Eλένη Χρηστιά: Αναβαθμίζεται ο ρόλος του Αστεροσκοπείου  

 

 Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ

Τον σημαντικό ρόλο του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) ενίσχυσε ένα σημαντικό έργο που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό αναδεικνύοντας το ως σημαντικό φορέα μελέτης και διαχείρισης περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων που άπτονται των φυσικών καταστροφών και κλιματικών μεταβολών.

Μιλάμε με την Ελένη Χρηστιά, εκπρόσωπο του Αστεροσκοπείου.

-Στόχος του έργου “ΘΕΣΠΙΑ”;

Ήταν η προώθηση της έρευνας στους επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), μέσω συνεργιστικών και ολοκληρωμένων προσεγγίσεων ανάπτυξης και εφαρμογής εξειδικευμένων μεθοδολογιών και εργαλείων. Στους σκοπούς του Ινστιτούτου περιλαμβάνεται η προαγωγή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών επιστημονικών περιοχών, που, όπως διαμορφώνονται από τις σύγχρονες πλέον ανάγκες και τα υφιστάμενα προβλήματα περιβαλλοντικής φύσεως, συνοψίζονται και ομαδοποιούνται ως εξής: (α) Περιβάλλον και Ποιότητα της Ατμόσφαιρας, (β) Μετεωρολογία, Υδρολογία και Φυσικές Καταστροφές, (γ) Κλίμα και Κλιματική Αλλαγή και (δ) Ενέργεια. Οι περιοχές αυτές, μεταξύ άλλων, συνθέτουν και οικοδομούν την πολύπλοκη και ευρεία έννοια του Περιβάλλοντος, η οποία περικλείει πληθώρα διεργασιών, αλληλεπιδράσεων και κύκλων ανάδρασης με έντονες χωρικές και χρονικές ανομοιογένειες, εντάσεις και συνεπαγόμενες πιέσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας.

– Μας εξηγείτε σχετικά…

Χαρακτηριστικά αναφέρονται: η αύξηση των εκπομπών από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες η οποία έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε περιοχική κλίμακα, οι μεταβολές της σύστασης της ατμόσφαιρας οι οποίες επηρεάζουν τη διαμόρφωση του καιρού μέσω της αλληλεπίδρασης με τα νέφη, ενώ παράλληλα τα πρώτα σημάδια της κλιματικής αλλαγής εμφανίζονται με δριμείες συνέπειες στον υδρολογικό κύκλο και έντονα καιρικά φαινόμενα που οδηγούν σε φυσικές καταστροφές. Οι αλλαγές αυτές στο τοπικό κλίμα μελλοντικά, σε συνδυασμό και με άλλους εξωγενείς παράγοντες (π.χ. οικονομική κρίση), δημιουργούν νέες ενεργειακές ανάγκες που με τη σειρά τους διαφοροποιούν το παρόν ισοζύγιο εκπομπών, με χαρακτηρικό παράδειγμα το πρόβλημα της αιθαλομίχλης τα τελευταία χρόνια από την έντονη καύση βιομάζας.

Με το έργο ΘΕΣΠΙΑ αναδεικνύεται επιπλέον ο ρόλος του Ινστιτούτου;

Βεβαίως,  ενισχύεται ως σημαντικού φορέα μελέτης και διαχείρισης περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων που άπτονται των φυσικών καταστροφών και κλιματικών μεταβολών, επιτυγχάνοντας την αναβάθμιση και ενίσχυση των θεμελιωδών υποδομών του Ινστιτούτου για την διενέργεια βασικής έρευνας αιχμής και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, την προαγωγή της τεχνολογικής αριστείας μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων πειραματικών διατάξεων και μεθοδολογιών ανάκτησης και πρόγνωσης ατμοσφαιρικών παραμέτρων, τη συμβολή στη λήψη αποφάσεων/μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αέριας ρύπανσης και την εναρμόνιση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε θέματα διακρίβωσης των υφιστάμενων προϊόντων και μελλοντικών δορυφορικών αποστολών, την προαγωγή της βασικής έρευνας σε θέματα φυσικοχημικών διεργασιών και αλληλεπιδράσεων των αιωρούμενων σωματιδίων με την ηλιακή ακτινοβολία αλλά και τη βροχόπτωση.

Τα κυριότερα αποτελέσματα, προϊόντα και υπηρεσίες που προκύπτουν από το Έργο;

Συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Ενίσχυση των υπαρχουσών υποδομών του Ινστιτούτου, κυρίως όσον αφορά στο δίκτυο των 310 αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, αλλά και της υπολογιστικής ισχύος η οποία είναι απαραίτητη για την παροχή έγκυρων μετεωρολογικών προγνώσεων αλλά και προγνώσεων μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.
  • Επιχειρησιακή λειτουργία μοντέλου μεταφοράς αφρικανικής σκόνης (WRF-Chem), πρόγνωση η οποία διατίθεται μέσω του www.meteo.gr και ένταξη της διαδικασίας αυτής σε αντίστοιχη πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Oργανισμού (WMO).
  • Έκδοση ειδοποιήσεων αλλά και συμβολή στη λήψη αποφάσεων/μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος των πλημμυρικών επεισοδίων, με έμφαση στην περιοχή της Αττικής.
  • Ενίσχυση των υποδομών του Ινστιτούτου, όσον αφορά στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας και το Κινητό Σταθμό Παρακολούθησης της Ρύπανσης με νέο εξοπλισμό εξειδικευμένων αναλύσεων και αυξημένες δυνατότητες φορητότητας.
  • Επικαιροποίηση των δεδομένων της υπάρχουσας βάσης απογραφής εκπομπών για την Ελλάδα, με έμφαση στην Αττική, στοιχείο απαραίτητο για υπηρεσίες πρόγνωσης ποιότητας του αέρα.
  • Εγκατάσταση και λειτουργία στην υπερυπολογιστική υποδομή του ΕΔΕΤ «ARIS», για πρώτη φορά στην Ελλάδα, του μοντέλου COSMO-ART, ενός συζευγμένου μοντέλου χημείας-μετεωρολογίας για την προετοιμασία αξιόπιστης παροχής, σε επιχειρησιακό επίπεδο, υπηρεσιών πρόγνωσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
  • Πλήρης αυτοματοποίηση του ιστορικού σταθμού μέτρησης ακτινοβολίας στο Θησείο, με εξοπλισμό αιχμής για τη συνέχιση της καταγραφής παραμέτρων που σταθερά παρακολουθούνται τα τελευταία 120 χρόνια.
  • Ανάπτυξη συστήματος πρόγνωσης ηλιακού δυναμικού για τις επόμενες ώρες και ημέρες με τη συνέργια δορυφορικών στοιχείων, υπολογιστικών μοντέλων διάδοσης της ακτινοβολίας και νευρωνικά δίκτυα.

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here