργειας για την παραγωγή ρεύματος.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here