ΗΡΩΝ: Μετά από 13 χρόνια, πρωτοπορεί σήμερα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας – Συνέντευξη με τον Διευθυντή Πωλήσεων του Ομίλου Φ. Οικονομίδη

Όλα ξεκίνησαν με στόχο το 2004. Σε μια άλλη Ελλάδα που στον οικονομικό τομέα τρέχει με χίλια αλλά στον ενεργειακό, αγωνιά να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της εποχής. Σε αυτά τα πλαίσια, o Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μητρική εταιρεία του ΗΡΩΝ, σχεδιάζει και αναπτύσσει τον πρώτο ιδιωτικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα, ονομαστικής ισχύος 150MW. Το έργο υλοποιείται επιτυχώς και ξεκινά να λειτουργεί, με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Αυτό ήταν το πρώτο βήμα για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και το πρώτο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής για τον ΗΡΩΝ, που δημιουργήθηκε έξω από την πόλη της Θήβας.

Η διαδρομή έχει μόνο θετικά πρόσημα για την πορεία του ΗΡΩΝ, καθώς από το 2007 μέχρι το 2009 ο Όμιλος αναπτύσσει και ολοκληρώνει επιτυχώς την κατασκευή και ενός δεύτερου, μεγαλύτερου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο, ισχύος 435 MW.

Δεκατρία χρόνια μετά το 2004, κι αφού μεσολαβούν σημαντικές αλλαγές στο χώρο της ενέργειας, ο Όμιλος ΗΡΩΝ έχει πετύχει να βρίσκεται κατά την τελευταία πενταετία στην πρωτοπορία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, φθάνοντας να εκπροσωπεί πάνω από το 3% της συνολικής κατανάλωσης της χώρας.

Για την πορεία του ΗΡΩΝ και την παρουσία του σήμερα στο χώρο της ενέργειας, μιλάει στο Presspublica ο Διευθυντής Πωλήσεων του Ομίλου, χημικός μηχανικός Φώτης Οικονομίδης.

Ποια είναι η εικόνα του Ομίλου σήμερα;

Μετά από μια υπερδεκαετή επιτυχημένη πορεία στην αγορά ενέργειας, ο Όμιλος ΗΡΩΝ κατέχει και λειτουργεί δύο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με παραγωγικό δυναμικό 600 ΜW, που αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στο 5% της εγκατεστημένης ισχύος της χώρας από συμβατικές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες.

Διαθέτει επιπλέον ισχυρή παρουσία από το 2010 στην αγορά της λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με μερίδιο αγοράς που ανέρχεται στο 3%, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει διαρκώς τη θέση του στον τομέα της προμήθειας Φυσικού Αερίου σε μεγάλους τελικούς καταναλωτές, στα πλαίσια της σταδιακής απελευθέρωσης του τομέα. Επομένως, μετά από μια τόσο επιτυχημένηπορεία, ο Όμιλος έχει θέσει ισχυρότατες βάσεις για την παροχή ολοκληρωμένων και καθετοποιημένων υπηρεσιών ενέργειας, προς το σύνολο των αγορών ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου .

Πότε απελευθερώνεται η αγορά ενέργειας στη χώρα μας;

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε.,το πρώτο χρονικό ορόσημο για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στον τομέα της λιανικής, ήταν η 1η Ιανουαρίου του 2004, ημερομηνία κατά την οποία για πρώτη φορά, θεσμοθετείται η δυνατότητα επιλογής Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για σημαντική μερίδα τελικών καταναλωτών. Το άνοιγμα της αγοράς ολοκληρώνεται το 2007, ορόσημο κατά το οποίο όλοι οι τελικοί καταναλωτές χαρακτηρίζονται ως Επιλέγοντες Πελάτες και μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, τον Προμηθευτή της αρεσκείας τους.

Ποια είναι η σχέση του ΗΡΩΝ με την Πράσινη Ενέργεια;

Ο Όμιλος ΗΡΩΝ, μέσω της λειτουργίας των δύο σταθμών βάσης με χρήση φυσικού αερίου, σε κάθε περίπτωση συνεισφέρει με θετικό πρόσημο στο ενεργειακό ισοζύγιο και στο περιβάλλον. Αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ενός αποδοτικού και καθαρού καυσίμου, με χαμηλές εκπομπές αερίων ρύπων, συγκριτικά με άλλες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και διεθνώς, για την παραγωγή ενέργειας.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ιδρυτής και κατά 50% μέτοχος του Ομίλου ΗΡΩΝ, ενισχύει διαρκώςτον ισχυρό ενεργειακό βραχίονα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, πρωτοπορεί στο χώρο της πράσινης ενέργειας αδιαλείπτως από το 1994, μέσω της αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού της χώρας, αλλά και όλων των λοιπών πηγών ανανεώσιμης παραγωγής (νερό, ήλιος, βιομάζα, κ.α.). Περαιτέρω, ο διεθνής εταίρος του Ομίλου ΗΡΩΝ, ο Όμιλος ENGIE, κορυφαίος ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας στον κόσμο, κατέχει ήδη ποσοστό 19.5% επί της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του σε έργα ΑΠΕ, ενώ πλέον επενδύει συστηματικά σε ποσοστό 50% επί των νέων έργων παραγωγής ενέργειας, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Πότε μπαίνει ο ΗΡΩΝ στον τομέα της λιανικής πώλησης;

Ο ΗΡΩΝ ξεκίνησε πρώτος τις λειτουργικές του δραστηριότητες στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές από το 2005.

Ποιοι ιδιωτικοί προμηθευτές κυριαρχούν σήμερα στην αγορά;

Oι καθετοποιημένες εταιρείες του κλάδου, οι οποίες διαθέτουν σύγχρονους σταθμούς βάσης και αποτελούν πυλώνα ευστάθειας για την κάλυψη των αναγκών ενέργειας της χώρας, είναι πλέον οι παίκτες που πρωτοστατούν στο άνοιγμα της λιανικής αγοράς. Η ισχυρή μετοχική βάσηκαι το παραγωγικό δυναμικό υψηλής απόδοσης που διαθέτουν, αποτελούν τα θεμελιώδη συστατικά στοιχεία με τα οποία πορεύονται διαχρονικά, πρωταγωνιστώντας στη νέα εποχή.
Βεβαίως, στην αγορά έχουν εμφανιστεί και μικρότεροι παίκτες χωρίς μετοχικό, τεχνολογικό και οικονομικό υπόβαθρο.

Τι μερίδιο αγοράς κατέχει ο ΗΡΩΝ;

Ο ΗΡΩΝ, υλοποιώντας συστηματικά το πλάνο ανάπτυξης του Ομίλου κατά την τελευταία πενταετία, αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων ιδιωτών προμηθευτών ρεύματος, με μερίδιο αγοράς το οποίο ξεπέρασε το 3% μέσα στο 2016. Καλύπτουμε πλέον δηλαδή το 3% της τελικής κατανάλωσης στη χώρα. Αξίζει δε να επισημανθεί ότι εντός του 2016, τα μερίδια αγοράς της ΔΕΗ περιορίστηκαν για πρώτη φορά κάτω από το 90% στη λιανική αγορά, καταγράφοντας ένα πρώτο σημαντικό ορόσημο, στη διαδρομή της εθνικής υποχρέωσης για το σταδιακό άνοιγμα τις αγοράς, με ορίζοντα τον κεντρικό στόχο το50% μερίδιο αγοράς για τη ΔΕΗ το 2020.

Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεστε κυρίως;

Ο ΗΡΩΝ ξεκίνησε επικοινωνώντας συστηματικά με αναλύσεις και προσφορές τα οφέλη της αλλαγής παρόχου στους καταναλωτές μέσης τάσης, δηλαδή στη βιομηχανία και στις μεγάλες εμπορικές εγκαταστάσεις. εμπορικά κέντρα , κλινικές, κλπ. Την τελευταία τριετία, γίνονται σημαντικά και συστηματικά βήματα διείσδυσης της εταιρίας μας στο σύνολο των καταναλωτών της χώρας, δηλαδή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στον οικιακό τομέα.

Σε αριθμούς το πελατολόγιό σας;

Ο ΗΡΩΝ σήμερα εκπροσωπεί περίπου 1.000 μεγάλους καταναλωτές, εκ των οποίων 700 βιομηχανικές εγκαταστάσεις και περίπου 300 εμπορικοί καταναλωτές, όπως εμπορικά κέντρα, κλινικές, και λοιπές εμπορικές εγκαταστάσεις μέχρι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλυσίδες ηλεκτρονικών ειδών, τηλεπικοινωνίες , τράπεζες και άλλες συναφείς δραστηριότητες που περιλαμβάνουν σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων. Αυτή υπήρξε η βάση κατά την πρώτη περίοδο ανάπτυξης.

Όπως αναφέραμε, ο ΗΡΩΝ υλοποιεί συστηματικά το πλάνο για τη διείσδυσή στο σύνολο των καταναλωτών της χώρας, απολαμβάνοντας ήδη την εμπιστοσύνη χιλιάδων επαγγελματιών και οικιακών καταναλωτών.

Προς τα εκεί ανοίγετε δηλαδή τα πανιά σας..

Αυτή είναι η στόχευση μας για το άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον. Σε αυτό το μοτίβο θα κινηθούμε σύμφωνα με τα πλάνα της εταιρείας, δεδομένης της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης της αγοράς για ανταγωνιστικές προτάσεις και λύσεις, που καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης αλλά και όλων των νοικοκυριών της χώρας.

Είναι πιο δύσκολο να απευθυνθείτε σε οικιακούς καταναλωτές;

Η χώρα περνά εδώ και αρκετά χρόνια μία φάση έντονης οικονομικής κρίσης. Τα νοικοκυριά της χώρας καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τους, στις πλέον απαιτητικές συνθήκες. Σε αυτά τα πλαίσια, ο ΗΡΩΝ προσφέρει μία από τις πλέον ανταγωνιστικές και ολοκληρωμένες λύσεις για τον οικιακό τομέα. Με την αξιοπιστία των μετόχων του, με σημαντικές επενδύσεις άνω των 400 εκατ. € στις σύγχρονες παραγωγικές μονάδες του, με την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει εδώ και χρόνια από εκατοντάδες μεγάλες επιχειρήσεις και χιλιάδες νοικοκυριά της χώρας θεωρούμε ότι αποτελεί την πρώτη επιλογή στην απόφαση αλλαγής παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πιο βασικό όμως είναι η τιμή;

Εξ ορισμού η ανταγωνιστικότητα στη τιμή αποτελεί το βασικό κίνητρο για την αρχική επιλογή αλλαγής προμηθευτή. Ωστόσο, υπάρχει μία σειρά από βασικούς παράγοντες που κάθε τελικός καταναλωτής πρέπει να λαμβάνει υπόψιν, προκειμένου να καταλήξει στην τελική του επιλογή. Συγκεκριμένα: H αξιοπιστία και η ασφάλεια που παρέχει έκαστος προμηθευτής, το παραγωγικό δυναμικό που διαθέτει, η διαχρονική παρουσία του στον τομέα, το πελατολόγιο που διαθέτει, η πελατοκεντρική φιλοσοφία που τον διακρίνει, η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

Οι εξειδικευμένες λύσεις που ο Όμιλος ΗΡΩΝ προσφέρει ήδη για τους μεγαλύτερους καταναλωτές, όπως, ενεργειακές επιθεωρήσεις, μελέτες και τεχνικοοικονομικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας είναι επίσης σημαντικά στοιχεία που μας διαφοροποιούν σημαντικά σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Για αυτό και τέτοιος ανταγωνισμός στα διαφημιστικά πακέτα;

Ο τομέας βρίσκεται σε μία φάση σταδιακής εξωστρέφειας και εντατικοποίησης της επικοινωνίας του με τους τελικούς καταναλωτές, προκειμένου να κάνει γνωστές τις εναλλακτικές επιλογές που προσφέρονται.

Περαιτέρω πληροφόρηση επί των προσφερόμενων τιμών και συνοδευτικών όρων, διατίθεται σε πλήρη έκταση στο διαδίκτυο, στις επίσημες ιστοσελίδες όλων των προμηθευτών. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν το σύνολο των ανταγωνιστικών πακέτων που προσφέρονται, καθώς και το σύνολο των λοιπών παραγόντων ενδιαφέροντος. Η σωστή και σαφής επικοινωνία, η ουσιαστική γνώση και η αξιολόγηση είναι η δύναμη και το ορθό κριτήριο τελικής επιλογής για όλους μας.

Για ποιους λόγους να προτιμήσει τον όμιλο ΗΡΩΝ ο καταναλωτής;

Ο ΗΡΩΝ στην παρούσα φάση προσφέρει το πλέον ανταγωνιστικό και ολοκληρωμένο πακέτο της αγοράς για τους οικιακούς καταναλωτές, με τελική ωφέλεια που αγγίζει το 30% επί της καθαρής αξίας του ρεύματος στο λογαριασμό κάθε νοικοκυριού, για όλη τη χρονική περίοδο ισχύος του προγράμματος, με απόλυτη διαφάνεια, για όλους. Ταυτόχρονα, συνεχίζει την μακροχρόνια στήριξη όλων των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, προσφέροντας ισχυρή ανταγωνιστικότητα στις τιμές και δίνοντας επιπλέον κίνητρα για τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας μέσω προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Αυτό το όφελος είναι καθαρό;

Είναι απολύτως καθαρό, διάφανο και εύκολα μετρήσιμο. Αφορά όλους τους καταναλωτές, χωρίς περιορισμούς η κριτήρια επιλογής, πέραν των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Το όφελος αναφέρεται στο κομμάτι της κατανάλωσης;

Το οικονομικό όφελος που απολαμβάνουν οι  επιλέγουν καθημερινά τα προγράμματά μας, αναφέρεται στην καθαρή αξία του ρεύματος, δηλαδή στο λεγόμενο Ανταγωνιστικό Σκέλος του λογαριασμού.

Αν κάποιος φύγει από τη ΔΕΗ και έρθει στον ΗΡΩΝ τι αλλαγές γίνονται;

Το μόνο που αλλάζει, είναι ο λογαριασμός του ρεύματος. Η λήψη των ενδείξεων του μετρητή και όλα τα λοιπά ζητήματα τεχνικής υποστήριξης του δικτύου, είναι υπηρεσίες που συνεχίζουν να προσφέρονται στους καταναλωτές από το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ).

Είναι δηλαδή μια απλή διαδικασία;

Πρόκειται για απλούστατη διαδικασία που περιλαμβάνει τη συμπλήρωση μίας μονοσέλιδης αίτησης, συνοδευόμενης από το λογαριασμό του καταναλωτή. Οι λοιπές ενέργειες για να γίνει κάποιος πελάτης του ΗΡΩΝ αναλαμβάνονται πλήρως από την εταιρεία μας και εντός ολίγων ημερών εκκινεί η ενεργοποίηση της συνεργασίας με την εταιρεία μας.

Το σκάνδαλο της Εnerga Power λειτούργησε θετικά ως προς το να θωρακιστεί το θεσμικό πλαίσιο;

Σήμερα η αγορά της ενέργειας διαθέτει ώριμο θεσμικό πλαίσιο το οποίο προστατεύει το τελικό καταναλωτή και δεν αφήνει ερωτηματικά ως προς τη λειτουργία της αγοράς. Κατά σημαντική έννοια, τα ζητήματα του παρελθόντος, προσέφεραν σημαντικές εμπειρίες και διδάγματα, για την θεσμική – ρυθμιστική ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς.

Ποια είναι η εικόνα της αγοράς σε αυτό το επίπεδο;

Σήμερα το timing για τον τελικό καταναλωτή είναι το καλύτερο δυνατό. Η ωριμότητα της αγοράς, τα προσφερόμενα πακέτα, οισυνοδευτικές υπηρεσίες, και οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, συνιστούν θετικούς παράγοντες για τους καταναλωτές, προκειμένου να αξιοποιήσουν άμεσα τις εναλλακτικές επιλογές που διαθέτουν.

Με σταθερά αυξανόμενο ρυθμό διείσδυσης στον οικιακό και επαγγελματικό τομέα και μερίδια αγοράς που ξεπερνούν πλέον το 12% για τους εναλλακτικούς προμηθευτές, έχουν τεθεί οι βάσεις για την επόμενη ημέρα της απελευθέρωσης της αγοράς.

Το σκάνδαλο πάντως λειτούργησε αρνητικά για τους καταναλωτές;

Κάθε επιχειρηματικό εγχείρημα με ανεπιτυχή κατάληξη προκαλεί αρνητικούς συνειρμούς. Βέβαια αν δει κανείς με ρεαλισμό τα πράγματα, οι καταναλωτές που εκπλήρωσαν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους δεν ζημιώθηκαν. Το θεσμικό πλαίσιο ενεργοποίησε άμεσα τις πρόνοιες για την προστασία τους και μετέβησαν σταδιακά στον προμηθευτή της επιλογής τους. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε περάσει εδώ και αρκετό διάστημα στη νέα εποχή της ενέργειας, με απολύτως αξιόπιστες επιλογές για όλους.

Εάν ανακληθεί η άδεια μιας εταιρείας που πάνε οι καταναλωτές;

Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι καταναλωτές μεταβαίνουν άμεσα στον προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου για επαρκές διάστημα, προκειμένου να επιλέξουν τον επόμενο προμηθευτή τους.

Πάει δηλαδή αυτοδίκαια στη ΔΕΗ, δεν σταματάει η παροχή, δε μένει χωρίς ρεύμα;

Δε σταματάει ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Πρόκειται για μία μεταβατική κατάσταση που παρέχει απόλυτη προστασίαστους καταναλωτές.

Χωράει η δική μας αγορά τόσους πολλούς παρόχους;

Η επόμενη ημέρα της αγοράς εκτιμούμε βάσιμα ότι θα περιλαμβάνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους επιχειρηματικούς ομίλους που επενδύουν συστηματικά στους τομείς της παραγωγής, των ενεργειακών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Τι εκτιμάτε ότι θα συμβεί;

Κατά την άποψή μας, τη διαφορά θα κάνουν οι επενδύσεις στις υποδομές, στην τεχνολογική αναβάθμιση της ενεργειακής αλυσίδας και στις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Αυτοί δηλαδή που έχουν παραγωγή θα επικρατήσουν στην αγορά;

Το παραγωγικό δυναμικό προσφέρει το συγκριτικό πλεονέκτημα της οικονομικής καθετοποίησης και της εξισορρόπησης του ρίσκου σε μία αγορά που από τη φύση της είναι ευμετάβλητη στις τιμές, σύμφωνα με διεθνείς αλλά και εθνικές παραμέτρους που μεταβάλλονται στην περίοδο του χρόνου.

Δεδομένου ότι στην ελληνική αγορά υπάρχουν συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι με ισχυρό παραγωγικό δυναμικό, ισχυρή μετοχική σύνθεση και πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά, είναι εύλογο να ειπωθεί ότι αυτοί θα είναι οι πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας.

Στο κομμάτι της πράσινης ενέργειας, ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ομίλουΗΡΩΝ;

Ο Όμιλος ΗΡΩΝ είναι το επιτυχές αποτέλεσμα της κοινοπραξίας των Ομίλων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ENGIE. Δεδομένου ότι ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι leader στον τομέα των ΑΠΕ στην Ελλάδα, με ταυτόχρονη ισχυρή διεθνή παρουσία και ο Όμιλος ΕΝGIE διαθέτει ήδη το 20% του παραγωγικού δυναμικού του μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο ΗΡΩΝ περιλαμβάνει ήδη στα επιχειρηματικά του πλάνα σχεδιασμούς και εφαρμογές για έργα ΑΠΕ, αποκεντρωμένες εφαρμογές παραγωγής ενέργειας και λύσεις εξοικονόμησης /ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, στα πλαίσια της υψηλής τεχνογνωσίας και εμπειρίας των μετόχων του.

Τι είναι το Πιστοποιητικό Πράσινης Ενέργειας;

Πρόκειται για πιστοποίηση προέλευσης της καταναλισκόμενης ενέργειας ενός εκάστου καταναλωτή, από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο ΗΡΩΝ, σε συνεργασία με τη μητρική εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, πρωτοπορώντας εκ νέου και σε αυτόν τον τομέα, παρέχει ήδη σχετικά πιστοποιητικά προέλευσης πράσινης ενέργειας σε μεγάλους καταναλωτές ενέργειας που εκπροσωπεί.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here