Νovartis: Τι είχε καταθέσει ο Μανιαδάκης για τον Α. Σαμαρά και το Ηarvard Project

Iδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν όσα είχε καταθέσει ο προστατευόμενος μάρτυρας  Ν. Μανιαδάκης, με τον κωδικό «Αναστασίου» για τον πρώην πρωθυπουργό Α. Σαμαρά και τον Harvard Project της Novartis.

Το απόσπασμα της κατάθεσης, σύμφωνα με το Documntonews.gr: 

«Ερώτηση: Τι γνωρίζετε για το Harvard project και πως αντιλαμβάνεστε το περιεχόμενο της σχετικής παρουσίασης; Εκ του αποτελέσματος βοήθησε το έργο την εταιρεία και τα προϊόντα της; (Σημειώνεται ότι επιδείχθηκε στον μάρτυρα η παρουσίαση του προγράμματος με τίτλο Novartis Healthcare Systems Healthcare Systems Excellence Program Project Proposal Greece, March 29 2013)

Απάντηση: Πρόκειται για ένα έργο το οποίο αφορά την καταγραφή και την ανάλυση της αγοράς υπηρεσιών υγείας, την διαμόρφωση πρότασης αλλαγών στο σύστημα υγείας, και την κοινοποίηση και εξασφάλιση αποδοχής της από σημαντικούς λήπτες αποφάσεων ή συμβούλους και άτομα με επιρροή στο σύστημα υγείας, στο υπουργείο οικονομικών, και το ίδιο το περιβάλλον του πρωθυπουργικού γραφείου και των παρακείμενων δεξαμενών σκέψης. Στόχος ήταν να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον και πολιτικές φιλικές προς την καινοτομία και την είσοδο νέων φαρμάκων, καθώς και ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης του ΕΟΠΠΥ που θα επέτρεπε την αύξηση των πόρων για την υγεία και την μείωση των χρεών προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα, η υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης θα ωφελούσε οικονομικά την Νοβάρτις, καθόσον, όπως αναγράφεται στην εταιρική παρουσίασή της, θα μειώνονταν τα ανεξόφλητα χρέη ύψους 140 εκατομμυρίων και θα εισάγονταν πολλά από τα φάρμακά της που δεν είχαν τύχει έγκρισης τιμής και αποζημίωσης. Αν κρίνει κανείς εκ του αποτελέσματος βοήθησε την εταιρεία στο βαθμό που τα προϊόντα αναφέρονται στην παρουσίαση στη συνέχεια εισήχθησαν επιτυχώς στο σύστημα υγείας. Το έργο υλοποιήθηκε από ομάδα εργασίας η οποία περιελάμβανε διεθνή και τοπικά στελέχη της μητρικής εταιρείας και της Νοβάρτις Ελλάς και εξωτερικό σύμβουλο, τον καθηγητή, Κυριάκο Σουλιώτη. Η αναφορά στο think tank του πρωθυπουργού, αφορά συμβούλους του περιβάλλοντός του και ενδεχομένως τον ίδιον τον πρωθυπουργό…».

Στην ίδια κατάθεση, ο «Αναστασίου», που πλέον ως Μανιαδάκης διαρρηγνύει τα ιμάτιά του ότι δεν έχει στραφεί εναντίον οποιουδήποτε, είχε καταθέσει ότι στενοί σύμβουλοι του Αντώνη Σαμαρά είχαν δυνατότητα επιρροής στη λήψη αποφάσεων σε ότι αφορά τον τομέα της Υγείας. Είχε μάλιστα επιβεβαιώσει, τα όσα είχε αποκαλύψει το Documento, περί συμμετοχής στελεχών της Novartis στο think tank του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

«Ερώτηση: Σε ποιους πιστεύετε ότι αναφέρεται η εταιρική παρουσίαση ως το think tank του πρωθυπουργού;

Απάντηση: Θεωρώ ότι αφορά άτομα τα οποία εξαιτίας μιας τυπικής ή άτυπης σχέσης είχαν τη δυνατότητα επιρροής στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων που αφορούν τον τομέα υπηρεσιών υγείας. Τέτοια άτομα έχει ακουστεί ότι ήταν οι Παπασταύρου Σταύρος, Πτωχός Δημήτριος, Πεγκλής Μιχάλης και Χρύσανθος Λαζαρίδης… Σε ότι αφορά τον τρόπο υλοποίησης του, περιγράφεται ότι το έργο αυτό θα υλοποιηθεί από μια διευρυμένη ηγετική ομάδα, η οποία περιλαμβάνει τα προαναφερόμενα ηγετικά στελέχη από τη μητρική εταιρεία, τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο της Νοβάρτις Ελλάς, διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και τον καθηγητή και πρώην αντιπρόεδρο του ΕΟΠΠΥ, Κυριάκο Σουλιώτη…

Αναφορικά με τους λήπτες αποφάσεων, τους οποίους στοχεύει το έργο, περιλαμβάνονται ο καθηγητής Σουλιώτης από την αρχή του έργου οι υπουργοί υγείας και οικονομικών, καθώς και κυβερνητικά στελέχη και δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι θα προσεγγιστούν στο κατάλληλο σημείο υλοποίησης του έργου…

Τέλος, αναφέρεται ότι παράγοντας επιτυχούς υλοποίησης του έργου, είναι η επιρροή που ασκεί στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος η εταιρεία, μέσα από την προεδρία του ΣΦΕΕ από τον αντιπρόεδρό της, κύριο Φρουζή και από την ενεργή συμμετοχή της εταιρείας δια των στελεχών της στη δεξαμενή σκέψης του πρωθυπουργού, η οποία δύναται να αξιοποιηθεί κατάλληλα στον τομέα της υγείας. Γνωρίζω ότι όλα τα φάρμακα που αναφέρονται στο πρόγραμμα μπήκαν πράγματι στην ελληνική αγορά και ειδικότερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013 και αρχές 2014, διάστημα που ταυτίζεται εν πολλοίς με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται στην εταιρική παρουσίαση»

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here