Mέχρι τις 16 Αυγούστου ψηφίζουμε (…….) για το αν θέλουμε τη θερινή ώρα ή όχι

Σε εξέλιξη βρίσκεται  η ψηφοφορία για τη διατήρηση της θερινής ώρας στακράτημέλη της ΕΕ ή για την κατάργησή της.

Στις 16 Αυγούστου η ηλεκτρονική κάλπη κλείνει.

Η πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση δρομολογήθηκε από την Κομισιόν αρχές Ιουλίου. Καλούνται οι πολίτες  να ψηφίσουν για τη χρησιμότητα ή μή της αλλαγής ώρας, δίνοντας το e mail τους, δηλώνοντας τη χώρα τους, ψηφίζοντας τον λόγο που θέλουν ή δεν θέλουν να αλλάζει η ώρα αλλά δεν τους ρωτάει αν θέλουν να αποφασίζει εθνικά κάθε χώρα τι θα κάνει -ρωτάει μόνο για συλλήβδην απόρριψη ή έγκριση για όλα τα κράτη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκινά δημόσια διαβούλευση, σχετικά με την αλλαγή της ώρας δύο φορές τον χρόνο μετά και απο σχετική απόφαση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.  Στόχος είναι να διαπιστώσει αν η κοινή γνώμη στην Ευρώπη θέλει να διατηρηθεί ή να καταργηθεί η υποχρεωτική αλλαγή της ώρας κάθε έξι μήνες.

Η αλλαγή αυτή έχει θεσμοθετηθεί από την ΕΕ, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η μεταβαλλόμενη διάρκεια του φωτός της ημέρας και να αξιοποιείται καλύτερα η διαθέσιμη ηλιοφάνεια. Οι πολίτες και φορείς καλούνται τώρα να εκφράσουν τις απόψεις τους, συμπληρώνοντας έως τις 16 Αυγούστου ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ (και στα ελληνικά).

Εδώ μπορείτε να ψηφίσετε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανακοινώσει σχετικά οτι η ώρα αλλάζει υποχρεωτικά στα κράτη μέλη κάθε έξη μήνες αλλά πρέπει να διαπιστωθεί  αν η κοινή γνώμη στην Ευρώπη θέλει να διατηρηθεί ή να καταργηθεί η «ενεργειακή οικονομία» που υποτίθεται ότι ήταν και το κινητρο της αλλαγής.

Υπενθυμίζεται ότι στην αλλαγή της ώρας αντιδρούν κυρίως τα βόρεια κράτη που παρουσίασαν και πρόσφατα μελέτες ότι βλάπτεται η υγεία τους.

Η Κομισιόν θέλει να συγκεντρώσει τις απόψεις των Ευρωπαίων πολιτών και των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με το επίμαχο ζήτημα χωρίς όμως και να μας λέει αν η γνώμη μας θα είναι δεσμευτική ή θα τεθεί απλά στα υπ΄όψιν.

Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν εδώ και πολύ καιρό ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα, οι οποίες χρονολογούνται από τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970, κυρίως για εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και με στόχο την αύξηση της κατανάλωσης -αυτό δεν το δήλωσαν ποτέ επισήμως, αλλά ήταν απο τα βασικότερα κινητρα. Αυτό εγινε το βασικότατο κίνητρο όταν πλέον διαπιστώθηκε ότι στην πράξη η εξοικονόμηση ενέργειας ήταν «ίσα βάρκα ίσα πανιά» (πιο νυσταγμένοι εργαζόμενοι, περισσότερες υπερωρίες,  λιγότερη χρήση ηλεκτρισμου για φωτισμό αλλά μεγαλύτερη χρήση θερμαντικών μέσων  ή κλιματιστικών ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος κάθε χώρας κ.λπ.)

Οι τρέχουσες ρυθμίσεις στην ΕΕ ισχύουν από το 1984 και διέπονται από την οδηγία 2000/84/EΚ, η οποία θεσπίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να περνούν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και να επανέρχονται στη χειμερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Στόχος της ΕΕ ήταν να ενοποιηθούν οι διαφορετικές εθνικές ημερομηνίες μετάβασης στη θερινή ώρα, ώστε να διασφαλισθεί με τον τρόπο αυτό  μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την αλλαγή της ώρας εντός της ενιαίας αγοράς.

Η διάρκεια του φωτός της ημέρας ποικίλλει όμως  ανάλογα με τη γεωγραφικό πλάτος στο οποίο βρίσκεται καθε κράτος.

Σύμφωνα με την Κομισιόν οι έρευνες για τα αποτελέσματα της θερινής ώρας δείχνουν τα εξής:

– Εσωτερική αγορά: η μη συντονισμένη αλλαγή της ώρας από τα κράτη μέλη θα ήταν επιζήμια για την εσωτερική αγορά, καθώς θα είχε ως συνέπεια υψηλότερο κόστος για το διασυνοριακό εμπόριο, προβλήματα στις μεταφορές, τις επικοινωνίες και τα ταξίδια, καθώς και χαμηλότερη παραγωγικότητα στην εσωτερική αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

– Ενέργεια: η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας ως αποτέλεσμα της θερινής ώρας είναι οριακή (δηλαδή διαπίστωσαν ότι είναι ασήμαντη, χωρίς όμως να λένε και ποιες χώρες ήταν στο επίκεντρο της συγκεκριμένης έρευνας)

– Υγεία: οι ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα εκτιμάται ότι έχουν θετικό αντίκτυπο που συνδέεται με τη δυνατότητα περισσότερων υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής. Από την άλλη, τα αποτελέσματα χρονοβιολογικών ερευνών δείχνουν ότι οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο βιορυθμό μπορεί να είναι σοβαρότερες απ’ ό, τι θεωρείτο στο παρελθόν (κυρίως για τις βόρειες χώρες προσθέτουμε εμείς, επειδή οι αντίστοιχες έρευνες εκεί έγιναν). Το ισοζύγιο των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων παραμένει ασαφές.

– Οδική ασφάλεια: παραμένει επίσης ασαφής η σχέση μεταξύ των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα και της συχνότητας των τροχαίων ατυχημάτων. Η στέρηση ύπνου επειδή τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα μπροστά την άνοιξη, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Από την άλλη, οι περισσότερες ώρες με φως της ημέρας τα καλοκαιρινά βράδια θεωρείται ότι έχουν θετικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια.

– Γεωργία: οι ανησυχίες του παρελθόντος για τις διαταραχές του βιορυθμού των ζώων και τις αλλαγές στις ώρες αρμέγματος λόγω της μεταβολής της ώρας έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαλειφθεί χάρη στη χρήση νέου εξοπλισμού, τεχνητού φωτισμού και αυτοματοποιημένων τεχνολογιών. Επίσης, μία επιπλέον ώρα με φως το καλοκαίρι μπορεί να αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο, επειδή επιτρέπει την επιμήκυνση των ωρών απασχόλησης σε υπαίθριες δραστηριότητες, όπως η δουλειά στα χωράφια και η συγκομιδή.

Η Φινλανδία και η Λιθουανία θέλουν να καταργηθεί η εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχετικο  ψήφισμά του επισήμανε ότι έχει καθοριστική σημασία να διατηρηθεί ένα ενιαίο καθεστώς στην ώρα εντός της ΕΕ. Σε απάντηση στο ψήφισμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να αξιολογήσει τις δύο κύριες εναλλακτικές επιλογές:

διατήρηση των ισχυουσών ρυθμίσεων της ΕΕ για τη θερινή ώρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2000/84/EΚ ή

– κατάργηση της ισχύουσας εξαμηνιαίας αλλαγής της ώρας σε όλα τα κράτη μέλη και απαγόρευση των περιοδικών αλλαγών. Κάθε κράτος μέλος θα μπορεί να αποφασίσει για την καθιέρωση μόνιμης θερινής ή χειμερινής ώρας.

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here