Φρονηματικές διώξεις: Απέσυρε ο υπουργός Δικαιοσύνης την αόριστη και επικίνδυνη αλλαγή στο τρομονόμο

Toυ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΕΡΒΑ

Μετά τoν θόρυβο που προκάλεσαν οι επικείμενες αλλαγές στον τρομονόμο και τους φόβους για γενίκευση των φρονηματικών διώξεων μέσα από την αοριστία των διατυπώσεων, ο υπουργός Δικαιοσύνης Στ. Κοντονής, απέσυρε την επίμαχη διάταξη από τον νομοσχέδιο που έχει τεθεί για διαβούλευση.

Η απόσυρση έγινε προκειμένου να επενεξατασθεί η διατύπωσή της στο πλαίσιο των αλλαγών στον ποινικό Κώδικα. ωστόσο, με την θετική αυτή ενέργεια του ο υπουργός Δικαιοσύνης, αναγνωρίζει ότι υπήρχε πρόβλημα στο τρόπο με τον οποίο επιχειρούνταν οι συγκεκριμένεε αλλαγές, οι οποίες άπτονται σοβαρών δικαιωμάτων των πολιτών όπως η ελευθερία έκφρασης και άσκησης κριτικής.

Η ανακοίνωση του υπουργού

«Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το άρθρο 27 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου με τίτλο «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και λοιπές διατάξεις», με το οποίο τροποποιούνταν τα άρθρα 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα, εισάγεται για περαιτέρω επεξεργασία στην Επιτροπή για τη σύνταξη Νέου Ποινικού Κώδικα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Δικαιοσύνης. και συνεχίζει:

Η επεξεργασία της διάταξης στο πλαίσιο λειτουργίας της εν λόγω επιτροπής θα επιτρέψει, κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο, τόσο να αξιοποιηθούν τα πορίσματα του δημόσιου διαλόγου που ήδη έλαβε χώρα, όσο και να δοθεί το περιθώριο περαιτέρω εμβάθυνσης της συζήτησης μεταξύ των κοινωνικών φορέων. Άλλωστε, έτσι τα ειδικά νομικά ζητήματα που γεννώνται σχετικά με την προστασία των εννόμων αγαθών των πολιτών θα αντιμετωπιστούν με ενιαίο συστηματικά τρόπο.

Εξάλλου, με την παραπάνω επιλογή αναμένεται, πάντως, να διαφυλαχθεί ο στόχος της έγκαιρης προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις αποφάσεις –πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ και 2008/919/ΔΕΥ, όπως αυτή κατέστη υποχρεωτική ιδίως μετά από την πρόσκληση της Ελλάδας προς κοινοποίηση των εθνικών μέτρων μεταφοράς της πρώτης εξ αυτών, και προς αποφυγή διαπίστωσης σχετικών παραβάσεων.

Τι έγραψε για το θέμα το Press Publica

Κίνδυνο για φρονηματικές διώξεις εγείρει διάταξη νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης που έχει κατατεθεί για διαβούλευση και η οποία τιμωρεί με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών όποιον δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων ή προκαλεί απλά κίνδυνο διάπραξής τους!

Είναι η πρώτη φορά που εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη διάταξη για τους λεγόμενους δημόσιους υποκινητές, καθώς το αδίκημα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκφορά δημόσιου λόγου και κριτικής,  που ενδεχομένως κάποιες φορές μπορεί να έχουν στοιχεία πρόκλησης. Το γεγονός ότι η διάταξη είναι ασαφής και αρκούντως αόριστη ως προς τι μπορεί να θεωρηθεί δημόσια πρόκληση με οποιοδήποτε τρόπο, γεννά  σοβαρό νομικό ζήτημα.

Υπενθυμίζεται ότι στη προηγούμενη τροποποίηση του 2014, ανάλογη διάταξη για δημόσιους υποκινητές, δεν περιελήφθη τελικά στο νόμο καθώς θεωρήθηκε αρκετά ευρεία ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή της.

Ιδιως όταν αφορά στη τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, στις οποίες υπάγονται ακόμη και η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Πρόκειται επι της ουσίας για μια μεγάλη διε;yρυνση του αξιοποίνου σε υποθέσεις τρομοκρατίας και εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φαίνεται ότι ακολουθεί τη λογική των διώξεων κατά εκείνων που διεγείρουν σε πράξεις μίσους, ρατσισμού και μισαλλοδοξίας.

Το θέμα είχε απασχολήσει πρόσφατα μετά τις αναρτήσεις στο facebook σχετικά με την απόπειρα κατά του πρώην πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου.

Η επίμαχη διάταξη-τροποποίηση ανέφερε:

1. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα προστίθενται παρ. 2α και 2β ως εξής:
«2α. Όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγείρει σε συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης ή ένταξη σε τέτοια, και προκαλεί κίνδυνο τέλεσης των εγκλημάτων αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
2β. Όποιος μέσω παροχής οδηγιών, πληροφοριών ή κατευθύνσεων, προκαλεί σε άλλον την απόφαση για συμμετοχή σε συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση, τιμωρείται, αν δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή σύμφωνα με άλλη διάταξη, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.»
2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα προστίθενται παρ. 3α, 3β και 3γ ως εξής:
«3α. Όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξη των εγκλημάτων των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος, και προκαλεί κίνδυνο τέλεσής τους, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.
3β. Όποιος μέσω παροχής οδηγιών, πληροφοριών ή κατευθύνσεων, προκαλεί σε άλλον την απόφαση για συμμετοχή σε συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση ή για τέλεση ορισμένης τρομοκρατικής πράξης, τιμωρείται, αν δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή σύμφωνα με άλλη διάταξη, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών αν η προς εκτέλεση πράξη συνιστά κακούργημα και με φυλάκιση ως δύο έτη αν η προς εκτέλεση πράξη συνιστά πλημμέλημα.
3γ. Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται όποιος με οποιονδήποτε τρόπο εκπαιδεύει άλλον στην κατασκευή ή χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων ή άλλων όπλων, επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών ή άλλων ειδικών μεθόδων ή τεχνικών ενόψει της διάπραξης του εγκλήματος της παραγράφου 1 του παρόντος, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.»

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here