Μείωση του χρόνου απονομής συντάξεων από 2 έως 8 μήνες υπόσχεται η διοίκηση του ΙΚΑ

Τη μείωση του χρόνου απονομής των συντάξεων από 2 έως 8 μήνες υπόσχεται η διοίκηση του ΙΚΑ θέτοντας από την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 σε λειτουργία δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο πλαίσιο δράσεων για την επιτάχυνση των συντάξεων, αξιοποιώντας τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος και του διαδικτύου, θέτει σε λειτουργία:

  1. Τη διασύνδεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ΟΠΣ)

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση που παρατηρείται στη διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ του ΓΛΚ και του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ σε περιπτώσεις αιτημάτων διαδοχικής ασφάλισης, αναπτύχθηκε διαδικτυακή υπηρεσία διασύνδεσης για ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των δύο Φορέων, σε συνεργασία με τις μηχανογραφικές Υπηρεσίες της ΓΓΠΣ.

Από ενάρξεως εφαρμογής, τα αιτήματα συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση, που θα υποβάλλονται στις Δημόσιες Υπηρεσίες, θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στο αρμόδιο Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τόπου κατοικίας του αιτούντος). Στη συνέχεια, θα καλείται ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τα απαραίτητα ασφαλιστικά στοιχεία για να ξεκινήσει η διαδικασία ανακεφαλαίωσης του χρόνου ασφάλισης.

Με τη νέα διαδικασία, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΙΚΑ, μειώνεται από 2 έως 8 μήνες ο χρόνος που μεσολαβεί από την υποβολή του αιτήματος στις Δημόσιες Υπηρεσίες, μέχρι την γνωστοποίησή του στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και κατ’ επέκταση ο συνολικός χρόνος απονομής των συντάξεων.

2. Αντικατάσταση χειρόγραφων ΔΑΝΣ και ΔΑΜ με ηλεκτρονικά

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους συνταξιούχους,καταργείται η χειρόγραφη συμπλήρωση των ΔΑΝΣ (Δελτίο Αναγγελίας Νέων Συνταξιούχων) και ΔΑΜ (Δελτίο Αναγγελίας Μεταβολών) που δημιουργούνται για την επεξεργασία της πληρωμής των συντάξεων στο μηχανογραφικό σύστημα της ΗΔΙΚΑ και ενεργοποιείται ηλεκτρονική διαδικασία μέσω του ΟΠΣ-ΙΚΑ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΙΚΑ, με την ηλεκτρονική συμπλήρωση αυτών των δελτίων επιτυγχάνεται: α) Η ελαχιστοποίηση των λαθών αποτύπωσης των δεδομένων, β) η μείωση, τουλάχιστον κατά 2 μήνες, του χρόνου αναμονής της πληρωμής της σύνταξης, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και γ) η μείωση της επισκεψιμότητας των συνταξιούχων στα Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων και η εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού.

 

Νάσος Χατζητσάκος

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here