Επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα-Ο Βρούτσης υπέγραψε την εγκύκλιο που καταργεί το λόγο απόλυσης των εργαζομένων

Το σκληρό αντεργατικό πρόσωπο της έδειξε η κυβέρνησης. Ο υπουργός Εργασίας υπέγραψε την εγκύκλιο με την οποία καταργείται και μάλιστα αναδρομικά, από τον Μάιο, οπότε είχε ψηφισθεί η προηγούμενη διάταξη,  η υποχρέωση των εργοδοτών να αιτιολογούν τις απολύσεις εργαζομένων. Ολες οι απολύσεις πλέον, από τον Μάιο και μετά, επανέρχονται στο καθεστώς ασυδοσίας. Οι εργοδότες μπορούν να απολύουν ελεύθερα όποιον θέλουν, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν και χωρίς να έχουν το βάρος απόδειξης του λόγου της απόλυσης!

Συγκεκριμένα, με τον νόμο 4623/2019 που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προβλεπόταν ότι στους λόγους/προϋποθέσεις εγκυρότητας της απόλυσης θα προστίθετο και η συνδρομή βάσιμου λόγου υπό την έννοια του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Εισαγόταν δηλαδή η έννοια «του βάσιμου λόγου», ως σωρευτικό κριτήριο, για το έγκυρο της καταγγελίας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Βρούτση, που εφαρμόζει το σχετικό νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα,  από τις 17-05-2019 (ημερομηνία δημοσίευσης της καταργούμενης διάταξης) η καταγγελία της εργασιακής σχέσης είναι έγκυρη εφόσον έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ (τ. Ι ΚΑ) μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί .

Συνεπώς και σύμφωνα πάντα με την σημερινή εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας, η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου έχει το χαρακτήρα μονομερούς αναιτιώδους δικαιοπραξίας, το κύρος της δηλαδή δεν εξαρτάται από την ύπαρξη νόμιμης αιτίας και λαμβάνει χώρα, εκτός αν έχει περιορισθεί με συμφωνία των μερών ή με διάταξη νόμου.

Η καταγγελία ως εκ τούτου δεν είναι καταχρηστική όταν δεν υπάρχει αιτία. Η δε καταχρηστικότητα υφίσταται μόνο αν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι όπως αυτοί περιγράφονται στον Αστικό Κώδικα (π.χ. η απόλυση απαγορεύεται αν υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος).

Επιπλέον παύει εφεξής η υποχρέωση του εργοδότη να συμπληρώνει στο «Έντυπο Ε6 – Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)» πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.

Ο υπουργός Εργασίας επιχειρώντας να αιτολογήσει την πράξη του, προχώρησε σε μια άνευ προηγουμένου κοροϊδία των εργαζομένων, ισχυριζόμενος ότι η κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης, καταργεί το…μεσαιωνικό ηλεκτρονικό φακέλωμα των εργαζομένων!

Δείτε την εγκύκλιο:

εγκύκλιος βρουτση απολυεις

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here