Δημοπρασία 625 εκ. ευρώ σε έντοκα γραμμάτια με ευνοϊκή απόδοση και μεγάλη προσφορά

Με ιδιαίτερα καλούς όρους, δανείσθηκε το ελληνικό δημόσιο 625 ευρώ μέσω εντόκων γραμματίων.

Συγκεκριμένα, η απόδοσή εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ, διαμορφώθηκε στο 0,79%,  μετά και την διενέργεια της σημερινής δημοπρασίας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.755 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,81 φορές.

Τα στοιχεία αυτά είναι πολύ καλύτερα από τα δεδομένα της προηγούμενης δημοπρασίας, όπου το επιτόκιο ήταν μεγαλύτερο(1,05) και η κάλυψη έγινε κατά 1,56 φορές, αποδεικνύοντας την βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 13 Απριλίου 2018. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 12 Απριλίου 2018, στις 12μ.μ. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ(σε παρένθεση η προηγούμενη)

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων 11 Απριλίου 2018 (ποσά σε εκ. ευρώ) 7 Μαρτίου 2018 (ποσά σε εκ. ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 1.000
2. Ύψος προσφορών 1.755 1.557
3. Συντελεστής κάλυψης(2:1) 2,81 1,56
4. Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 1.300
5. Απόδοση 0,79% 1,05%
6. Τιμή Δημοπρασίας 99,801 99,735
7. Cut – off ratio 60% 81%

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here