Δημοτικά : Οι δάσκαλοι ψηφίζουν για τους διευθυντές τους

Στις  10 Ιουνίου, θα διεξαχθούν για πρώτη φορά φέτος,  οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων διευθυντών σε όλα τα πρωτοβάθμια  σχολεία της χώρας. Οι εκλογές προβλέπονται στο νομο που ψηφίστηκε πρόσφατα και σύμφωνα με τον οποίο , στα κριτήρια για  τους υποψήφιους διευθυντές  συνυπολογίζεται και η ψήφος των εκπαιδευτικών σε κάθε σχολείο .

Η ψηφοφορία θα είναι μυστική  και σύμφωνα με  εγκύκλιο του Υπουργειου παιδείας θα  ξεκινήσει μία διδακτική ώρα πριν από τη λήξη του πρωινού ωραρίου κάθε σχολικής μονάδας. Αναγκαστική παρενέργεια για τη διδακτική διαδικασία αποτελεί το ότι τη συγκεκριμένη ημέρα δεν θα πραγματοποιηθεί η τελευταία διδακτική ώρα ούτε το ολοήμερο πρόγραμμα.

Το χρονοδιάγραμμα της ανάδειξης νέων διευθυντών, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας είναι το εξής:

– Από 20.5.2015 ως 25.5.2015 βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας

– Από 20.5.2015 έως 3.6.2015 θα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων, η εκλογή εφορευτικών επιτροπών στους συλλόγους διδασκόντων και η προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας

– Στις 4.6.2015 θα ανακοινωθούν οι πίνακες υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Την ίδια ημέρα θα ανακοινωθούν οι πίνακες των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα. Επισημαίνεται ότι στους πίνακες των αντικειμενικών μορίων θα συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης υποβολής ένστασης και για τους δύο πίνακες. Δίπλα από το όνομα του υποψηφίου θα αναγράφονται τα σχολεία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση.

– Από 4.6.2015 έως 8.6.2015 ορίζεται η προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων στην οικεία διεύθυνση τόσο για τους πίνακες υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και για τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων.

– Στις 9.6.2015 θα γίνει η εκδίκαση ενστάσεων.

– Στις 10.6.2015 οι συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας. (Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα ξεκινήσει μία διδακτική ώρα πριν από τη λήξη του πρωινού ωραρίου κάθε σχολικής μονάδας. Συνεπώς τη συγκεκριμένη ημέρα δεν θα πραγματοποιηθεί η τελευταία διδακτική ώρα ούτε το ολοήμερο πρόγραμμα.) Επίσης η σύνταξη πρακτικού εφορευτικής επιτροπής και η αποστολή των αποτελεσμάτων της μυστικής ψηφοφορίας στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο.

– Στις 11.6.2015 θα αποσταλλούν τα πρακτικά της εφορευτικής επιτροπής στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών και η σύνταξη πρακτικού Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών που θα περιλαμβάνει την πρόταση για αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς και τον υπολογισμό των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν – Διαβίβαση του εν λόγω πρακτικού στην οικεία Διεύθυνση ΠΕ.

– Στις 12.6.2015 θα καταχωρηθούν βαθμολογίες και θα αναρτηθούν οι πίνακες της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

– Στις 18.6.2015 θα ανακοινωθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

– Από 18.6.2015 έως 19.6.2015 θα υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιότητας, θα γίνουν συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας.

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here