Φοιτητές με αναπηρία στην ιδιαίτερων απαιτήσεων Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

 

 

 Toυ ΑΝΤΩΝΗ ΣΚΟΡΔΙΛΗ

Στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) έχει εδώ και χρόνια δημιουργηθεί  Μονάδα Ακαδημαϊκής Στήριξης και Προσβασιμότητας Φοιτητών/Αποφοίτων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις. Και επειδή δεν έχει μόνο δημιουργηθεί αλλά και πράγματι λειτουργεί η Μονάδα, οι ανακοινώσεις προς τους ενδιαφερόμενους να φοιτήσουν στην ΑΣΚΤ πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκής περιόδου, είναι κάτι παραπάνω από υποστηρικτικές, είναι κατατοπιστικότατες. Το οποίο, για τα δεδομένα της χώρας μας, μόνο αυτονόητο δεν συνιστά.

ASKT

Στην σχετική ανακοίνωση το περιεχόμενο της οποίας έχει διαμορφωθεί από τις 7/5 (κατόπιν απόφασης της συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ) οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις ενημερώνονται ότι “επειδή το γνωστικό αντικείμενο της σχολής έχει ιδιαιτερότητα σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, απαιτείται αποδείξιμη καλλιτεχνική προδιάθεση για την φοίτηση”. Το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι (σ.σ. εμπίπτουν στην κατηγορία των ειδικών διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013) για να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους οφείλουν α) να προσκομίσουν φάκελο με καλλιτεχνική εργασία τους στον οποίο να περιέχονται maximum 15 έργα (σχέδια ασπρόμαυρα και σχέδια σε χρώμα), και, β) να μετάσχουν σε εξετάσεις σχεδίου από εκμαγείο ή εκ φυσικού προτύπου, ή απτικών έργων από διάφορα υλικά για τους τυφλούς ή με μειωμένη όραση υποψηφίους.

Η όλη διαδικασία των εξετάσεων από την οποία θα προκύψουν οι πέντε φετινοί εισακτέοι στην ΑΣΚΤ με αναπηρία και/ή χρόνιες παθήσεις (το 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων βάσει του σχετικού νόμου) θα διεξαχθεί επί δυο συνεχόμενες μέρες (19 και 20/10) για τέσσερις ανά ημέρα ώρες (από τις 8.30 έως τις 12.30). Οι υποψήφιοι θα κληθούν να εκπονήσουν σχέδια σε ασπρόμαυρο ή απτικά έργα (οι τυφλοί και μειωμένης όρασης). Για τους κωφούς/βαρήκοους, με την προϋπόθεση διατύπωσης από μέρους τους σχετικού αιτήματος, θα υπάρχει διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Όλοι οι υποψήφιοι, τέλος, επιβάλλεται να βάλουν “για τα καλά” στο νου τους ότι τα απαιτούμενα υλικά (δηλαδή η πινακίδα, το χαρτί σχεδίου καθώς επίσης και το μολύβι, το κάρβουνο ή το μελάνι, και τα υλικά των απτικών έργων για τους τυφλούς ή με μειωμένη όραση) για την “δοκιμασία” του σχεδίου, προσκομίζονται από τους ίδιους.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις εισαγωγής στην ΑΣΚΤ των υποψηφίων με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις, θα πρέπει να υποβληθούν το διάστημα από Πέμπτη 1/10 έως Πέμπτη 15/10/2015, στη γραμματεία του τμήματος εικαστικών τεχνών της ΑΣΚΤ (οδός Πατησίων 42, 10682 Αθήνα) και ώρες 11.00 έως 13.00 καθημερινά. Για την έγκυρη υποβολή αίτησης είναι ΑΝΑΓΚΑΙΑ τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1.  Αντίγραφο απoλυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2. Πιστoπoιητικό διαπίστωσης πάθησης από τις Επταμελείς επιτροπές έκδοσης πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια η Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά με υπουργική απόφαση. 3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 4. Δυο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

*Τα τελευταία χρόνια είναι πάμπολλοι οι φοιτητές με αναπηρία που όχι απλώς έχουν εισαχθεί αλλά έχουν αποφοιτήσει από την “ιδιαίτερων απαιτήσεων” ΑΣΚΤ. Συμπληρώνουμε: Δεν είναι μόνο πάμπολλοι αυτοί που έχουν αποφοιτήσει αλλά και ουκ ολίγοι αυτοί που έχουν κατόπιν καταφέρει να κάνουν διακριτή την παρουσία τους στο ιδιαίτερων απαιτήσεων πεδίο της εικαστικής δημιουργίας. Και τούτο διότι αντιμετωπίζονται πραγματικά ισότιμα, απολαμβάνοντας όλες τις εύλογες προσαρμογές που δικαιούνται αλλά και αναμετρώμενοι με όλες τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που η προσαρμογή στη διαδικασία καλλιτεχνικής ωρίμανσης συνεπάγεται. Αρχής γενομένης από την μέρα που θα αποφασίσουν να διεκδικήσουν την φοίτησή τους, τον ζωτικό χώρο τους στον ιδιαίτερων απαιτήσεων κόσμο των καλών τεχνών…

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here