H «εξόντωση» των αγροτών με το ασφαλιστικό- Πίνακες με παραδείγματα-σοκ

 

 

Του ΝΑΣΟΥ ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΥ

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI(BΑΣ. ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)

 

«Με το νέο ασφαλιστικό δεν θα συμφέρει κανέναν, πλέον, να παράγει και οι εκμεταλλεύσεις θα περάσουν στα χέρια 4 – 5 εταιριών – “μεγαλοτσιφλικάδων”»… Αυτό υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων εκτιμώντας ότι με τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στο ασφαλιστικό, σταδιακά, από το 2017 μέχρι το 2019 και μετά, ειδικά όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα και μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, θα πρέπει να καταβάλλουν για εισφορές και φόρους που θα ξεπερνούν το 70% των ετήσιων απολαβών τους.

«Η αγροτική παραγωγή εκπέμπει SOS… Η κτηνοτροφία, η γεωργία και η αλιεία παρότι αποτελούν “τη βαριά βιομηχανία της χώρας” είναι τομείς που έχουν πληγεί βαθιά τα χρόνια των μνημονίων και σήμερα δοκιμάζονται από πρωτοφανή κρίση που απειλεί πλέον αυτή καθαυτή τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών μας. Σαν να μην έφθαναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα (υψηλό κόστος παραγωγής, καθήλωση των τιμών διάθεσης των προϊόντων μας σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα, δραματική μείωση του εισοδήματός μας κ.α/) έρχεται και το ασφαλιστικό, το οποίο σε συνδυασμό με το νέο φορολογικό θα εξαφανίσει οριστικά την αγροτική παραγωγή της χώρας μας. Δεν θα συμφέρει κανέναν να παράγει», αναφέρεται στο υπόμνημα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών- Κτηνοτρόφων – Αλιέων Ελλάδας το οποίο παραδόθηκε στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, σήμερα με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία απασχολούνται 1.200.000 άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των μελών των οικογενειών). Πάνω από 300.000 είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που πρακτικά σημαίνει ότι μαζί με τα μέλη των οικογενειών, οι απασχολούμενοι ξεπερνούν τις 700.000.

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιστροπής παρέδωσαν στους εκπροσώπους των κομμάτων και πίνακες με παραδείγματα από την επιβάρυνση που θα προκύψει εάν τα μέτρα τα οποία προτείνει η κυβέρνηση νομοθετηθούν και εφαρμοστούν ως έχουν. Σύμφωνα με τα παραδείγματα αυτά, ειδικά οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις με τους δύο συζύγους και δύο τέκνα, που αποφέρουν εισοδήματα ετήσια έως 10.000 ευρώ, θα κληθούν να καταβάλλουν έως και το 72% του ποσού αυτού σε εισφορές και φόρους.

Το presspublica.gr παρουσιάζει αναλυτικά τα παραδείγματα και τους πίνακες τους οποίους έδωσαν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα στα πολιτικά κόμματα επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι αγρότες υφίστανται «διπλή φορολόγηση» δεδομένου ότι πληρώνουν το πιο υψηλό κόστος ενέργειας στην Ευρώπη. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας…

 

 ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πίνακας 1: Ποσά εισφορών έτους 2015 αυτοτελώς απασχολούμενων αγροτών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε € ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ σε €
Σύνταξη (7% x ασφ. κατ.) Ασθένεια (2,5% x 5η – 7η ασφ. κατ.) ΛΑΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ
1η 486,77 34,07 26,64 2,05 62,76 376,56 753,12
2η 603,37 42,24 26,64 2,05 70,93 425,58 851,16
3η 726,05 50,82 26,64 2,05 79,51 477,06 954,12
4η 895,92 62,71 26,64 2,05 91,40 548,40 1.096,80
5η 1.065,78 74,60 26,64 3,08 104,32 625,92 1.251,84
6η 1.234,46 86,41 30,86 3,08 120,35 722,10 1.444,20
7η 1.401,86 98,13 35,05 3,08 136,26 817,56 1.635,12

 

Πίνακας 2: Μηνιαία εισφορά έτους 2015 μισθωτών – ανειδίκευτων εργατών και μετακλητών πολιτών τρίτων χωρών

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ποσά κατηγοριών ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ σε € Μηνιαία εισφορά εργοδότη Σύνολο μηνιαίας εισφοράς*
Σύνταξη (7% x ασφ. κατ.) Ασθένεια (2,5% x ασφ. κατ.) ΛΑΕ ΜΗΝΙΑΙΑ
5η 1.065,78 74,60 26,64 3,08 104,32 74,60 178,92
6η 1.234,46 86,41 30,86 3,08 120,35 86,41 206,76
7η 1.401,86 98,13 35,05 3,08 136,26 98,13 234,39

 

 ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Α). από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος του ποσοστού υπολογισμού ασφαλίστρου κλάδου σύνταξης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%, επί των υφισταμένων κατά την δημοσίευση του νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών.

Πίνακας 3: Σύγκριση μηνιαίων εισφορών

Κλάδος σύνταξης: Περίοδος από 1/7/2015-31/12/2016
Ασφ/κή κατηγορία Ποσά κατηγοριών Σύνταξη (7% x ασφ. κατ.) Σύνταξη (10% x ασφ. κατ.) Ποσό αύξησης Ποσοστό αύξησης
486,77 34,07 48,68 14,60 42,86
603,37 42,24 60,34 18,10 42,86
726,05 50,82 72,61 21,78 42,86
895,92 62,71 89,59 26,88 42,86
1065,78 74,60 106,58 31,97 42,86
1234,46 86,41 123,45 37,03 42,86
1401,86 98,13 140,19 42,06 42,86

 

Πίνακας 4: Σύγκριση ετήσιων εισφορών

Κλάδος σύνταξης: Περίοδος από 1/7/2015-31/12/2016
Ασφ/κή κατηγορία Συνολικές ετήσιες εισφορές
Εισφορά 2014 Εισφορά 2015 Εισφορά 2016
753,12 840,74 928,36
851,16 959,77 1068,37
954,12 1084,81 1215,50
1.096,80 1258,07 1419,33
1.251,84 1443,68 1635,52
1.444,20 1666,40 1888,61
1.635,12 1887,45 2139,79

 

Β) Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται

και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος. Κατά το έτος 2017 το ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 14%, από 1.1.2018 αυξάνεται σε 17% και από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.

Πίνακας 5: Ασφαλιστικές εισφορές αγροτών από 1/1/2017 και μετά

Ετήσιο Φορολογητέο εισόδημα Εισφορά Σύνταξης – 2017 Εισφορά Σύνταξης – 2018 Εισφορά Σύνταξης 2019 και μετά Ιατρο/φαρμακευτική

Ετήσια εισφορά

Σύνολο εισφορών
14% 17% 20% 6,95% 2017 2018 2019 και μετά
1.000 788 956 1.125 391 1.179 1.347 1.516
2.000 788 956 1.125 391 1.179 1.347 1.516
3.000 788 956 1.125 391 1.179 1.347 1.516
4.000 788 956 1.125 391 1.179 1.347 1.516
5.000 788 956 1.125 391 1.179 1.347 1.516
5.626 788 956 1.125 391 1.179 1.347 1.516
6.000 840 1.020 1.200 417 1.257 1.437 1.617
8.000 1.120 1.360 1.600 556 1.676 1.916 2.156
9.000 1.260 1.530 1.800 626 1.886 2.156 2.426
10.000 1.400 1.700 2.000 695 2.095 2.395 2.695
12.000 1.680 2.040 2.400 834 2.514 2.874 3.234
14.000 1.960 2.380 2.800 973 2.933 3.353 3.773
15.000 2.100 2.550 3.000 1.043 3.143 3.593 4.043
16.000 2.240 2.720 3.200 1.112 3.352 3.832 4.312
18.000 2.520 3.060 3.600 1.251 3.771 4.311 4.851
20.000 2.800 3.400 4.000 1.390 4.190 4.790 5.390
22.000 3.080 3.740 4.400 1.529 4.609 5.269 5.929
24.000 3.360 4.080 4.800 1.668 5.028 5.748 6.468
26.000 3.640 4.420 5.200 1.807 5.447 6.227 7.007
28.000 3.920 4.760 5.600 1.946 5.866 6.706 7.546
30.000 4.200 5.100 6.000 2.085 6.285 7.185 8.085
35.000 4.900 5.950 7.000 2.433 7.333 8.383 9.433
40.000 5.600 6.800 8.000 2.780 8.380 9.580 10.780
45.000 6.300 7.650 9.000 3.128 9.428 10.778 12.128
50.000 7.000 8.500 10.000 3.475 10.475 11.975 13.475
55.000 7.700 9.350 11.000 3.823 11.523 13.173 14.823
60.000 8.400 10.200 12.000 4.170 12.570 14.370 16.170
65.000 9.100 11.050 13.000 4.518 13.618 15.568 17.518
70.000 9.800 11.900 14.000 4.865 14.665 16.765 18.865
70.330 9.846 11.956 14.066 4.888 14.734 16.844 18.954

 

 Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας.

Από 1.1.2017 οι ασφαλισμένοι Αγρότες στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά υπέρ αυτού σε ποσοστό 0,5% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος, καταργούμενης της κρατικής επιχορήγησης.

Πίνακας 6: Παράδειγμα

Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας.
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) Ετήσια εισφορά για τον λογαριασμό αγροτικής εστίας
0,5 %
10.000 50
15.000 75
20.000 100
25.000 125
30.000 150
40.000 200

 

Τι αλλάζει για την οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση

Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης, στην οποία απασχολείται η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα σαν φορολογητέο εισόδημα καθενός από αυτούς λαμβάνεται το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα

Πίνακας: Παραδείγματα οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης (Κύριος ασφαλιζόμενος, σύζυγος και 2 τέκνα)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ , ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΙ 2 ΤΕΚΝΑ )
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 10.000 2017 2018 2019 και μετά
ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2.095 2.395 2.695
Σύζυγος 1.179 1.348 1.516
Ενήλικο τέκνο 1.179 1.348 1.516
Ενήλικο τέκνο 1.179 1.348 1.516
Σύνολα 5632 6439 7243
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 56 64 72
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 15.000 2017 2018 2019 και μετά
ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 3.143 3.593 4.043
Σύζυγος 1.179 1.348 1.516
Ενήλικο τέκνο 1.179 1.348 1.516
Ενήλικο τέκνο 1.179 1.348 1.516
Σύνολα 6.680 7.637 8.591
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 45 51 57
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 55.000 2017 2018 2019 και μετά
ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 11.523 13.173 14.823
Σύζυγος 1.179 1.348 1.516
Ενήλικο τέκνο 1.179 1.348 1.516
Ενήλικο τέκνο 1.179 1.348 1.516
Σύνολα 15.060 17.217 19.371
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 27 31 35

 

Πίνακας: Παράδειγμα οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία απασχολείται ο σύζυγος, η σύζυγος και τα δύο ενήλικα τέκνα (συμπεριλαμβάνεται και η ετήσια εισφορά ΛΑΕ)

Καθαρό φορολογητέο εισόδημα: 20.000 Καταβολή ασφαλιστικών

εισφορών το έτος 2019

Αρχηγός εκμετάλλευσης 5.490
Σύζυγος 1.544
Ενήλικο τέκνο 1.544
Ενήλικο τέκνο 1.544
Σύνολα 10.122
Ποσοστό % στο καθαρό εισόδημα 50,61
Εισόδημα μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών 9878
Φορολόγηση εισοδήματος : (9.878 Χ 0,26) 2568
Εναπομείναν ποσό 7310
Απόδοση με την μορφή φόρων και εισφορών 63,45%

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here