Μόνον ένα παράβολο από όλους για τις ομαδικές αγωγές

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε προηγούμενη απόφαση που προέβλεπε την καταβολή παραβόλου 150 ευρώ για κάθε άτομο που μετείχε σε ομαδική αγωγή και έκρινε ότι πρέπει να καταβάλλεται μόνον ένα παράβολο

Στις ομαδικές αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας θα καταβάλλεται στο εξής  ένα παράβολο των 150 ευρώ, όπως αποφάνθηκε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανατρέποντας την αντίθετη απόφαση του Β΄ Τμήματος. Εκείνη, η προγενέστερη δηλαδή απόφαση, είχε  κρίνει ότι στις ομαδικές αγωγές θα καταβάλλει ξεχωριστά 150 ευρώ ο κάθε ένας από όσους συμμετέχουν στην αίτηση ακύρωσης (ομοδικία). Δηλαδή, σύμφωνα με την απόφαση του Τμήματος που δεν επικράτησε τελικά, εάν στην ομαδική αγωγή-ομοδικία μετέχουν 10 άτομα, το συνολικό ποσό των παραβόλων θα ανερχόταν στα 1.500 ευρώ.

Η απόφαση ανέφερε ότι  «σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989, σε περίπτωση άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως από περισσότερα πρόσωπα και ανεξαρτήτως της ύπαρξης δεσμού ομοδικίας μεταξύ τους, οφείλεται, επί ποινή απαραδέκτου, παράβολο χωριστά για καθένα από τα πρόσωπα αυτά». Εν συνεχεία το θέμα παραπέμφθηκε προς οριστική κρίση στην Ολομέλεια του ΣτΕ.

Τώρα, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με τις υπ΄ αριθμ. 682-684/2019 αποφάσεις της έκρινε ότι «σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης ακύρωσης πλέον του ενός προσώπου (ομαδική αγωγή με κοινό δικόγραφο), πρέπει να καταβάλλεται ένα και μόνο παράβολο των 150 ευρώ».

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here