Η Επιτροπή Διαλόγου για την Συνταγματική αναθεώρηση με την ΕΣΑμεΑ

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων  συναντήσεων της Επιτροπής Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με κοινωνικούς φορείς  ο πρόεδρος Μ. Σπουρδαλάκης και το μέλος Ν. Μουζέλης συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α) αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα κ. Ι. Λυμβαίο και μέλη του προεδρείου της.

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας ενημέρωσαν την Επιτροπή  αναφορικά με το επίπεδο  συνταγματικής  προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία  στη χωρά μας  και κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις στην  κατεύθυνση μετάβασης από το ιατρικό στο δικαιωματικό μοντέλο της αναπηρίας, προκειμένου το Σύνταγμα και η έννομη τάξη να εναρμονιστούν  με  τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα  Άτομα με Αναπηρία.

Συγκεκριμένα τόνισαν την ανάγκη: α) κατοχύρωσης  της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην πληροφόρηση και την ενημέρωση,  β) αναγνώρισης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως ισότιμης με την Ελληνική,  καθώς και της γραφής Μπραιγ ως μέσο επικοινωνίας των τυφλών.  Τέλος  πρότειναν να κατοχυρωθεί συνταγματικά η υποχρέωση του  κράτους για τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των ατόμων με αναπηρία για την άρση των ανισοτήτων που αυτά υφίστανται στην πράξη.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν  τις ελάχιστες  προϋποθέσεις ώστε  τα άτομα με αναπηρίες να έχουν ουσιαστική πρόσβαση στο  δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς  τους και  η αναπηρία να μην αποτελεί  τελικά  λόγο αποκλεισμού από θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here