Ιδρύεται Δικαστική Αστυνομία-Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο

Σε διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη δημιουργία δικαστικής αστυνομίας, η οποία θα υποβοηθά το έργο των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών.

Συγκεκριμένα, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνιστάται «Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας» αποτελούμενη από μία Κεντρική Υπηρεσία, η οποία εδρεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από Περιφερειακά Τμήματα, καθένα από τα οποία εδρεύει σε αντίστοιχο Δικαστήριο ή Εισαγγελία. Διαιρείται σε Πολιτικό και Αστυνομικό Κλάδο.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι υπάλληλοι της Δικαστικής Αστυνομίας είναι ανακριτικοί υπάλληλοι κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Δικαστικής Αστυνομίας υπάγονται ιδίως:
α) η κατόπιν εισαγγελικής εντολής διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και προανακριτικών πράξεων,
β) η εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης ή η κατά νόμο διενέργεια αυτόφωρων συλλήψεων,
γ) η επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων,
δ) η εκτέλεση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων,
ε) η ευταξία των δικαστικών συνεδριάσεων και η φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων,
στ) η υποβοήθηση των αρμοδίων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών στην εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής,
ζ) η παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων των οποίων η μελέτη και ανάλυση απαιτεί ειδικές γνώσεις. Κατόπιν σχετικών γραπτών αιτημάτων από δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές μπορούν να συντάσσονται από τους υπαλλήλους της Δικαστικής Αστυνομίας γραπτές εκθέσεις επί συγκεκριμένων επιστημονικών ή τεχνικών θεμάτων. Αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τα αναγκαία στοιχεία του κύρους τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εκθέσεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές δεν εμποδίζονται να διατάξουν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου επί των αυτών επιστημονικών ή τεχνικών θεμάτων, επί των οποίων έχει προηγηθεί γραπτή επιστημονική ή τεχνική έκθεση της Δικαστικής Αστυνομίας.
η) η βεβαίωση αξιόποινων πράξεων, των οποίων οι υπάλληλοι της Δικαστικής Αστυνομίας λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
θ) κάθε άλλη διαδικαστική πράξη που θα της ανατεθεί από τις αρμόδιες Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές.

Τα όργανα της Δικαστικής Αστυνομίας μπορούν να ζητούν τη συνδρομή όλων των κρατικών υπηρεσιών, ιδίως των αστυνομικών, φορολογικών, ελεγκτικών, λιμενικών και προξενικών Αρχών, καθώς και των Ανεξάρτητων Αρχών, ενώ κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του το προσωπικό του Αστυνομικού Κλάδου της Δικαστικής Αστυνομίας φέρει στολή και οπλισμό.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here