Καταγγελία Ιντραλότ στο ΧΑΑ για κερδοσκοπικά παιγνίδια με την μετοχή της

Καταγγελία-αναφορά προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατέθεσε η Intralot, χαρακτηρίζοντας αδικαιολόγητη την έντονη διακύμανση της μετοχής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επισημάνει ότι δεν συνάδει με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και του ομίλου ή οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη ή γεγονός. «Κατά την εκτίμησή μας οφείλεται σε ανυπόστατες φήμες» αναφέρει.

Η εταιρεία θα εξετάσει επίσης τη λήψη πρόσθετων μέτρων με στόχο «την προάσπιση της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας της έναντι τέτοιων ανυπόστατων φημών και την υπεράσπιση των συμφερόντων της και των επενδυτών της».

Για λόγους πληρότητας επισημαίνει ακόμη τα ακόλουθα:

  1. Η εταιρεία μας συνολικά ακολουθεί μια απόλυτα διαφανή πολιτική ενημέρωσης των ελεγκτικών αρχών, των μετόχων και του επενδυτικού κοινού γενικότερα. Η οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας και του ομίλου περιγράφονται αναλυτικά και με απόλυτη διαφάνεια στις πρόσφατα δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, στα ενημερωτικά δελτία στις παρουσιάσεις των επενδυτών καθώς και σε όλα τα στοιχεία που έχουμε γνωστοποιήσει το επενδυτικό κοινό και είναι στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας.
  2. Η INTRALOT έχει πρόσφατα υποβληθεί σε επιπρόσθετους και εκτεταμένους ελέγχους των οικονομικών στοιχείων της στο πλαίσιο των αυστηρών προϋποθέσεων που απαιτούνται από το διεθνές τραπεζικό σύστημα για την έκδοση εταιρικών ομολόγων στη διεθνή αγορά.
  3. Οι εταιρείες του Ομίλου υποβάλλονται τακτικά σε αυστηρούς ελέγχους στο πλαίσιο των διεθνών διαγωνισμών διεκδίκησης και υλοποίησης μακροχρόνιων έργων στο εξωτερικό, που διενεργούνται από κρατικούς φορείς, και αποσκοπούν μεταξύ άλλων, στην επιβεβαίωση της χρημοτο-οικονομικής φερεγγυότητας του Ομίλου και στη δυνατότητα να πραγματοποιεί έγκαιρα τις απαιτούμενες σημαντικές επενδύσεις.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here