Ιδρύεται Φορέας Διαχείρισης του Ελληνικού

Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.

Σκοπός του ιδρυόμενου Φορέα, ο οποίος θα έχει τη μορφή ΝΠΙΔ, είναι η διαχείριση και η λειτουργία όλων των κοινόχρηστων χώρων, υποδομών, έργων και εξοπλισμού που βρίσκονται εντός του πρώην αεροδρομίου, όταν θα υλοποιηθεί η αξιοποίησή του, καθώς και η είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρεώσεων.

Ειδικότερα, ο Φορέας θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, την περισυλλογή και μεταφορά απορριμμάτων, την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού, τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους, τη συντήρηση και διαχείριση οδικών υποδομών, την ονομασία των οδών, πλατειών, την τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και την αρίθμηση κτισμάτων.

Επιπλέον, θα έχει την αρμοδιότητα για τη διενέργεια δημοπρατήσεων, την έγκριση, τον έλεγχο και την παραλαβή έργων και εργασιών, τη συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών του πάσης φύσεως εξοπλισμού, καθώς και τη φύλαξή του και την παραλαβή και αποθήκευση των πάσης φύσεως εφοδίων και υλικών συντήρησης, καθώς και τη διαχείριση αυτών.

Στις αρμοδιότητες του Φορέα, αντίθετα, δεν συμπεριλαμβάνεται η έκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής.

Οι πόροι και τα έσοδα του φορέα θα προέρχονται, μεταξύ άλλων, από το υπουργείο Οικονομικών, από την παροχή υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση του σκοπού του, από ενισχύσεις από την Ε.Ε., αλλά και από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν οι δήμοι εντός των οποίων βρίσκεται το ακίνητο για τη χρήση κοινοχρήστων χώρων, για ηλεκτροφωτισμό και αποκομιδή των απορριμμάτων.

Ο τρόπος υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών, το ύψος και ο συντελεστής τους, καθώς επίσης και ο τρόπος είσπραξής τους προσδιορίζονται με απόφαση του Φορέα και εγκρίνονται με κοινή υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου θα είναι εννεαμελής και θα απαρτίζεται από ένα μέλος, υποδεικνυόμενο από τους δήμους εντός των οποίων βρίσκεται το ακίνητο, ως πρόεδρο, τρία μέλη, υποδεικνυόμενα από τον δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, ένα μέλος, από τον δήμο Γλυφάδας, ένα μέλος από τον δήμο Αλίμου, από ένα μέλος θα ορίζουν οι υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών και ένα μέλος θα ορίζεται από τη διοίκηση της εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε.».

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here