Και τα μέλη ΚΟΙΝΣΕΠ στο πρόγραμμα αποζημιώσεων των 800 ευρώ

Και τα ενεργά μέλη των συνεταιρισμών εργαζομένων του νόμου 4430/2016 που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του υπουργείου Εργασίας θα λάβουν την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ. Εξαιρούνται όσοι εκ των συνεταιριστών έλαβαν επίδομα ανεργίας από την 1.1.2020 έως 30.4.2020 ή έχουν λάβει την ειδική αποζημίωση με ΚΑΔ ελεύθερων επαγγελματιών.

Σύμφωνα με τροποποίηση της ΚΥΑ 16073/287/22.4.20, που αναμένεται να εκδώσει η κυβέρνηση, εκτός των συνεταιριστών, η ειδική αποζημίωση θα καταβληθεί επίσης και στις εξής κατηγορίες εργαζομένων:

– Σε εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχει/ουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπέρασαν το 50% (στην αρχική υπουργική απόφαση ήταν για 30%) των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020 έως και 20/4/2020.

– Σε εργαζόμενους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού με επαγγέλματα βάσει της στατιστικής ταξινόμησης των επαγγελμάτων κατά ΣΤΕΠ92 που καταγράφονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, οι οποίοι απασχολήθηκαν με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου από 15.2.2020 ως 20.3.2020 που έληξαν πρόωρα ή έληξαν αφού παρήλθε ο συμφωνημένος χρόνος σε επιχειρήσεις – εργοδότες που υπάγονται σε έναν από τους ΚΑΔ 90.01,90.02,90.03,90.04 ή με βραχυχρόνιες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, μιας ή δύο ημερών, με συμβατικό χρόνο λήξης και έναρξης εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις.

– Σε εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται για λογαριασμό περισσότερων του ενός εργοδοτών – φυσικών προσώπων (αυτοαπασχόληση) που δεν έχουν συστήσει νομικό πρόσωπο και δεν αποτελούν κοινωνία και υπάγονται στις εξαιρέσεις της παρ 14.1 του άρθρου 14 της υπουργικής απόφασης με αριθμό 40331/Δ1.13521/2019 – ΦΕΚ 3520/Β/19-9-2019 όπως ισχύει από και έχουν ημέρες ασφάλισης e-ΕΦΚΑ από 1.12.2019 ως και 29.2.2020.

– Σε προπονητές καλαθοσφαίρισης με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ενεργών μελών του σωματείων του ερασιτεχνικού αθλητισμού που είναι καταχωρημένοι στο μητρώο μελών του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών καλαθοσφαίρισης.

Print Friendly, PDF & Email

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Μην γράφετε ότιναναι η είδηση αφορά μόνο τους συνεταιρισμούς εργαζομένων που ΔΕΝ είναι ΚοινΣΕπ, μάθετε πρώτα τι γράφει η είδηση και μετά γράψτε τα και είσαστε και ΚοινΣΕπ ΕΛΕΟΣ δηλαδή!!!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here