Non paper ΣΥΡΙΖΑ: Τι ισχύει για αποκρατικοποιήσεις-Νέο Ταμείο

 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της συμφωνίας που υπέγραψε η κυβέρνηση, σε σχέση με τις επικείμενες αποκρατικοποιήσεις, εξηγεί με non paper ο ΣΥΡΙΖΑ.  Σε αυτό επισημαίνεται ότι θα γίνουν μόνο 9 αποκρατικοποιήσεις, έναντι 23 που είχαν δρομολογηθεί, μεταξύ των οποίων επιχειρήσεις στρατηγικού και ενδιαφέροντος και υψηλής κοινωνικής σημαντικότητας όπως τα ΕΛΠΕ, η ΔΕΠΑ η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ.

Στο κείμενο αναφέρεται ότι η συμφωνία αυτή, αποτελεί μέρος του αναγκαίου συμβιβασμού που έκανε η ελληνική κυβέρνηση και επεξηγούνται οι ρυθμίσεις για το νέο Ταμείο Αξιοποίηησης, στο οποίο όπως αναφέρεται προβλέπεται αξιοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας αντί εκποίησης και ένταξή τους στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού.

Αναφέρει συγκεκριμένα στο κείμενο ο ΣΥΡΙΖΑ:

Το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων αποτέλεσε ένα από τα πεδία της σύγκρουσης του ΣΥΡΙΖΑ με το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα. Σύμφωνα με τις προηγούμενες συμφωνίες οι ελληνικές κυβερνήσεις ήταν υποχρεωμένες να προχωρήσουν σε ένα ευρύ πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων τηρώντας συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ποσοτικούς στόχους (22 δισ.€ έως το 2020), τα οποία στο σύνολο τους θα χρησιμοποιούνταν για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ οι αποκρατικοποιήσεις αποτελούσαν ταχύτατη εκποίηση της περιουσίας του ελληνικού λαού μέσω σκανδαλωδών διαδικασιών καθώς επί της ουσίας ήταν αναγκαστικές πωλήσεις. Απόδειξη αποτελεί το γεγονός της συνεχούς αναθεώρησης επί τα χείρω των ποσοτικών στόχων των εσόδων και η πρόκληση δικαστικής διερεύνησης σε πολλές περιπτώσεις (πχ. πώληση και ενοικίαση 28 ακινήτων του δημοσίου).

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα το ελληνικό δημόσιο υποχρεούται να προχωρήσει σε εννέα (9) ιδιωτικοποιήσεις εντός της επόμενης τριετίας, στοιχείο που αποτελεί μέρος του αναγκαίου συμβιβασμού της κυβέρνησης για το κλείσιμο της συμφωνίας και την αποτροπή του προηγούμενου σχεδίου για την πώληση 23 περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων επιχειρήσεις στρατηγικού και ενδιαφέροντος και υψηλής κοινωνικής σημαντικότητας όπως τα ΕΛΠΕ, η ΔΕΠΑ η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ.

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται με ξεκάθαρο τρόπο η σημαντική διαφορά για τις επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο νέο πρόγραμμα σε σύγκριση με τις δεσμεύεις των προηγούμενων κυβερνήσεων (31.12.2014).

Πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων έως 31.12.2014 Νέο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων
1. Περιφερειακά Αεροδρόμια 1. Περιφερειακά Αεροδρόμια
2. Ελληνικό 2. Ελληνικό
3. Αστέρας Βουλιαγμένης 3. Αστέρας Βουλιαγμένης
4. Αφάντου, Ρόδος 4. Αφάντου, Ρόδος
5. Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) 5. Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ)
6. Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) 6. Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ)
7. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) 7. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ)
8. ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ & ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ (ROSCO) 8. ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ & ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ (ROSCO)
9. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (Ελευθέριος Βενιζέλος) 9. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (Ελευθέριος Βενιζέλος)
10. Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες Ακινήτων
11. Μαρίνες
12. Εγνατία Οδός ΑΕ
13. Λοιποί Διαγωνισμοί Παραχώρησης Ακινήτων
14. Real Estate Monetisation (Αξιοποίηση Ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου)
15. Ποσείδι, Χαλκιδική
16. Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου (Ολυμπιακά Ακίνητα)
17. Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ (ΕΛΠΕ ΑΕ)
18. ΟΤΕ ΑΕ
19. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
20. ΕΥΑΘ
21. ΕΥΔΑΠ
22. Δημόσια Επιχείρηση Παραγωγής Αερίου (ΔΕΠΑ)
23. Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)

 

Το νέο Ταμείο

Μέρος του νέου προγράμματος αποτελεί η δημιουργία ενός νέου ανεξάρτητου ταμείου αξιοποίησης της περιουσίας του δημοσίου, στα πρότυπα των αντίστοιχων κρατικών ταμείων του εξωτερικού (sovereign funds) στο οποίο εν δυνάμει θα ενσωματωθούν τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία με σκοπό:

  • την αξιοποίηση τους,
  • την προστασία και τη μεγέθυνση της αξίας τους,
  • την ουσιαστική ένταξη τους στον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, αντί της αναγκαστικής εκποίησης τους που ίσχυε έως σήμερα.

Η αποσαφήνιση των σημαντικών παραμέτρων για τη λειτουργία του ταμείου αποτέλεσε το κομβικό σημείο για την επίτευξη (ή μη) της συμφωνίας του EuroSummit της 12ης Ιουλίου της κυβέρνησης με τους θεσμούς.

Το ταμείο θα έχει έδρα την Ελλάδα, η διοίκηση και η διαχείριση του θα γίνεται από τις ελληνικές αρχές, με τους θεσμούς να περιορίζονται σε ρόλους εποπτείας και χορήγησης τεχνικής βοήθειας.

Σημαντική διαφοροποίηση από το παρελθόν αποτελεί το γεγονός ότι η κατεύθυνση των προσόδων από το νέο ταμείο δεν θα αφορά αποκλειστικά την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, αλλά επιτεύχθηκε μια βασική προγραμματική πρόταση για χρήση μέρους των εσόδων για χρηματοδότηση των δημοσίων επενδύσεων. Συγκεκριμένα:

  • Το 50% θα χρησιμοποιηθεί για για την επιστροφή της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων
  • 25% θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της αναλογίας χρέους/ΑΕΠ,
  • 25% θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις.

Ο τρόπος λειτουργίας του νέου ταμείου, η εσωτερική δομή του, ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης, η πιθανή σύνθεση των στοιχείων του ενεργητικού του (πχ. μετοχές εταιρειών και τραπεζών, η ΕΤΑΔ, ακίνητα,το ΤΑΙΠΕΔ κ.α.) και η μεθοδολογία της βέλτιστης αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας θα αποτελέσουν αντικείμενο μιας ανεξάρτητης Ομάδας Δράσης που θα συστήσει η ελληνική κυβέρνηση.

Πέραν των ανωτέρω, θεωρείται και είναι απαραίτητη η εκπόνηση ενός προγράμματος καταγραφής και προστασίας της Δημόσιας Περιουσίας, η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Η κυβέρνηση σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών καλείται να δράσει για την δημιουργία μητρώου καταγραφής της δημόσιας περιουσίας, την δημιουργία θεσμών ελέγχου για την προστασία της και την καλύτερη αξιοποίηση της προς όφελος όχι μόνο των κρατικών εσόδων αλλά και για την δημιουργία κοινωνικών υποδομών που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here